Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza proteomu osocza krwi w przewlekłej chorobie nerek w kontekście postępującej choroby-sercowo-naczyniowej.

2012/05/B/NZ2/02189

Słowa kluczowe:

spektrometria mas przewlekła choroba nerek choroba sercowo-naczyniowa profile białkowo/peptydowe

Deskryptory:

 • NZ2_3: Proteomika
 • NZ2_10: Modelowanie i symulacje biologiczne
 • NZ2_9: Biologia systemowa

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Łuczak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 405 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem użytkowym (system operacyjny Windows, Office) oraz oprogramowaniem specjalistycznym (Statistica). Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Label-Free quantitative proteomics reveals differences in molecular mechanism of atherosclerosis related and non-related to chronic kidney disease IF: 3,257
  Autorzy:
  M. Luczak, J. Suszynska-Zajczyk, L. Marczak, D. Formanowicz, E. Pawliczak, M. Wanic-Kossowska, M. Stobiecki
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2016, tom: 17(5), strony: E631), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms17050631 - link do publikacji
 2. Optimization of Plasma Sample Pretreatment for Quantitative Analysis Using iTRAQ Labeling and LCMALDI- TOF/TOF IF: 4,015
  Autorzy:
  Magdalena Luczak, Lukasz Marczak, Maciej Stobiecki
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2014, tom: 9, strony: 7), Wydawca: PUBLIC LIBRARY SCIENCE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0101694 - link do publikacji
 3. Deeper insight into chronic kidney disease-related atherosclerosis: comparative proteomic studies of blood plasma using 2DE and mass spectrometry, Article Number: 20 IF: 3,93
  Autorzy:
  Luczak, M; Formanowicz, D; Marczak, L; Pawliczak, E; Wanic-Kossowska, M; Figlerowicz,; Stobiecki, M
  Czasopismo:
  Journal of Translational Medicine (rok: 2015, tom: Volume: 13, strony: 44944), Wydawca: BioMed Central
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12967-014-0378-8 - link do publikacji
 4. iTRAQ-based proteomic analysis of plasma reveals abnormalities in lipid metabolism proteins in chronic kidney disease-related atherosclerosis IF: 5,228
  Autorzy:
  M. Luczak, J. Suszynska-Zajczyk, L. Marczak, D. Formanowicz, E. Pawliczak, M. Wanic-Kossowska, M. Stobiecki
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: 32511), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep32511 - link do publikacji
 1. Comprehensive analysis of chronic kidney disease plasma proteins using iTRAQ and label-free based relative quantitative proteomics.
  Autorzy:
  M. Luczak, Ł. Marczak, D. Formanowicz, M. Stobiecki.
  Konferencja:
  The 9th Central and Eastern Proteomic Conference. Poznań (rok: 2015, ), Wydawca: OŚRODEK WYDAWNICTW NAUKOWYCH (OWN)
  Data:
  konferencja 15-18 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 2. Mass spectrometry-based relative quantitation of chronic kidney disease plasma proteins using iTRAQ and label-free strategies.
  Autorzy:
  M. Luczak, L. Marczak, M. Stobiecki
  Konferencja:
  The 33rd Informal Meeting on Mass Spectrometry, Szczyrk (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences and Polish Mass Spectrometry Society
  Data:
  konferencja 10 - 13 maj
  Status:
  Opublikowana
 3. Analysis of the plasma proteome in the context of biomarkers research
  Autorzy:
  M. Luczak, L. Marczak, D. Formanowicz, E. Pawliczak, M. Wanic-Kossowska
  Konferencja:
  9th Annual Biomarkers Congress, Manchester, 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Oxford Global
  Data:
  konferencja 25-26.02.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Optimization of plasma sample pretreatment for quantitative analysis using iTRAQ labeling and LC-MALDI-TOF/TOF
  Autorzy:
  M. Luczak, L. Marczak, M. Stobiecki.
  Konferencja:
  4th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Trzebnica, 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: University of Wroclaw
  Data:
  konferencja 26-29.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Label free and iTRAQ-based proteomic analysis of plasma reveals differences in molecular mechanism of atherosclerosis related and non-related to chronic kidney disease
  Autorzy:
  M. Luczak, Ł. Marczak, J. Suszynska-Zajczyk, D Formanowicz, E. Pawliczak, M. Wanic-Kossowska, M. Stobiecki
  Konferencja:
  2nd Congress of Polish Biochemistry, Cell biology, Biotechnology and Bioinformatics (rok: 2016, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica wydawane przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Komitet Biochemii i Biofizyki PAN
  Data:
  konferencja 13-16.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Alpha-microglobulin as a predictive marker for chronic kidney disease-related atherosclerosis.
  Autorzy:
  M. Luczak, D. Formanowicz, J. Suszynska-Zajczyk, Ł. Marczak, M. Stobiecki
  Konferencja:
  The 9th Central and Eastern Proteomic Conference. Poznań (rok: 2015, ), Wydawca: OŚRODEK WYDAWNICTW NAUKOWYCH (OWN)
  Data:
  konferencja 15-18 czerwiec
  Status:
  Opublikowana