Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe kompozyty organiczno-nieorganiczne - otrzymywanie oraz charakterystyka

2012/05/N/ST8/03575

Słowa kluczowe:

dentystyczne kompozyty na bazie żywic spektroskopia Ramana

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Zuzanna Okulus 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 99 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-22

Zakończenie projektu: 2015-03-21

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. cieplarka z chłodzeniem Inkubator I 100W 71L Wersja A. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Calcium release from experimental dental materials IF: 4,164
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Tomasz Buchwald, Adam Voelkel
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2016, tom: 68, strony: 213-220), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2016.05.116 - link do publikacji
 2. Characterization of light-cured dental resin-based biocomposites IF: 1,866
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Tomasz Buchwald, Adam Voelkel
  Czasopismo:
  Journal of Applied Polymer Science (rok: 2015, tom: 132, strony: 42812(1-10)), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/app.42812 - link do publikacji
 3. Study of a new resin-based composites containing hydroxyapatite IF: 2,072
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Tomasz Buchwald, Mirosław Szybowicz, Adam Voelkel
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 44570), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2014.02.012 - link do publikacji
 1. Oznaczanie pracy adhezji pomiędzy eksperymentalnymi kompozytami oraz szkliwem i zębiną metodą odwróconej chromatografii gazowej
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Natalia Szik, Beata Strzemiecka, Beata Czarnecka, Adam Voelkel
  Konferencja:
  12 Kongres Stomatologów Polskich (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
  Data:
  konferencja 9-12 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 2. Zastosowanie mikrospektroskopii Ramana w stomatologii
  Autorzy:
  Tomasz Buchwald, Zuzanna Okulus, Mirosław Szybowicz, Marcin Peterseil, Adam Voelkel
  Konferencja:
  12 Kongres Stomatologów Polskich (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
  Data:
  konferencja 9-12 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Zastosowanie spektroskopii Ramana w ocenie właściwości wypełnień dentystycznych
  Autorzy:
  Tomasz Buchwald, Zuzanna Okulus, Mirosław Szybowicz, Adam Voelkel
  Konferencja:
  XIII Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej
  Data:
  konferencja 10-13 października
  Status:
  Opublikowana
 4. Examination of dental fillings stability
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Adam Voelkel
  Konferencja:
  3rd Summer Symposium on Nanomaterials and their application to Biology and Medicine (rok: 2013, ), Wydawca: Centrum Nanobiomedyczne Poznań
  Data:
  konferencja 16-19 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. New organic-inorganic dental composites based on hydroxyapatite and methacrylic resins
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Tomasz Buchwald, Mirosław Szybowicz, Adam Voelkel
  Konferencja:
  Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (Hybrid Materials 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 9-13 marca
  Status:
  Opublikowana
 6. The influence of the curing mode on temperature changes of dental restorative materials during polymerization
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Magdalena Zakrzewska, Adam Voelkel
  Konferencja:
  4th Summer Symposium on Nanomaterials and their application to Biology and Medicine (rok: 2014, ), Wydawca: Centrum Nanobiomedyczne Poznań
  Data:
  konferencja 15-18 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 7. Badania spektroskopowe nowych polimerowych biomateriałów dentystycznych na bazie żywic metakrylowych i fosforanowych wypełniaczy
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Tomasz Buchwald, Mirosław Szybowicz, Adam Voelkel
  Konferencja:
  Kryształki Molekularne (rok: 2013, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 10-12 lipca
  Status:
  Opublikowana
 1. Spektroskopia Ramana w badaniach biomateriałów i materiałów biologicznych
  Autorzy:
  Mirosław Szybowicz, Tomasz Buchwald, Zuzanna Okulus, Adam Voelkel
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. (rok: 2014, tom: I, strony: 82-92), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana
 2. Charakterystyka wypełnień stomatologicznych metodą spektroskopii Ramana
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Tomasz Buchwald, Mirosław Szybowicz, Adam Voelkel
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 663-666), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana
 3. Oznaczanie głębokości utwardzania światłoutwardzalnych wypełnień stomatologicznych metodą spektroskopii Ramana
  Autorzy:
  Zuzanna Okulus, Tomasz Buchwald, Adam Voelkel
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. (rok: 2014, tom: I, strony: 93-96), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana