Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modyfikacje aglikonu leukomycyn przez addycję Michaela i dipolarną cykloaddycję Huisgena jako nowe drogi otrzymania inhibitorów podjednostki rybosomalnej 50S

2012/05/E/ST5/03792

Słowa kluczowe:

leukomycyny inhibitory rybosomalnej podjednostki 50S aktywność przeciwbakteryjna dokowanie molekularne spektroskopia relacja struktura-aktywność addycja Michaela cykloaddycja Huisgena

Deskryptory:

 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Przybylski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 986 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-19

Zakończenie projektu: 2016-03-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. 16-Membered Macrolide Lactone Derivatives Bearing a Triazole-Functionalized Arm at the Aglycone C13 Position as Antibacterial and Anticancer Agents IF: 2,98
  Autorzy:
  Joanna Domagalska, Anna Janas, Krystian Pyta, Paulina Pecyna, Piotr Ruszkowski, Lech Celewicz, Marzena Gajecka, Franz Bartl, Piotr Przybylski
  Czasopismo:
  ChemMedChem (rok: 2016, tom: 11, strony: 1886-1891), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cmdc.201600250 - link do publikacji
 2. Regio- and Stereoselective Functionalization of 16-Membered Lactone Aglycone of Spiramycin via Cascade Strategy IF: 4,721
  Autorzy:
  K. Klich, K. Pyta, P. Przybylski*
  Czasopismo:
  Journal of Organic Chemistry (rok: 2015, tom: 80, strony: 7040−7049), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.joc.5b00847 - link do publikacji
 3. Synthesis, Antibacterial, and Anticancer Evaluation of Novel Spiramycin-Like Conjugates Containing C(5) Triazole Arm IF: 6,259
  Autorzy:
  Katarzyna Klich, Krystian Pyta, Marcelina M. Kubicka, Piotr Ruszkowski, Lech Celewicz, Marzena Gajecka, Piotr Przybylski
  Czasopismo:
  Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 59, strony: 7963–7973), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jmedchem.6b00764 - link do publikacji
 4. Impact of metal cation complexation and protonation on tautomeric and resonance forms of the oxaalkyl Schiff bases derived from 5-substituted salicylaldehyde and 2-hydroxy-1- naphthlaldehyde IF: 1,9
  Autorzy:
  K. Pyta, P. Przybylski*, K. Klich, W. Schilf, B. Kamienski, E. Grech, B. Kołodziej, A. Szady-Chełmieniecka, B. Brzezinski
  Czasopismo:
  Structural Chemistry (rok: 2014, tom: 25, strony: 1733–1746), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11224-014-0447-x - link do publikacji
 5. Conversion of leucomycin-A3 antibiotic into novel triazole analogues via regio- and diastereoselective SN10 substitution with allylic rearrangement and 1,3-dipolar cycloaddition of CuAAC type IF: 2,379
  Autorzy:
  J. Domagalska, K. Pyta, P. Przybylski*
  Czasopismo:
  Tetrahedron Letters (rok: 2016, tom: 57, strony: 1661–1666), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetlet.2016.02.113 - link do publikacji
 6. The mechanism of activation of amidobenzylidene ruthenium chelates – latent catalysts of olefin metathesis IF: 4,19
  Autorzy:
  Szymon Rogalski, Patrycja Żak, Natalia Tadeuszyk, Krystian Pyta, Piotr Przybylski and Cezary Pietraszuk
  Czasopismo:
  Dalton Trans. (rok: 2017, tom: 46, strony: 1277-1282), Wydawca: Royal Society in Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6dt04290b - link do publikacji
 1. Application of 1D and 2D NMR Spectroscopy to determination of novel Spiramycin derivatives structures
  Autorzy:
  K. Klich, K. Pyta, P. Przybylski
  Konferencja:
  VIIIth Symposium on: Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry, Physics and Biological Sciences (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
  Data:
  konferencja 24-26 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Diastereo- and regioselective functionalization of josamycin aglycone using untypical reaction in dienol system
  Autorzy:
  J. Domagalska, K. Pyta, P. Przybylski
  Konferencja:
  XVIth Tetrahedron Symposium Challenges in Bioorganic & Organic Chemistry" (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 16-19 June
  Status:
  Opublikowana
 3. Modification of the aglycone Josamycin with using the regioselective nucleophilic substitution SN1' type and dipolar Huisgen cycloaddition
  Autorzy:
  J. Domagalska, K. Pyta, P. Przybylski
  Konferencja:
  Euromar 2015, European Congress on Magnetic Resonance (rok: 2015, ), Wydawca: Comittee of European Congress on Magnetic Resonance
  Data:
  konferencja 5 - 10 July
  Status:
  Opublikowana
 4. Stereo- and Regioselective modifications of Spiramycin and Josamycin Lactone Aglycones as a source of novel type inhibitors of 50S ribosomal subunit
  Autorzy:
  P. Przybylski, K. Klich, J. Domagalska, K. Pyta
  Konferencja:
  Frontiers in Medicinal Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Comittee of Frontiers in Medicinal Chemistry
  Data:
  konferencja 14-16 September
  Status:
  Opublikowana
 5. Poster: "Synthesis of new heterocyclic derivatives of josamycin via SN1' and dipolar cycloaddition of CuAAC type"
  Autorzy:
  K. Pyta, J. Domagalska, P. Przybylski
  Konferencja:
  Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry TRAMECH VIII (rok: 2015, ), Wydawca: Organizing Comittee of TRAMECH VIII
  Data:
  konferencja 11-15 November
  Status:
  Opublikowana
 6. The E1cb elimination as an efficient method leading to obtain of novel derivatives of leucomycin A3
  Autorzy:
  Katarzyna Klich, Krystian Pyta, Piotr Przybylski
  Konferencja:
  Central European School on Physical Organic Chemistry-"From molecule to material chemistry for the future" (rok: 2013, ), Wydawca: University of Wroclaw, PTCH
  Data:
  konferencja 27.05-31.05
  Status:
  Opublikowana
 7. Transformation of josamycin in solution – Michael addition or SN2 substitution
  Autorzy:
  P. Przybylski, K. Pyta, K. Klich
  Konferencja:
  "Ogólnopolskie sympozjum Chiralność-od cząstki elementarnej do Uniwersum" (rok: 2013, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM i PTCH
  Data:
  konferencja 07.06.
  Status:
  Opublikowana
 8. Poster "Regio- and stereospecific functionalization of 16-membered lactone aglycone of macrolide type antibiotics via intramolecular cascade reactions"
  Autorzy:
  K. Klich, K. Pyta, P. Przybylski
  Konferencja:
  Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry TRAMECH VIII (rok: 2015, ), Wydawca: Organizing Comitee of TRAMECH VIII
  Data:
  konferencja 11-15 November
  Status:
  Opublikowana
 9. Wystąpienie ustne: "Regio- and stereoselective cascade and click" modifications of macrolide antibiotics as a source of new heterocyclic antibacterial agents"
  Autorzy:
  P. Przybylski, K. Klich, J. Domagalska, K. Pyta
  Konferencja:
  Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry TRAMECH VIII (rok: 2015, ), Wydawca: Organizing Comitee of TRAMECH VIII
  Data:
  konferencja 11-15 November
  Status:
  Opublikowana
 10. Application of 1D and 2D NMR Spectroscopy to determination of novel Josamycin derivative structures
  Autorzy:
  J. Domagalska, K. Pyta, P. Przybylski
  Konferencja:
  VIIIth Symposium on: Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry, Physics and Biological Sciences (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
  Data:
  konferencja 24-26 września
  Status:
  Opublikowana
 11. Regio- and Stereospecific functionalization of 16-membered Lactone Aglycone of Macrolide type Antibiotics via Intramolecular cascade reactions
  Autorzy:
  K. Klich, K. Pyta, P. Przybylski
  Konferencja:
  XVIth Tetrahedron Symposium Challenges in Bioorganic & Organic Chemistry" (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 16-19 June
  Status:
  Opublikowana