Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i charakterystyka modyfikowanych sorbentów krzemoorganicznych zaprojektowanych do sorpcji biomolekuł

2012/05/D/ST5/03488

Słowa kluczowe:

materiały nanoporowate organokrzemiany zol-żel adsorpcja biosorpcja immobilizacja biomolekuły

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_6: Materiały porowate

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mariusz Barczak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 423 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-01

Zakończenie projektu: 2016-10-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat sorpcyjny przystosowany do pomiarów sorpcji różnych gazów. Za kwotę 150 000 PLN
 2. Spektrometr FTIR.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Adsorption of L-Histidine onto Functionalized Mesoporous SBA-15 Organosilicas IF: 0,754
  Autorzy:
  Monika Oszust, Karolina Gdula, Piotr Borowski, Andrzej Dąbrowski, Mariusz Barczak
  Czasopismo:
  Adsorption Science and Technology (rok: 2015, tom: 33 (6-8), strony: 669-676), Wydawca: SAGE Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1260/0263-6174.33.6-8.669 - link do publikacji
 2. Functionalization of mesoporous silica surface with carboxylic groups by Meldrum's acid and its application for sorption of proteins IF: 1,858
  Autorzy:
  Mariusz Barczak
  Czasopismo:
  Journal of Porous Materials (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s10934-018-0655-7 - link do publikacji
 3. Amine-modified mesoporous silicas: morphology-controlled synthesis toward efficient removal of pharmaceuticals IF: 3,66
  Autorzy:
  Mariusz Barczak
  Czasopismo:
  Microporous & Mesoporous Materials (rok: 2018, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 4. Nanoporous silica-based materials for sorption of pharmaceuticals and biomolecules
  Autorzy:
  Karolina Gdula, Mariusz Barczak
  Czasopismo:
  Annales UMCS sectio AA (rok: 2013, tom: 68 (LXVIII), strony: 44938), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/umcschem-2013-0001 - link do publikacji
 5. Sorption of diclofenac onto functionalized mesoporous silicas: experimental and theoretical investigations IF: 3,66
  Autorzy:
  Mariusz Barczak, Marlena Wierzbicka, Piotr Borowski
  Czasopismo:
  Microporous & Mesoporous Materials (rok: 2018, tom: 264, strony: 254-264), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2018.01.013 - link do publikacji
 6. Synthesis and structure of pyridine-functionalized mesoporous SBA- 15 organosilicas and their application for sorption of diclofenac IF: 2,208
  Autorzy:
  Mariusz Barczak
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2018, tom: 258, strony: 232-242), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. Template removal from mesoporous silicas using different methods as a tool for adjusting their properties IF: 3,269
  Autorzy:
  Mariusz Barczak
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2018, tom: 42, strony: 4182-4191), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7NJ04642A - link do publikacji
 8. Mesoporous silica functionalized with phenylamino and gluconamide groups: synthesis, characterization and use for sorption of diclofenac
  Autorzy:
  Mariusz Barczak
  Czasopismo:
  Annales UMCS sectio AA (rok: 2015, tom: LXX (2), strony: 145-155), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/umcschem-2015-0022 - link do publikacji
 1. Sorpcja penicyliny G na mezoporowatych funkcjonalizowanych materiałach SBA-15
  Autorzy:
  Monika Oszust, Ewa Jagiełło, Karolina Gdula, Mariusz Barczak
  Konferencja:
  Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Data:
  konferencja 10-12 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza, charakterystyka i zastosowania sorpcyjne bifunkcjonalizowanych nanoporowatych materiałów krzemionkowych
  Autorzy:
  Mariusz Barczak, Katarzyna Piątkowska-Sawczuk, Emil Zięba, Piotr Borowski
  Konferencja:
  Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Data:
  konferencja 7-9.06.2016
  Status:
  Opublikowana