Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielopoziomowe populacyjne algorytmy rozwiązywania jedno- i wielokryterialnych problemów optymalizacji globalnej

2012/05/N/ST6/03433

Słowa kluczowe:

algorytmy populacyjne optymalizacja wielokryterialna klastrowanie próby genetycznej

Deskryptory:

 • ST6_7: Sztuczna inteligencja, systemy inteligentne i wieloagentowe
 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Panel:

ST6 - Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewa Gajda-Zagórska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 99 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-19

Zakończenie projektu: 2017-03-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. A multi-objective memetic inverse solver reinforced by local optimization methods IF: 1,078
  Autorzy:
  Gajda-Zagórska E., Schaefer R., Smołka M., Pardo D., Álvarez-Aramberri J.
  Czasopismo:
  Journal of Computational Science (rok: 2017, tom: 18, strony: 85–94), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jocs.2016.06.007 - link do publikacji
 2. A hybrid algorithm for solving inverse problems in elasticity IF: 1,39
  Autorzy:
  Barabasz B., Gajda-Zagórska E., Migórski S., Paszyński M., Schaefer R., Smołka M.
  Czasopismo:
  Applied Mathematics and Computer Science (rok: 2014, tom: 24, strony: 865-886), Wydawca: University of Zielona Gora Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amcs-2014-0064 - link do publikacji
 3. Hierarchic Genetic Strategy with maturing as a generic tool for Multiobjective Optimization IF: 1,078
  Autorzy:
  Łazarz R., Idzik M., Gądek K., Gajda-Zagórska E.
  Czasopismo:
  Journal of Computational Science (rok: 2016, tom: 17(1), strony: 249-260), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jocs.2016.03.004 - link do publikacji
 4. A hybrid method for inversion of 3D AC resistivity logging measurements IF: 2,81
  Autorzy:
  Smołka M., Gajda-Zagórska E., Schaefer R., Paszyński M., Pardo D.
  Czasopismo:
  Applied Soft Computing (rok: 2015, tom: 36, strony: 442-456), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.asoc.2015.06.055 - link do publikacji
 5. A hybrid method for inversion of 3D DC resistivity logging measurements IF: 0,757
  Autorzy:
  Gajda-Zagórska E., Schaefer R., Smołka M., Paszyński M., Pardo D.
  Czasopismo:
  Natural Computing (rok: 2015, tom: 14(3), strony: 355-374), Wydawca: Springer Netherlands
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11047-014-9440-y - link do publikacji
 6. hp-HGS strategy for inverse AC/DC resistivity logging measurement simulations
  Autorzy:
  Gajda-Zagórska E., Paszyński M., Schaefer R., Pardo D.
  Czasopismo:
  Computer Science (rok: 2013, tom: 14, strony: 629-644), Wydawca: AGH University of Science and Technology Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7494/csci.2013.14.4.629 - link do publikacji
 1. Inversion of Resistivity Logging Measurements Using a Hierarchic Genetic Strategy
  Autorzy:
  Gajda-Zagórska E., Schaefer R., Smołka M., Paszyński M., Pardo D.
  Konferencja:
  IPM 2013: ECCOMAS international conference on Inverse Problems in Mechanics of structures and materials (rok: 2013, ), Wydawca: Rzeszów University of Technology Press
  Data:
  konferencja 24-27.04
  Status:
  Opublikowana
 2. Essential features of inverse solvers inspired by nature
  Autorzy:
  Schaefer R., Smołka M., Paszyński M., Gajda-Zagórska E., Faliszewski P.
  Konferencja:
  IPM 2013: ECCOMAS international conference on Inverse Problems in Mechanics of structures and materials (rok: 2013, ), Wydawca: Rzeszów University of Technology Press
  Data:
  konferencja 24-27.04
  Status:
  Opublikowana
 3. Ill-posed inverse problems in elasticity: hierarchic adaptive approach
  Autorzy:
  Gajda-Zagórska, E.
  Konferencja:
  WCCM & APCOM 2016: The 12th World Congress on Computational Mechanics & The 6th Asia-Pacific Congress on Computational Mechanics (rok: 2016, ), Wydawca: brak informacji
  Data:
  konferencja 24-29.07
  Status:
  Opublikowana
 4. Multi-objective Hierarchic Memetic Solver for Inverse Parametric Problems
  Autorzy:
  Gajda-Zagórska E., Smołka M., Schaefer R., Pardo D., Álvarez-Aramberri, J.
  Konferencja:
  International Conference on Computational Science, ICCS 2015 Computational Science at the Gates of Nature (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier, Procedia Computer Science, Vol. 51
  Data:
  konferencja 1-3.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Hybrid algorithm for inverse DC/AC resistivity logging measurement simulations
  Autorzy:
  Paszyński M., Gajda-Zagórska E., Smołka M., Schaefer R., Pardo D.
  Konferencja:
  APCOM & ISCM 11 (rok: 2013, ), Wydawca: Scientech Publisher
  Data:
  konferencja 11-14.12
  Status:
  Opublikowana
 6. Multiobjective hierarchic strategy for solving inverse problems
  Autorzy:
  Gajda-Zagórska E., Schaefer R.
  Konferencja:
  IPM 2013: ECCOMAS international conference on Inverse Problems in Mechanics of structures and materials (rok: 2013, ), Wydawca: Rzeszów University of Technology Press
  Data:
  konferencja 24-27.04
  Status:
  Opublikowana