Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielopoziomowe populacyjne algorytmy rozwiązywania jedno- i wielokryterialnych problemów optymalizacji globalnej

2012/05/N/ST6/03433

Słowa kluczowe:

algorytmy populacyjne optymalizacja wielokryterialna klastrowanie próby genetycznej

Deskryptory:

  • ST6_7: Sztuczna inteligencja, systemy inteligentne i wieloagentowe
  • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Panel:

ST6 - Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewa Gajda-Zagórska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 99 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-19

Zakończenie projektu: 2017-03-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. Za kwotę 6 000 PLN