Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biostratygrafia, cyklostratygrafia i klimatostratygrafia warstw pogranicznych oksfordu i kimerydu (jura górna) w profilach Jury Polskiej w celu ustalenia światowego wzorca dolnej granicy piętra kimerydzkiego

2012/05/B/ST10/02121

Słowa kluczowe:

granica oksfordu i kimerydu jura górna Jura Polska korelacja chronostratygraficzna prowincje biogeograficzne profile stratotypowe (GSSP ASSP) amonity cysty Dinoflagellata cykliczność sedymentacji klimatostratygrafia cykle Milankowicza pyłki i spory podatność magnetyczna magnetostratygrafia spektrometria gamma izotopy trwałe tlenu i węgla zawartośćCaCO3

Deskryptory:

 • ST10_13: Paleontologia, stratygrafia, ewolucja Ziemi
 • ST10_6: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Wierzbowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 318 036 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-23

Zakończenie projektu: 2016-01-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. The Oxfordian and Lower Kimmeridgian of the Peri-Baltic Syneclise (north-eastern Poland): Stratigraphy, ammonites, microfossils (foraminifers, radiolarians), facies, and palaeogeographical implications IF: 0,541
  Autorzy:
  Andrzej Wierzbowski, Jolanta Smoleń, Jolanta Iwańczuk
  Czasopismo:
  Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen (rok: 2015, tom: 277/1, strony: 63–104), Wydawca: Schwezerbart Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1127/njgpa/2015/0496 - link do publikacji
 2. Ammonite biostratigraphy in the Polish Jura sections (central Poland) as a clue for recognition of the uniform base of the Kimmeridgian Stage
  Autorzy:
  Andrzej Wierzbowski, Bronisław A. Matyja
  Czasopismo:
  Volumina Jurassica (rok: 2014, tom: 12, strony: 45-98), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Towards a consistent Oxfordian/Kimmeridgian global boundary: current state of knowledge
  Autorzy:
  Andrzej Wierzbowski, Francois Atrops, Jacek Grabowski, Mark Hounslow, Bronisław A.Matyja, Federico Olóriz, Kevin Page, Horacio Parent, Mikhail Rogov, Günter Schweigert, Ana Bertha Villaseñor, Hubert Wierzbowski, John K. Wright
  Czasopismo:
  Volumina Jurassica (rok: 2016, tom: 14, strony: 15-50), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Wydział Geologii UW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/17313708.1201736 - link do publikacji
 4. Seawater temperatures and carbon isotope variations in central European basins at the Middle–Late Jurassic transition (Late Callovian–Early Kimmeridgian) IF: 2,339
  Autorzy:
  Hubert Wierzbowski
  Czasopismo:
  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (rok: 2015, tom: 440, strony: 506–523), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.palaeo.2015.09.020 - link do publikacji
 5. Biostragraphy and ammonites of the Middle Oxfordian to lowermost Upper Kimmeridgian in northern Central Siberia IF: 0,894
  Autorzy:
  A. Wierzbowski, M. A. Rogov
  Czasopismo:
  Russian Geology and Geophysics (rok: 2013, tom: 54, strony: 1083-1102), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.rgg.2013.07.021 - link do publikacji
 1. On the Oxfordian-Kimmeridgian (Upper Jurassic) boundary - current state of knowledge
  Autorzy:
  Bronisław A. Matyja, Andrzej Wierzbowski
  Konferencja:
  9th Interational Congress on the Jurassic System, Jaipur, India, 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Beringeria, Special Issue 8
  Data:
  konferencja 06-09.01.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. The palaeobiological factors as a clue for recognition of the environmental-climatic conditions at the Oxfordian/Kimmeridgian transition (Upper Jurassic, Wieluń Upland, Central Poland)
  Autorzy:
  Andrzej Wierzbowski, Bronisław A. Matyja, Jolanta Smoleń
  Konferencja:
  2nd International Congress on Stratigraphy, STRATI 2015, Graz, Austria (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Earth Sciences, Department of Geology and Palaeontology, University of Graz
  Data:
  konferencja 19-23 Juy 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Zmiany środowiskowo-klimatyczne w osadach megafacji gąbkowej przy granicy oksfordu i kimerydu na Wyżynie Wieluńskiej na podstawie danych paleobiologicznych
  Autorzy:
  Andrzej Wierzbowski, Bronisław A. Matyja, Jolanta Smoleń
  Konferencja:
  Zmiany Kimatyczne w Przeszłości Geologicznej, II Konferencja Naukowa, PALEOKLIMAT (rok: 2015, ), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 24-25 lisopada 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Oxygen and carbon isotope records of uppermost Callovian-Lower Kimmeridgian belemnite rostra and bulk carbonates from the Polish Jura Chain (central Poland): environmental changes in the Submediterranean Province of Europe
  Autorzy:
  Hubert Wierzbowski
  Konferencja:
  9th Interational Congress on the Jurassic System, Jaipur, India, 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Beringeria, Special Issue 8
  Data:
  konferencja 06-09.01.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Zmiany paleośrodowiskowe na przełomie oksfordu i kimerydu (Wyżyna Wieluńska): migracje fauny amonitowej, a zapis petromagnetyczny i geochemiczny w osadach megafacji gąbkowej
  Autorzy:
  Jacek Grabowski, Katarzyna Sobień, Hubert Wierzbowski, Andrzej Wierzbowski, Wiktor Robaczewski
  Konferencja:
  Zmiany Klimatyczne w Przeszłości Geologicznej, II Konferencja Naukowa, PALEOKLIMAT (rok: 2015, ), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 24-25 listopada 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Micropalaeontological study at the Oxfordian-Kimmeridgian boundary in Central Poland - a preliminary report
  Autorzy:
  Marcin Barski, Marta Hodbod, Bronisław A. Matyja, Andrzej Wierzbowski
  Konferencja:
  9th International Congress on the Jurassic System, Jaipur, India, 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Beringeria, Special Issue 8
  Data:
  konferencja 06-09.01.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Ammonite distribution in late Middle-Uper Jurassic deposits of epicratonic Poland: the key to ecology, biogeography, palaeogeography and geotectonic events
  Autorzy:
  Bronisław A. Matyja, Andrzej Wierzbowski
  Konferencja:
  9th Interational Congress on the Jurassic System, Jaipur, India, 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Beringeria, Special Issue 8
  Data:
  konferencja 06-09.01.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Palaeoenvironmental changes across the Oxfordian/Kimmeridgian transition (Upper Jurassic, Wieluń Upland, Central Poland): evidences from rock magnetism and inorganic geochemistry
  Autorzy:
  Jacek Grabowski, Katarzyna Sobień, Hubert Wierzbowski, Andrzej Wierzbowski, Wiktor Robaczewski
  Konferencja:
  2nd International Congress on Stratigraphy, STRATI 2015,Graz, Austria (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Earth Sciences, Department of Geology and Palaeontology, University of Graz
  Data:
  konferencja 19-23 July 2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Seawater temperatures and variations in δ13C values of marine carbonates in central European basins during and after the Middle–Late Jurassic transition (Late Callovian– earliest Kimmeridgian)
  Autorzy:
  Hubert Wiezbowski
  Konferencja:
  2nd International Congress on Stratigraphy, STRATI 2015, Graz, Austria (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Earth Sciences, Department of Geology and Palaeontology, University of Graz,
  Data:
  konferencja 19-23 July 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. On the proposed Oxfordian–Kimmeridgian (Upper Jurassic) boundary stratotype and its potential for correlation
  Autorzy:
  Andrzej Wierzbowski, Bronisław A. Matyja
  Książka:
  Strati 2013. First International Congress on Stratigraphy. At the Cutting Edge of Stratigraphy. (rok: 2014, tom: XLV, strony: 287-290), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana