Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Heterologiczna ekspresja genu alfa-amylazy w rekombinowanych komórkach drożdży Yarrowia lipolytica.

2012/05/N/NZ1/00002

Słowa kluczowe:

yarrowia lipolytica alfa-amylaza wektor ekspresyjny heterologiczna ekspresja transport zewnątrzkomórkowy

Deskryptory:

 • NZ1_5: Inżynieria genetyczna
 • NZ1_9: Biotechnologia
 • NZ1_2: Biochemia

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewelina Celińska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 97 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-11

Zakończenie projektu: 2016-02-10

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Cloning, expression, and purification of insect (Sitophilus oryzae) alpha-amylase, able to digest granular starch, in Yarrowia lipolytica host IF: 3,811
  Autorzy:
  Celińska E, Białas W, Borkowska M, Grajek W.
  Czasopismo:
  Applied Microbiology and Biotechnology (rok: 2015, tom: 99, strony: 2727–2739), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00253-014-6314-2 - link do publikacji
 2. Evaluation of a recombinant insect-derived amylase performance in simultaneous saccharification and fermentation process with industrial yeasts. IF: 3,337
  Autorzy:
  Celińska E, Borkowska M, Białas W.
  Czasopismo:
  Applied Microbiology and Biotechnology (rok: 2016, tom: XXX, strony: XXX), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00253-015-7098-8 - link do publikacji
 3. Evaluation of heterologous alpha-amylase production in two expression platforms dedicated for Yarrowia lipolytica - commercial Po1g-pYLSC (php4d) and custom-made A18-pYLTEF (pTEF) IF: 1,634
  Autorzy:
  Celińska E, Borkowska M, Białas W.
  Czasopismo:
  YEAST (rok: 2016, tom: XXX, strony: XXX), Wydawca: WILEY-BLACKWELL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/yea.3149 - link do publikacji
 1. "Bug-O-Yeast" - Expression of an insect amylolytic gene in Yarrowia lipolytica
  Autorzy:
  Celińska E, Borkowska M, Białas W.
  Konferencja:
  27th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology (ICYGMB) (rok: 2015, ), Wydawca: WILEY-BLACKWELL
  Data:
  konferencja 06-12/09/2015
  Status:
  Opublikowana