Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanocząstki palladu i niklu jako selektywne katalizatory syntezy zaawansowanych związków organicznych w reakcjach tworzenia wiązań C-C

2012/05/B/ST5/00265

Słowa kluczowe:

nanocząstki metali kataliza reakcje sprzęgania C-C związki chiralne ciecze jonowe

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Anna Trzeciak 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 940 463 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-06

Zakończenie projektu: 2016-03-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Sorpcjometr gazowy wraz z osprzętem i oprogramowaniem. Za kwotę 300 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. [IL]2[PdCl4] complexes (IL = imidazolium cation) as efficient catalysts for Suzuki-Miyaura cross-coupling of aryl bromides and aryl chlorides. IF: 3,41
  Autorzy:
  Silarska E., Trzeciak A. M., Pernak J., Skrzypczak A.
  Czasopismo:
  Appl. Catal. A: Gen., (rok: 2013, tom: 446, strony: 216-223), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2013.06.046 - link do publikacji
 2. Palladium catalyzed Heck arylation of 2,3-dihydrofuran - effect of the palladium precursor IF: 2,1
  Autorzy:
  A. Morel, A.M. Trzeciak, J. Pernak
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2014, tom: 19, strony: 8402-8413), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules19068402 - link do publikacji
 3. Palladium supported on triazolyl-functionalized polysiloxane as recyclable catalyst for Suzuki-Miyaura cross-coupling. IF: 3,41
  Autorzy:
  Mieczyńska E., Borkowski T., Cypryk M., Pospiech P., Trzeciak A. M.
  Czasopismo:
  Appl. Catal. A: Gen. (rok: 2014, tom: 470, strony: 24-30), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. The effect of Al2O3 and ionic liquids in palladium catalyzed arylation of cyclohexene. Interaction of Hg(0) with immobilized palladium IF: 3,62
  Autorzy:
  Wirwis A., Gil W., Pernak J., Trzeciak A.M.
  Czasopismo:
  J. Mol. Catal. A: Chem., (rok: 2016, tom: 411, strony: 188-195), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Suzuki-Miyaura cross-coupling of phenylboronic acid with aryl halides catalyzed by palladium and nickel species supported on alumina-based oxides IF: 2
  Autorzy:
  A. Gniewek
  Czasopismo:
  J. Organomet. Chem. , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 6. On rhodium complexes bearing H-spirophosphorane derived ligands : Synthesis, structural and catalytic properties. IF: 2
  Autorzy:
  Skarżyńska A., Mieczyńska E., Siczek M.
  Czasopismo:
  J. Organomet. Chem. (rok: 2013, tom: 743, strony: 179-186), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jorganchem.2013.06.020 - link do publikacji
 7. Palladium supported on Al2O3-CeO2 modified with ionic liquids as a highly active catalyst of the Suzuki-Miyuara cross-coupling IF: 6,07
  Autorzy:
  T. Borkowski, J. Dobosz, W. Tylus, A.M. Trzeciak
  Czasopismo:
  J. Catal. (rok: 2014, tom: 319, strony: 87-94), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2014.08.007 - link do publikacji
 8. Suzuki-Miyaura and Hiyama coupling catalyzed by PEPPSI-type complexes with non-bulky NHC ligand IF: 3,62
  Autorzy:
  Osińska M., Gniewek A., Trzeciak A.M.
  Czasopismo:
  J. Mol. Catal A: Chem., (rok: 2016, tom: 418, strony: 44822), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molcaa.2016.03.022 - link do publikacji
 9. A macrocyclic Pd(II)-Ni(II) complex in Heck and Suzuki reactions IF: 2,05
  Autorzy:
  Mieczyńska E., Lisowski J., Trzeciak A.M.
  Czasopismo:
  Inorg. Chim. Acta (rok: 2015, tom: 431, strony: 145-149), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ica.2014.11.008 - link do publikacji
 10. Palladium supported on aminopropyl-functionalized polymethylsiloxane microspheres: simple and effective catalyst for the Suzuki-Miyaura C-C coupling IF: 3,62
  Autorzy:
  Zawartka W., Pospiech P., Cypryk M., Trzeciak A.M.
  Czasopismo:
  J. Mol. Catal. A: Chem., (rok: 2015, tom: 407, strony: 230-235), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molcata.2015.07.002 - link do publikacji
 11. Recyclable Pd(0)-Pd(II) composites formed from Pd(II) dimers with NHC ligands under Suzuki-Miyaura conditions IF: 2,17
  Autorzy:
  Górna M., Szulmanowicz M.S., Gniewek A., Tylus W., Trzeciak A.M.
  Czasopismo:
  J. Organomet. Chem. (rok: 2015, tom: 785, strony: 92-99), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jorganchem.2015.03.009 - link do publikacji
 1. Pd nanoparticles for coupling reactions and domino-tandem reactions
  Autorzy:
  A.M. Trzeciak
  Książka:
  Nanocatalysis in ionic liquids , Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Przyjęta do publikacji