Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza nienasyconych pochodnych silseskwioksanów typu double-decker (DDSQ) jako prekursorów nowych organiczno - nieorganicznych materiałów hybrydowych

2012/05/D/ST5/03348

Słowa kluczowe:

double-decker silseskwioksany alkiny sililujące sprzęganie hydrosililowanie materiały hybrydowe

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Beata Dudziec 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 450 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-07

Zakończenie projektu: 2016-02-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy. Za kwotę 11 000 PLN
 2. Chłodziarka laboratoryjna. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Suszarka laboratooryjna. Za kwotę 6 000 PLN
 4. Mieszadło magnetyczne. Za kwotę 3 700 PLN
 5. Próżniowa pompa olejowa. Za kwotę 11 000 PLN
 6. Waga analityczna. Za kwotę 10 000 PLN
 7. Wyparka + kontroler próżni + pompa próżniowa. Za kwotę 30 000 PLN
 8. Zestaw Multi-experiment Work Station. Za kwotę 28 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (18)
 1. New Mono- and Diethynylsiloxysilsesquioxanes - Efficient Procedures for their Synthesis IF: 4,097
  Autorzy:
  Beata Dudziec, Monika Rzonsowska, Bogdan Marciniec, Dariusz Brząkalski, Bartosz Woźniak
  Czasopismo:
  Daltona Transactions (rok: 2014, tom: 43, strony: 13201 - 13207), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4dt01950d - link do publikacji
 2. Double-decker Silsesquioxanes: Current Chemistry and Applications IF: 2,157
  Autorzy:
  B. Dudziec, B. Marciniec
  Czasopismo:
  Current Organic Chemistry (rok: 2016, tom: 20, strony: 1), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1385272820666151228193728 - link do publikacji
 3. A new class of stereoregular vinylene-arylene copolymers with double-decker silsesquioxane in the main chain IF: 3,113
  Autorzy:
  P. Żak, B. Dudziec, M. Dutkiewicz, M. Ludwiczak, B. Marciniec, M. Nowicki
  Czasopismo:
  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry (rok: 2016, tom: 54, strony: 1044-1055), Wydawca: Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pola.27957 - link do publikacji
 4. Synthesis and characterization of functionalized molecular and macromolecular double-decker silsesquioxane systems IF: 3,84
  Autorzy:
  P. Żak, M. Majchrzak, G. Wilkowski, B. Dudziec, M. Dutkiewicz, B. Marciniec
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 10054-10063), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5RA20848C - link do publikacji
 5. Silylative Coupling versus Metathesis—Efficient Methods for the Synthesis of Difunctionalized Double-Decker Silsesquioxane Derivatives IF: 5,969
  Autorzy:
  Patrycja Żak, Beata Dudziec, Maciej Kubicki, Bogdan Marciniec
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2014, tom: 20, strony: 9387–9393), Wydawca: Wiley - VCH GmbH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201402862 - link do publikacji
 6. Synthesis of a new class of silsesquioxanes with alkynyl and germyl functionality IF: 4,177
  Autorzy:
  Monika Rzonsowskaa, Beata Dudziec and Bogdan Marciniec
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2016, tom: 45, strony: 17187-17194), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6dt03251f - link do publikacji
 7. Novel class of well-defined molecular and macromolecular double-decker shaped silsesquioxanes with ethyl bridged π-conjugated styrylarenes – synthesis and characterization IF: 4,186
  Autorzy:
  M. Walczak, R. Januszewski, B. Dudziec, M. Majchrzak, M. Kubicki, and B. Marciniec
  Czasopismo:
  Organometallics (rok: 2016, tom: brak, strony: brak), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Złożona
 1. Hydrosilylation of ethynylsiloxysubstituted silsesquioxanes as a method for stereoselective synthesis of unsaturated POSS systems
  Autorzy:
  Dariusz Brząkalski, Beata Dudziec and Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  Data:
  konferencja 28-31. 08
  Status:
  Opublikowana
 2. New ethynylsubstituted silsesquioxanes as potential building blocks for POSS/DDSQ based materials
  Autorzy:
  B. Dudziec, M. Rzonsowska, D. Brząkalski, B. Marciniec
  Konferencja:
  10th International Workshop on Silicon-Based Polymers (rok: 2015, ), Wydawca: Centre Paul-Langevin , Aussois
  Data:
  konferencja 26 – 30. 04
  Status:
  Opublikowana
 3. Novel defined molecular and macromolecular double-decker shaped silsesquioxanes
  Autorzy:
  M. Walczak, R. Januszewski, B. Dudziec, M. Majchrzak, and B. Marciniec
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  Data:
  konferencja 28-31. 08
  Status:
  Opublikowana
 4. Synthesis of well-defined functional molecular and macromolecular double-decker shaped silsesquioxanes
  Autorzy:
  M. Walczak, R. Januszewski, B. Dudziec, M. Majchrzak, and B. Marciniec
  Konferencja:
  POLYMAT 2016 - SILESIAN MEETINGS ON POLYMER MATERIALS (rok: 2016, ), Wydawca: University of Silezia
  Data:
  konferencja 27-28. 06
  Status:
  Opublikowana
 5. Zastosowanie reakcji hydrosililowania w syntezie nowych pochodnych silseskwioksanów
  Autorzy:
  M. Walczak, M. Grzelak, M Majchrzak, B. Dudziec, B. Marciniec
  Konferencja:
  XLII Ogólnopolska Szkoła Chemii "Chemia z głębi Ziemi" (rok: 2015, ), Wydawca: AT Wydawnictwo
  Data:
  konferencja 30. 04 – 4. 05
  Status:
  Opublikowana
 6. Alkynylsubstituted silsesquioxanes - synthesis and application
  Autorzy:
  Beata Dudziec, Monika Rzonsowska, Ireneusz Kownacki, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  20th EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry (rok: 2013, ), Wydawca: University of St. Anderws
  Data:
  konferencja 30.06 – 7.07
  Status:
  Opublikowana
 7. Hydrosilylation of ethynylsiloxysubstituted silsesquioxanes as a method for stereoselective synthesis of POSS-alkenyl systems
  Autorzy:
  D. Brząkalski, B. Dudziec and B. Marciniec
  Konferencja:
  POLYMAT 2016 - SILESIAN MEETINGS ON POLYMER MATERIALS (rok: 2016, ), Wydawca: University of Silezia
  Data:
  konferencja 27-28. 06
  Status:
  Opublikowana
 8. Katalityczne metody syntezy funkcjonalizowanych silseskwioksanów typu double – decker
  Autorzy:
  Dariusz Brząkalski, Bartosz Woźniak, Beata Dudziec, Patrycja Żak, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  57 Zjazd PTChem i SITPChem (rok: 2014, ), Wydawca: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
  Data:
  konferencja 14 - 18.09
  Status:
  Opublikowana
 9. New class of functional silsesquioxane systems as precursors and building blocks of new materials
  Autorzy:
  B. Dudziec, P. Żak, M. Dutkiewicz, D. Brząkalski, M. Rzonsowska, G. Wilkowski, M. Ludwiczak, M. Majchrzak, M. Nowicki, B. Marciniec
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  Data:
  konferencja 28-31. 08
  Status:
  Opublikowana
 10. Synthesis of new organic-inorganic hybrid materials by catalytic functionalization of double-decker silsesquioxanes DDSQ-R2
  Autorzy:
  M. Majchrzak, G. Wilkowski, M. Walczak, B. Dudziec, B. Marciniec
  Konferencja:
  19th European Symposium of Organic Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Universidade de Lisboa
  Data:
  konferencja 12–16.07
  Status:
  Opublikowana
 11. Alkynyl functionalized silsesqiuoxanes
  Autorzy:
  Beata Dudziec, Monika Rzonsowska, Dariusz. Brząkalski, Bartosz Woźniak, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  2nd International Symposium on C-H activation (rok: 2014, ), Wydawca: University of Rennes 1
  Data:
  konferencja 30.06 - 03.07
  Status:
  Opublikowana
 12. Hydrosililowanie Etynylosiloksypodstawionych Silseskwioksanów
  Autorzy:
  D. Brząkalski, B. Dudziec, M. Rzonsowska, B. Marciniec
  Konferencja:
  II Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców. Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM
  Data:
  konferencja 14. 11. 2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Synthesis and catalytic activity of new ethynylsubstituted silsesquioxanes
  Autorzy:
  B. Dudziec, M. Rzonsowska, D. Brząkalski, K. Szubert, B. Marciniec
  Konferencja:
  21th EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: European Association for Chemical and Molecular Sciences
  Data:
  konferencja 5.07 – 9.07
  Status:
  Opublikowana
 14. Alkinylopodstawione silseskwioksany - synteza i zastosowanie
  Autorzy:
  Michał Kut, Martyna Mania, Julia Duszczak, Beata Dudziec, Monika Rzonsowska, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  57 Zjazd PTChem i SITPChem (rok: 2014, ), Wydawca: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
  Data:
  konferencja 14 - 18.09
  Status:
  Opublikowana
 15. Ethynylsubstituted silsesquioxanes – reactivity and application
  Autorzy:
  B. Dudziec, D. Brząkalski, M. Rzonsowska, B. Marciniec
  Konferencja:
  International Symposium on Synthesis and Catalysis 2015 (IsySyCat2015) (rok: 2015, ), Wydawca: University of Evora
  Data:
  konferencja 02 – 04.09
  Status:
  Opublikowana
 16. Functionalized double-decker silsesquioxanes as precursors for organic–inorganic hybrid materials
  Autorzy:
  Beata Dudziec, Patrycja Żak, Monika Ludwiczak, Mariusz Szołyga, Bogdan Marciniec
  Konferencja:
  The 17th International Symposium on Silicon Chemistry jointly with the 7th European Silicon Days (rok: 2014, ), Wydawca: Technische Universität Berlin
  Data:
  konferencja 03 - 08.08
  Status:
  Opublikowana
 17. New functionalized, unsaturated molecular derivatives of cubic and double-decker (germa)silsesquioxane systems
  Autorzy:
  P. Żak, B. Dudziec, D. Frąckowiak, M. Grzelak, G. Wilkowski, M. Majchrzak, M. Kubicki and B. Marciniec
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  Data:
  konferencja 28-31. 08
  Status:
  Opublikowana
 18. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW HYBRYDOWYCH POWSTAŁYCH W OPARCIU O FUNKCJONALNE SILSESKWIOKSANY ORAZ ICH WYKORZYSTANIE W MEDYCYNIE
  Autorzy:
  J. Duszczak, B. Dudziec, B. Marciniec
  Konferencja:
  II Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców. Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM, Poznań
  Data:
  konferencja 14. 11. 2016
  Status:
  Opublikowana