Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie komputerowe pian auksetycznych

2012/05/N/ST5/01476

Słowa kluczowe:

auksetyki piany ujemny współczynnik Poissona metoda elementów skończnych homogenizacja symulacje komputerowe

Deskryptory:

  • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
  • ST3_2: Mechaniczne i akustyczne własności materii skondensowanej
  • ST8_3: Komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Molekularnej PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Artur Poźniak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 99 990 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-12

Zakończenie projektu: 2017-12-11

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. COMSOL Multiphysics z modułami: Structural mechanics oraz LiveLink for Matlab oraz. Za kwotę 19 000 PLN