Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie stężeń i depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych a ekspozycja ludności i ekosystemów na ich szkodliwe działanie - stan obecny i prognoza

2012/05/B/ST10/00446

Słowa kluczowe:

modelowanie zanieczyszczeń powietrza ekspozycja ludności poziomy krytyczne ładunki krytyczne FRAME

Deskryptory:

 • ST10_1: Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia powietrza
 • ST10_2: Meteorologia
 • ST10_4: Geoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Maciej Kryza 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 275 885 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-31

Zakończenie projektu: 2016-12-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Mean annual population exposure to atmospheric particulate matter in Poland IF: 0,481
  Autorzy:
  Werner M., Kryza M., Dore A.J.
  Czasopismo:
  International Journal of Environment and Pollution (rok: 2015, tom: 44928, strony: 89-99), Wydawca: Inderscience Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1504/IJEP.2015.076586 - link do publikacji
 2. Comparison of spatial rainfall data calculated with a meteorological model and from interpolation of measurements – implications for FRAME modelled wet deposition IF: 0,481
  Autorzy:
  Kryza M., Dore A.J., Werner M., Wałaszek K.
  Czasopismo:
  International Journal of Environment and Pollution (rok: 2014, tom: 55, strony: 201-209), Wydawca: Inderscience
  Status:
  Opublikowana
 3. Differences in the Spatial Distribution and Chemical Composition of PM10 Between the UK and Poland IF: 1,114
  Autorzy:
  Werner M., Kryza M., Dore A.J.
  Czasopismo:
  Environmental Modeling & Assessment (rok: 2013, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10666-013-9384-0 - link do publikacji
 4. SPATIAL AND CHEMICAL PATTERNS OF PARTICULATTE MATTER (PM2.5) – DIFFERENCES BETWEEN A MARITIME AND AN INLAND COUNTRY IF: 0,671
  Autorzy:
  Werner M., Kryza M., Dore A.J.
  Czasopismo:
  Ecological Chemistry and Engineering S (rok: 2016, tom: 23, strony: 61-69), Wydawca: De Greuter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/eces-2016-0004 - link do publikacji
 5. The uncertainty in modelled air concentrations of NOx due to choice of emission inventory IF: 0,481
  Autorzy:
  Kryza M., Jozwicka M., Dore A.J., Werner M.
  Czasopismo:
  International Journal of Environment and Pollution (rok: 2015, tom: 57, strony: 123-132), Wydawca: Inderscience Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1504/IJEP.2015.074495 - link do publikacji
 1. Application and Evaluation of the High-Resolution Regional Scale FRAME Model for Calculation of Ammonia and Ammonium Air Concentrations for Poland for the Years 2002–2008
  Autorzy:
  Kryza M., Dore A.J., Werner M., Wałaszek K.
  Książka:
  Air Pollution Modeling and its Application XXIII (rok: 2014, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. The impact of transboundary transport of air pollutants on air quality in the United Kingdom and Poland
  Autorzy:
  Werner M., Kryza M., Dore A.J., Wałaszek K.
  Książka:
  Air Pollution Modeling and its Application XXIII (rok: 2014, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana