Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Strukturalna i funkcjonalna analiza rejonu genomu marchwi (Daucus carota L.) różnicującego formy dzikie i uprawne

2012/05/B/NZ9/03401

Słowa kluczowe:

udomowienie selekcja genomika roślin

Deskryptory:

  • NZ9_4: Naukowe podstawy ogrodnictwa
  • NZ9_12: Ochrona zasobów genetycznych
  • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Dariusz Grzebelus 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 371 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-12

Zakończenie projektu: 2016-08-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. komputer. Za kwotę 6 000 PLN