Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielozadaniowe polimerowe matryce imprintingowane wybranymi sekwencjami oligonukleotydów - synteza, modyfikacje oraz badania fizykochemiczne pod kątem ukierunkowania zastosowań jako sorbenty, systemy kontrolowanego uwalniania oraz do transportu w przeciwnowotworowej terapii celowanej

2012/05/D/ST5/03464

Słowa kluczowe:

DNA hydrożele materiały kompozytowe zawierajace DNA DNA RNA kontrolowane uwalnianie leków matryce hybrydowe organiczno - nieorgaczniczne

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_11: Synteza biomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewelina Zabost 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 388 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-21

Zakończenie projektu: 2016-06-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Potencjostat_Galwanostat.
 2. ML54/M01 Waga analityczna. Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Complexes of DNA with peptide derivatives of cisPt. Electroanalytical examination IF: 4,803
  Autorzy:
  Ewelina Zabost, Wioletta Liwinska; Agnieszka Kowalczyk; Agnieszka Glowinska; Aleksandra Tomczyszyn; Aleksandra Misicka; Zbigniew Stojek
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2016, tom: 219, strony: 568-576), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Electrochemical examination of ability of dsDNA/PAM composites for storing and releasing of doxorubicin IF: 3,947
  Autorzy:
  Ewelina Zabost, Wioletta Chmielowiec, Marcin Karbarz, Eliza Kurek, Mikolaj Donten, Zbigniew Stojek
  Czasopismo:
  Bioelectrochemistry (rok: 2016, tom: 109, strony: 44935), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bioelechem.2015.12.001 - link do publikacji
 3. Strongly enhanced guanine electrooxidation caused by temperature induced volume-phase- and conformational transitions in DNA/PNIPA composites IF: 4,847
  Autorzy:
  Ewelina Zabost, Wioletta Chmielowiec, Tomasz Rapecki, Marcin Karbarz, Zbigniew Stojek
  Czasopismo:
  Electrochemistry Communications (rok: 2014, tom: 42, strony: 50-54), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.elecom.2014.02.011 - link do publikacji
 4. Environmentally sensitive nanohydrogels decorated with tri-segment oligonucleotide helix for controlled loading and prolonged release of intercalators IF: 3,84
  Autorzy:
  Wioletta Liwinska, Michał Symonowicz, Iwona Stanislawska, Marek Lyp, Zbigniew Stojek, Ewelina Zabost
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 91045-91059), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA16592C - link do publikacji
 5. Hydrogel nanofilaments via core-shell electrospinning IF: 3,534
  Autorzy:
  Paweł Nakielski; Sylwia Pawłowska; Filippo Pierini; Wioletta Liwińska; Patryk Hejduk; Krzysztof Zembrzycki; Ewelina Zabost; Tomasz A. Kowalewski
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2015, tom: 10, strony: 44942), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0129816 - link do publikacji
 6. Nanogels crosslinked with three-segment DNA hybrids as degradable carriers for intercalators in hyperthermia treatment IF: 4,543
  Autorzy:
  Wioletta Liwinska, Iwona Stanislawska, Marek Lyp, Marcin Karbarz, Zbigniew Stojek, Ewelina Zabost
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry B (rok: 2017, tom: 5, strony: 4713 - 4724), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7TB00092H - link do publikacji
 1. Przegląd inteligentnych nanosystemów hydrożelowych stosowanych do kontrolowanego uwalniania leków
  Autorzy:
  Wioletta Liwińska, Ewelina Zabost
  Konferencja:
  Ogólnokrakowa Konferencje - Młodzi Naukowcy w Posce - Badania i Rozwój (rok: 2016, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 28 listopada 2016
  Status:
  Opublikowana