Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wieloskładnikowe stopy wysokoentropowe

2012/05/B/ST5/00747

Słowa kluczowe:

Stopy wysokoentropowe odlewanie szybkie chłodzenie cieczy mechaniczna synteza konsolidacja proszków struktura stabilność termiczna właściwości mechaniczne

Deskryptory:

  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tadeusz Kulik 

Liczba wykonawców projektu: 13

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 853 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-13

Zakończenie projektu: 2015-08-12

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Przenośny fluorescencyjny spektrometr rentgenowski (XRF). Za kwotę 190 000 PLN