Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena zmian różnorodności gatunkowej mikroorganizmów osadu czynnego zachodzących pod wpływem pentachlorofenolu i możliwości wykorzystania tych bakterii do rozkładu badanego związku.

2012/05/N/ST8/03804

Słowa kluczowe:

chlorofenole osad czynny biotransformacja

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
 • NZ9_10: Bioremediacja

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Niesler 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 108 625 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-25

Zakończenie projektu: 2015-12-24

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wytrząsarka orbitalna. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Pentachlorophenol degradation by activated sludge with phenol and glucose as growth substrates IF: 0,708
  Autorzy:
  Magdalena Niesler, Joanna Surmacz-Górska
  Czasopismo:
  Archives of Environmental Protection (rok: 2018, tom: 3, strony: 31-41), Wydawca: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.24425/123360 - link do publikacji
 1. Influence of additional carbon sources on pentachlorophenol transformation
  Autorzy:
  Magdalena Kurek, Edyta Burdzik, Joanna Surmacz-Górska
  Konferencja:
  5thCentral European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Data:
  konferencja 8 - 11. października
  Status:
  Opublikowane
 2. Wpływ dodatkowych źródeł węgla i energii na transformację pentachlorofenolu przez niezaadaptowany osad czynny
  Autorzy:
  Magdalena Kurek, Patrycja Łyś, Joanna Surmacz-Górska
  Konferencja:
  XX Ogólnopolskie Seminarium Studentów i Doktorantów "Biotechnologia Środowiskowa" (rok: 2014, ), Wydawca: Katedra Biotechnologii Środowiskowej P:olitechniki Śląskiej w Gliwicach
  Data:
  konferencja 26. 02. - 1. 03.
  Status:
  Opublikowane
 3. Kometaboliczny rozkład fluorantenu i pentachlorofenolu
  Autorzy:
  Magdalena Niesler, Anna Małachowska-Jutsz
  Konferencja:
  VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HYDROMIKROBIOLOGICZNA MIKROORGANIZMY - CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO (rok: 2015, ), Wydawca: HydroMICRO
  Data:
  konferencja 14 - 16. 09
  Status:
  Opublikowane
 4. Analiza bioróżnorodnosci biocenozy bakteryjnej osadu czynnego metodą PCR-DGGE poddanego adaptacji do pentachlorofenolu w reaktorze SBR
  Autorzy:
  Patrycja Łyś, Magdalena iesler
  Konferencja:
  Podstawy Biotechnologii Środowiskowej – trendy, badania, implementacje, Tom VII (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 21 - 22. 05
  Status:
  Opublikowane
 5. Biodegradation of pentachlorophenol by activated sludge
  Autorzy:
  Magdalena Niesler, Joanna Surmacz-Górska
  Konferencja:
  IWA Balkan Young Water Professionals 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: IWA
  Data:
  konferencja 10 - 12. 05.
  Status:
  Opublikowane