Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Bimetaliczne związki koordynacyjne renu(IV) z łącznikiem szczawianowym i tppz (2,3,5,6-tetrakis(2-pirydylo)pirazyna) - badania strukturalne, spektroskopowe i magnetyczne.

2012/05/N/ST5/00743

Słowa kluczowe:

związki bimetaliczne ren(IV) metale przejściowe 3d i 5d tppz jon szczawianowy

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna
 • ST5_17: Chemia fazy skondensowanej

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Izabela Gryca 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-27

Zakończenie projektu: 2015-03-26

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Synthesis, crystal structure and magnetic properties of H2tppz[ReCl6] and [Cu(bpzm)2(μ-Cl)ReCl3(μ-ox)Cu(bpzm)2(μ-ox)ReCl3(μ-Cl)]n
  Autorzy:
  I. Gryca, J. Palion-Gazda, B. Machura, M. Penkala, R. Kruszyński, J. Cano, F. Lloret, M. Julve
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 44, strony: 17118-17128), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5DT02522B - link do publikacji
 2. Synthesis, crystal structure and magnetic properties of the complex [ReCl3(tppz)]·MeCN
  Autorzy:
  J. Palion-Gazda, I. Gryca, B. Machura, Francesc Lloret, Miguel Julve
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 101616-101622), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5RA21466A - link do publikacji
 3. Heterobimetallic Oxalate-Bridged MIIReIV (M = Zn, Cu, Ni, Co and Mn) Complexes Incorporating Bis(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)methane: Synthesis and Magneto-Structural Studies
  Autorzy:
  Izabela Gryca, Joanna Palion-Gazda, Barbara Machura, Mateusz Penkala, Francesc Lloret, Miguel Julve
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2016, tom: 35, strony: 5418-5426), Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201601004 - link do publikacji
 4. Heterometallic complexes involving copper(II) and rhenium(VII) centers
  Autorzy:
  J.G. Małecki, B. Machura, A. Palion, I. Gryca, M. Oboz, T. Gron
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2014, tom: 76, strony: 44849), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2014.03.037 - link do publikacji