Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tłumiona rotacja kwantowa w widmach NMR ciała stałego i cieczy. Wykorzystanie widm proszkowych w badaniach w ciele stałym

2012/05/B/ST4/00103

Słowa kluczowe:

NMR zahamowana rotacja rotacja kwantowa grupa metylowa

Deskryptory:

 • ST4_7: Fizyka chemiczna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Organicznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Sławomir Szymański 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 601 848 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-05

Zakończenie projektu: 2017-03-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Nonclassical dynamics of the methyl group in 1,1,1-triphenylethane. Evidence from powder 1H NMR spectra IF: 2,894
  Autorzy:
  Agnieszka Osior, Przemysław Kalicki, Bohdan Kamieński, Sławomir Szymański, Piotr Bernatowicz, and Aleksander Shkurenko
  Czasopismo:
  The Journal of Chemical Physics (rok: 2017, tom: 146, strony: 104504-1 - 104504-11), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4978226 - link do publikacji
 2. A quantum mechanical alternative to the Arrhenius equation in the interpretation of proton spin-lattice relaxation data for the methyl groups in solids IF: 4,493
  Autorzy:
  P.Bernatowicz, A. Shkurenko, A. Osior, B. Kamieński, S. Szymański
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2015, tom: 17, strony: 28866-28878), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5cp04924e. - link do publikacji
 3. Peculiar disorder in Molecular Crystals of 9,10-Dimethyltriptycene. A Single-Crystal 1H NMR Study IF: 4,835
  Autorzy:
  P. Bernatowicz, T. Ratajczyk, A. Shkurenko, B. Kamieński, S. Szymański
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2015, tom: 119, strony: 3725−3732), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp5121542 - link do publikacji
 4. Frozen Rotation of the Ammonium Group Observed for the First Time in Liquid-Phase NMR Spectra IF: 2,883
  Autorzy:
  Artur Szupiluk, Piotr Bernatowicz, Tomasz Ratajczyk, Sławomir Szymański
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry A (rok: 2017, tom: 121, strony: 544−552), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpca.6b11812 - link do publikacji
 5. Synthesis of sterically crowded 9-nitro- triptycenes by the Diels-Alder cycloaddition reaction IF: 2,347
  Autorzy:
  Artur Szupiluk
  Czasopismo:
  Tetrahedron Letters (rok: 2016, tom: 57, strony: 5251-5253), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi: