Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały o specjalnych własnościach, wytwarzane z wykorzystaniem indukowanej odkształceniem nanostruktury wielowarstwowej w obecności cząstek faz obcych

2012/05/B/ST8/00215

Słowa kluczowe:

nanostruktura przeróbka plastyczna własności mechanizmy umocnienia modelowanie komputerowe modelowanie wieloskalowe

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST8_3: Komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Majta 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 895 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-14

Zakończenie projektu: 2016-02-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. System pomiarowy z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu (Digital Image Correlation - DIC system), oprogramowanie, kamery cyfrowe z obiektywami o zmiennej ogniskowej.. Za kwotę 300 000 PLN
 2. doposażenie DIC. Za kwotę 19 115 PLN
 3. notebook, zestaw komputerowy, monitor, drukarka. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Modeling of the inhomogeneity of grain refinement during combined metal forming process by finite element and cellular automata methods IF: 2,567
  Autorzy:
  Janusz Majta, Łukasz Madej, Dmytro S. Svyetlichnyy, Konrad Perzyński, Marcin Kwiecień, Krzysztof Muszka
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering A (rok: 2016, tom: 671, strony: 204-213), Wydawca: Elsevier, manuscript number: MSEA-D-16-01091
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msea.2016.06.052 - link do publikacji
 2. Multiscale analysis of processing-microstructure-mechanical behaviour interrelationships of UFG microalloyed steels IF: 0,493
  Autorzy:
  Krzysztof Muszka, Janusz Majta
  Czasopismo:
  steel research international (rok: 2014, tom: 85, strony: 1128-1141), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/srin.201300178 - link do publikacji
 3. Study of the Effects of Micro- and Nanolayered Structures on Mechanical Response of Microalloyed Steels
  Autorzy:
  Janusz Majta, Krzysztof Muszka, Lukasz Madej , Marcin Kwiecien, Paulina Graca
  Czasopismo:
  Manufacturing Science and Technology (rok: 2015, tom: 3(4), strony: 134-140), Wydawca: http://www.hrpub.org
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13189/mst.2015.030410 - link do publikacji
 4. The development of ultrafine-grained hot rolling products using advanced thermomechanical processing IF: 2,108
  Autorzy:
  K. Muszka, D. Dziedzic, L. Madej, J. Majta, P.D. Hodgson, E.J. Palmiere
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering A (rok: 2014, tom: 610, strony: 290-296), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msea2014.05.051 - link do publikacji
 5. A three-dimensional frontal cellular automaton model for simulation of microstructure evolution - initial microstructure module IF: 1,492
  Autorzy:
  Dmytro S Svyetlichnyy
  Czasopismo:
  Modeliing and Simulation in Materials Science and Engineering (rok: 2014, tom: 22, strony: 44580), Wydawca: IOP Publishing Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0965-0393/22/8/085001 - link do publikacji
 6. Modeling of grain refinement and mechanical response of microalloyed steel wires severely deformed by combined forming IF: 2,034
  Autorzy:
  Janusz Majta, Konrad Perzyński, Krzysztof Muszka , Paulina Graca, Łukasz Madej
  Czasopismo:
  International Journal of Mechanical Sciences (rok: 2016, tom: 89, strony: 1559-1574), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00170-016-9203-2 - link do publikacji
 7. The effects of deformation and microstructure inhomogeneities in the Accumulative Angular Drawing (AAD) IF: 2,108
  Autorzy:
  Krzysztof Muszka, Lukasz Madej, Janusz Majta
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering A (rok: 2013, tom: 574, strony: 68-74), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://dx.doi.org/10/1016/j.msea.2013.03.024 - link do publikacji
 8. Three-dimensional frontal cellular automata modeling of the grain refinement during severe plastic deformation of microalloyed steel IF: 2,131
  Autorzy:
  Dmytro S. Svyetlichnyy, Krzysztof Muszka, Janusz Majta
  Czasopismo:
  Computational Materials Science (rok: 2015, tom: 102, strony: 159-166), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.commatsci.2015.02.034 - link do publikacji
 1. Characterization of UFG microalloyed steel produced by combined SPD treatment
  Autorzy:
  Janusz Majta, Krzysztof Muszka, Marcin Kwiecień, Monika Stefańska-Kądziela, Paulina Graca
  Konferencja:
  Metal Forming 2014, Key Engineering Materials, Vols. 622-623 (rok: 2014, ), Wydawca: Trans Tewch Publications, Switzerland
  Data:
  konferencja 21-24.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Microstructure-Based Numerical Modelling of Manufacturing Processes of Nanolayered Materials
  Autorzy:
  Krzysztof Muszka, Łukasz Madej, Paulina Graca, Monika Stefańska-Kądziela, Janusz Majta
  Konferencja:
  Real and Virtual Manufacturing Metal Forming, Journal of Machine Engineering 14,1, 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: NOT Wroclaw
  Data:
  konferencja 10-13.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Kontrolowany Rozwój Mikrostruktury Austenitu w Procesie Przeróbki Termomechanicznej Stali Mikrostopowych
  Autorzy:
  Dominik Dziedzic, Janusz Majta, Krzysztof Muszka
  Konferencja:
  New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering and Production Engineering (rok: 2014, ), Wydawca: Moografia No 40 Politechnika Częstochowska
  Data:
  konferencja Maj 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Comparative Analysis of Precipitation Effects in Microalloyed Austenite and Ferrite Under Hot and Cold Forming Conditions
  Autorzy:
  Krzysztof Muszka, Marcin Kwiecień, Janusz Majta, Eric J. Palmiere
  Konferencja:
  HSLA Steels 2015, Microalloying 2015 & Offshore Engineering Steels 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: The Chinese Society for Metals (CSM) and Chinese Academy of Engineering (CAE), WILEY, TMS, 2016
  Data:
  konferencja November 11-13th
  Status:
  Opublikowana
 5. Structural Assessment of Fine-scale Structures Produced by Complex Metal Forming Processing
  Autorzy:
  Janusz Majta, Marcin Kwiecień, Krzysztof Muszka, Paulina Graca
  Konferencja:
  2nd International Conference of the International Journal of Structural Integrity (rok: 2014, ), Wydawca: Int. J. Structural Integrity
  Data:
  konferencja 1-4.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Modeling the Influence of Deformation-induced Microstructural Inhomogeneity on the Mechanical Response of Precipitation Strengthened Multilayered Materials
  Autorzy:
  Janusz Majta, Krzysztof Muszka, Łukasz Madej, Konrad Perzyński
  Konferencja:
  6th International Conference on Modelling and Simulation of Metallurgical Processes in Steelmaking STEELSIM 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Associazione Italiana di Metallurgia
  Data:
  konferencja 23-25 September 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Controlled Inhomogeneity of Deformation as a Tool to Produce Advanced Structural Materials
  Autorzy:
  Krzysztof Muszka, Janusz Majta
  Książka:
  Plastic Deformation: Processes, Properties and Applications (rok: 2016, tom: 4, strony: 151-180), Wydawca: Nova Science Publishers, Inc.
  Status:
  Opublikowana