Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Termoelektryczne materiały gradientowe

2012/05/N/ST8/03390

Słowa kluczowe:

materiały gradientowe materiały termoelektryczne pole grawitacyjne proces sedymentacji

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Kamila Januszko 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 148 650 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-04-22

Zakończenie projektu: 2016-06-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Influence of Sedimentation of Atoms on Structural and Thermoelectric Properties of Bi-Sb Alloys IF: 1,798
  Autorzy:
  Kamila Januszko, Artur Stabrawa, Yudai Ogata, Makoto Tokuda, Jahirur Islam Khandaker, Krzysztof Wojciechowski, Tsutomu Mashimo
  Czasopismo:
  Journal of Electronic Materials (rok: 2016, tom: 45, strony: 1947-1955), Wydawca: Springer US
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11664-015-4307-2 - link do publikacji
 1. Badanie właściwości termoelektrycznych roztworów stałych (Bi2Te3)x(Sb2Te3)1-x
  Autorzy:
  Kamila Januszko, Artur Stabrawa, Krzysztof Wojciechowski
  Konferencja:
  Dokonania Naukowe Doktorantów, edycja II (rok: 2014, ), Wydawca: CREATIVE TIME
  Data:
  konferencja 12 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 2. Characterization of the starting materials for functionally graded thermoelectric materials for pseudobinary system of Bi2Te3-Sb2Te3 (Charakterystyka materiałów wyjściowych do materiałów gradientowych układu pseudobinarnego Bi2Te3-Sb2Te3)
  Autorzy:
  Kamila Januszko, Raju Chetty, Tsutomu Mashimo, Krzysztof Wojciechowski
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Innovative Manufacturing Technology IMT 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: SIMP (STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH)
  Data:
  konferencja 13-15 kwietnia
  Status:
  Opublikowana