Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

"...quod unio federis pepetui per nullas penitus dissensiones violetur": mechanizmy rozwiązywania sporów na pograniczu polsko i litewsko-krzyżackim w późnym średniowieczu

2012/05/N/HS3/01398

Słowa kluczowe:

Królestwo Polskie Litwa zakon krzyżacki państwo zakonu krzyżackiego Prusy pogranicze sądy polubowne późne średniowiecze

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michalina Duda 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 118 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-20

Zakończenie projektu: 2016-09-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Skaner ręczny. Za kwotę 500 PLN
 2. Laptop. Za kwotę 2 700 PLN
 3. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka+kopiarka). Za kwotę 800 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Nowa Nieszawa (Dybów) in the late Middle Ages according to new research. The town on the border of countries, cultures and nations
  Autorzy:
  Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak
  Czasopismo:
  Klio. Czasopisma poświęconego dziejom Polski i powszechnym (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.12775/KLIO/2017.043 - link do publikacji
 2. Sprawy toruńskiego kupca Johannesa Warschowa: przyczynek do zagadnienia rozwiązywania konfliktów między poddanymi wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego a mieszkańcami sąsiednich władztw
  Autorzy:
  Michalina Duda
  Czasopismo:
  Średniowiecze Polskie i Powszechne (rok: 2013, tom: 5 (9), strony: 94-105), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Jeszcze raz o prokuratorze krzyżackim de Przewloki
  Autorzy:
  Michalina Duda
  Czasopismo:
  Roczniki Historyczne (rok: 2016, tom: LXXXII, strony: 149-156), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowana
 1. Kwestia granicy Nowej Marchii w polsko-krzyżackich traktatach pokojowych z pierwszej połowy XV wieku
  Autorzy:
  red. A. Bues, J. Grabowski, J. Krochaml, G. Vercamer, H. Wajs
  Książka:
  Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko–krzyżacko–pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343–1660. Vom Frieden von Kalisch bis zum Frieden von Oliva. Diplomatische Beziehungen zwischen dem Königreich Polen und dem Deutschen Orden / Herzogtum Preußen in den Jahren 1343–1660 (rok: 2014, tom: -, strony: 195-209), Wydawca: Wydawnictwo DiG
  Status:
  Opublikowana