Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych jako narzędzie badawcze do analizy rozkładu granic ziaren w przestrzeni trójwymiarowej

2012/05/B/ST8/00117

Słowa kluczowe:

3D EBSD geometria granice ziaren kompozyty ceramiczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Faryna 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 862 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-15

Zakończenie projektu: 2016-07-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie Additional OIM (Orientation Imaging Microscopy) TSL Analysis 7.
 2. Polerka jonowa do kontrastowania powierzchni pod EBSD. Za kwotę 380 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Investigation of grain-boundary geometry and pores morphology in dense and porous cubic zirconia polycrystals IF: 2108
  Autorzy:
  Piotr Bobrowski, Marek Faryna, Zbigniew Pędzich
  Czasopismo:
  Materials Research Bulletin (rok: 2014, tom: 57, strony: 203-209), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.materresbull.2014.06.004 - link do publikacji
 2. Evaluation of grain boundary plane distribution in yttria stabilized polycrystalline zirconia based on 3D EBSD analysis IF: 2,714
  Autorzy:
  Krzysztof Głowiński, Piotr Bobrowski, Marek Faryna,
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2016, tom: 122, strony: 137-141), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 3. Correlation between microstructure and ionic conductoivity in cubic zirconia polycrystals IF: 2,849
  Autorzy:
  M.Faryna, P.Bobrowski, Z.Pędzich, MM Bućko
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2015, tom: 161, strony: 352-354), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2015.08.124 - link do publikacji
 4. Three-dimensional microstructural characterization of porous cubic zirconia IF: 1,988
  Autorzy:
  Piotr Bobrowski, Zbigniew Pędzich, Marek Faryna
  Czasopismo:
  Micron (rok: 2015, tom: 78, strony: 73-78), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micron.2015.07.004 - link do publikacji
 5. Microstructural characterization of yttria stabilized zirconia sintered at different temperatures using 3D EBSD, 2D EBSD and stereological calculations IF: 1,331
  Autorzy:
  Piotr Bobrowski, Marek Faryna, Zbigniew Pędzich
  Czasopismo:
  Journal of Materials Engineering and Performance (rok: 2017, tom: brak, strony: 44569), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11665-017-2794-4 - link do publikacji
 1. Three-dimensional Analysis by Serial Sectioning of Cubic Zirconia Sinters
  Autorzy:
  Piotr Bobrowski, Marek Faryna, Zbigniew Pędzich
  Konferencja:
  APMAS2014: The International Advances in Applied Physics and Materials Science (rok: 2014, ), Wydawca: AIP Conference Proceedings (American Institute of Physics)
  Data:
  konferencja 24.04-27.04
  Status:
  Opublikowana
 2. Grain Boundaries Geometry in Cubic Zirconia Polycrystals
  Autorzy:
  Piotr Bobrowski, Marek Faryna, Zbigniew Pędzich, Miroslaw M. Bucko
  Konferencja:
  ICOTOM XVII (rok: 2014, ), Wydawca: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Data:
  konferencja 24-29 sierpień
  Status:
  Opublikowana