Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

"Synteza, badania strukturalne i reaktywności kompleksów wanadu z chiralnym centrum metalicznym w aspekcie asymetrycznej katalizy."

2012/05/N/ST5/00697

Słowa kluczowe:

centrum chiralne tetradentne ligandy wanad enencjoselektywna kataliza

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Ewa Kober 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 97 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-14

Zakończenie projektu: 2015-08-13

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Waga laboratoryjna – precyzyjna AJH-320CE Vibra. Za kwotę 2 450 PLN
 2. Laptop. Za kwotę 2 500 PLN
 3. Mikroskop Stereoskopowy Seria LW NV-300 kod: NV-300 HH (ECOTONE). Za kwotę 3 250 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Lithium diaminebis(aryloxido) complexes: synthesis, structures and reactivity in L-lactide polymerization IF: 2,011
  Autorzy:
  Kober Ewa, Petrus Rafał, Kocięcka Paulina, Janas Zofia, Sobota Piotr
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2015, tom: 85, strony: 814-823.), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Magnesium, zinc and aluminium complexes supported by tripodal diaminebis(aryloxido) ligands : synthesis, solid state and solution structure. IF: 3,81
  Autorzy:
  Kober E., Janas Z., Nerkowski T. A., Jerzykiewicz L. B
  Czasopismo:
  Dalton Transation (rok: 2013, tom: 42, strony: 10847-10854), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c3dt50938a - link do publikacji
 1. METAL COMPLEXES WITH NEW LINEAR DIAMINOBISPHENOLATE LIGANDS
  Autorzy:
  Ewa Kober, Zofia Janas
  Konferencja:
  Third EuCheMS Inorganic Chemistry Conference "Chemistry over the horizon" (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 28 June - 1 July
  Status:
  Opublikowana
 2. KOMPLEKSY WANADU Z ZASADAMI MANNICHA JAKO KATALIZATORY EPOKSYDACJI OLEFIN
  Autorzy:
  Ewa Kober, Zofia Janas
  Konferencja:
  56 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Synthesis, Characterization and catalytic activities of oxovanadium complexes comtaining O,N,N,O donor ligands.
  Autorzy:
  Ewa Kober, Zofia Janas
  Konferencja:
  XV International Seminar of PhD-Students on Organometallic and Coordination Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Faculty of Chemistry, University of Wrocław
  Data:
  konferencja 5-9.04.
  Status:
  Opublikowana
 4. SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND CATALYTIC ACTIVITIES OF VANADIUM COMPLEXES CONTAINING LINEAR TETRADENTATE LIGANDS
  Autorzy:
  Ewa Kober, Zofia Janas
  Konferencja:
  International Symposium on Metal Complexes (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 24 - 28 June
  Status:
  Opublikowana
 5. O,N,N,O- type ligand precursors - synthesis, structural characterization and reactivity towards vanadium(V).
  Autorzy:
  Ewa Kober, Zofia Janas
  Konferencja:
  XIII International Symposium on Inorganic Biochemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 1 - 6 September
  Status:
  Opublikowana
 6. Vanadium complexes bearing the linear diaminebis(aryloxido) ligands
  Autorzy:
  Ewa Kober, Zofia Janas, Julia Jezierska, Barbara Latko
  Konferencja:
  XIXth International Winter School on Coordination Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Faculty of Chemistry, University of Wrocław
  Data:
  konferencja 1-5.12
  Status:
  Opublikowana