Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i badanie nieliniowych optycznych właściwości nanocząstek plazmonowych.

2012/05/N/ST5/00621

Słowa kluczowe:

rezonans plazmonowy nanocząstki metaliczne optyka nieliniowa

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_18: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Janusz Szeremeta 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 74 940 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-18

Zakończenie projektu: 2014-09-17

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Drobna aparatura laboratoryjna (typu mieszadło magnetyczne z płytą grzejną lub płaszcz grzejny z kontrolerem temperatury). Za kwotę 3 699 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Photocurrent enhancement in polythiophene doped with silver nanoparticles IF: 2,075
  Autorzy:
  Janusz Szeremeta, Marcin Nyk, Marek Samoc
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2014, tom: 34, strony: 688-694), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2014.08.014 - link do publikacji