Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie selektywności zjawiska modulacji allosterycznej cynku w różnych typach receptorów serotoninowych

2012/05/N/NZ7/02110

Słowa kluczowe:

allosteryzm cynk receptory serotoninowe 5-HT1A 5-HT2A 5-HT7

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • NZ1_2: Biochemia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Instytut Farmakologii PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Grzegorz Satała 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 99 983 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-30

Zakończenie projektu: 2015-01-29

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Allosteric Inhibition of Serotonin 5-HT7 Receptors by Zinc Ions IF: 6,19
  Autorzy:
  Grzegorz Satała, Beata Duszyńska, Tomasz Lenda, Gabriel Nowak, Andrzej J. Bojarski
  Czasopismo:
  Molecular Neurobiology (rok: 2017, tom: wersja online, strony: 44940), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12035-017-0536-0 - link do publikacji
 2. Concentration-Dependent Dual Mode of Zn Action at Serotonin 5-HT1A Receptors: In Vitro and In Vivo Studies IF: 6,19
  Autorzy:
  Grzegorz Satała, Beata Duszyńska,Katarzyna Stachowicz, Anna Rafalo, Bartłomiej Pochwat, Christine Luckhart, Paul R. Albert, Mireille Daigle, Kenji F. Tanaka, René Hen, Tomasz Lenda, Gabriel Nowak, Andrzej J. Bojarski, Bernadeta Szewczyk
  Czasopismo:
  Molecular Neurobiology (rok: 2016, tom: 53, strony: 6869-6881), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12035-015-9586-3 - link do publikacji
 1. Mechanizm oddziaływania jonów cynku z wybranymi typami receptora serotoninowego.
  Autorzy:
  Grzegorz Satała, Tomasz Lenda, Beata Duszyńska, Andrzej J. Bojarski
  Konferencja:
  Dokonania Naukowe Doktorantów III Edycja (rok: 2015, ), Wydawca: CreativeTime
  Data:
  konferencja 18.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Badanie wpływu jonów cynku na receptory serotoninowe 5-HT7 metodami in vitro i in silico
  Autorzy:
  Grzegorz Satała, Stefan Mordalski ,Beata Duszyńska, Andrzej J. Bojarski
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Sympozjum Interdyscyplinarne Inter-Mix 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  Data:
  konferencja 20-23.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Identyfikacja modulacji allosterycznej w grupie receptorów serotoninowych GPCR.
  Autorzy:
  Grzegorz Satała, Tomasz Lenda, Beata Duszyńska, Andrzej J. Bojarski
  Konferencja:
  Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki VIII Edycja (rok: 2015, ), Wydawca: CreativeTime
  Data:
  konferencja 28.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Pharmacological characterization of zinc interaction with 5HT7
  Autorzy:
  Grzegorz Satała, Beata Duszyńska, Andrzej J. Bojarski
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej, 18-20.09.2014, Lublin (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwa Chemii Medycznej
  Data:
  konferencja 18-20.09.2014
  Status:
  Opublikowana