Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Domieszkowane lantanowcami nanokoloidalne struktury typu rdzeń-płaszcz: synteza i aktywne modulowanie właściwości spektroskopowych

2012/05/E/ST5/03901

Słowa kluczowe:

rdzeń-płaszcz FRET nanoluminofory lantanowce

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Artur Bednarkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 1 240 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-24

Zakończenie projektu: 2018-01-23

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. przystawka do pomiarów Z-potencjału. Za kwotę 205 000 PLN
 2. Układ laboratoryjny do ilościowego porównywania właściwości luminescencyjnych wytworzonych nanomaterialów - do wytworzenia. Za kwotę 3 679 PLN
 3. Układ do syntez hydrotermalnych. Za kwotę 45 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Near-infrared excited luminescence and in vitro imaging of HeLa cells by using Mn2+ enhanced Tb3+ and Yb3+ cooperative upconversion in NaYF4 nanocrystals
  Autorzy:
  Katarzyna Prorok, Michał Olk,Michał Skowicki,Agnieszka Kowalczyk,Agata Kotulska, Tomasz Lipiński and Artur Bednarkiewicz
  Czasopismo:
  Nanoscale Advances (rok: 2019, tom: 1, strony: 3463-3473), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C9NA00336C - link do publikacji
 2. Smart NIR linear and nonlinear optical nanomaterials for cancer theranostics: prospect of photomedicines IF: 31,14
  Autorzy:
  Tzu-Ming Liu*, João Conde*, Tomasz Lipiński, Artur Bednarkiewicz, Chih-Chia Huang*
  Czasopismo:
  Progress in Materials Science (rok: 2017, tom: 88, strony: 89-135), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pmatsci.2017.03.004 - link do publikacji
 3. The concentration dependent up-conversion luminescence of Ho3+ and Yb3+ co-doped β-NaYF4 IF: 2,693
  Autorzy:
  A. Pilch, D. Wawrzyńczyk, M. Kurnatowska, B.Czaban, M. Samoć, W. Strek, A. Bednarkiewicz
  Czasopismo:
  J.Luminescence (rok: 2017, tom: 182, strony: 114-122), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Heterogeneously Nd3+ Doped Single Nanoparticles for NIR-induced Heat Conversion, Luminescence, and Thermometry IF: 7,367
  Autorzy:
  L.Marciniak, A.Pilch, S.Arabasz, DY.Jin, A.Bednarkiewicz*
  Czasopismo:
  NANOSCALE (rok: 2017, tom: 9(24), strony: 8288-8297), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7NR02630G - link do publikacji
 5. Quantum yield measurements of Yb,Ho co-doped upconverting nanomaterials: the impact of methods, reference materials and concentration IF: 2,961
  Autorzy:
  A.Pilch, B.Czaban, D.Wawrzyńczyk, A.Bednarkiewicz*
  Czasopismo:
  J.Luminescence (rok: 2018, tom: 198, strony: 482-487), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2018.02.070 - link do publikacji
 6. Revisiting the classification of NIR absorbing/emitting Nanomaterials for in vivo bio-applications IF: 8,772
  Autorzy:
  Joao Conde, Tzu-Ming Liu, Tomasz Lipiński, Artur Bednarkiewicz, and Chih-Chia Huang
  Czasopismo:
  NPG Asia Materials (rok: 2016, tom: 8, strony: e295), Wydawca: Nature group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/am.2016.106 - link do publikacji
 7. Shaping luminescent properties of Yb3+ and Ho3+ Co-doped Up-converting Core-shell beta-NaYF4 nanoparticles by dopant distribution and spacing IF: 8,64
  Autorzy:
  Aleksandra Pilch, Christian Würth, Martin Kaiser, Dominika Wawrzyńczyk, Michalina Kurnatowska, Sebastian Arabasz, Katarzyna Prorok, Marek Samoć, Wiesław Strek, Ute Resch-Genger* and Artur Bednarkiewicz*
  Czasopismo:
  Small (rok: 2017, tom: 10, strony: 1701635), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/smll.201701635 - link do publikacji
 8. Towards controlled photothermal treatment of single cell: Optically induced heating and remote temperature monitoring in-vitro through double wavelength optical tweezers IF: 6,756
  Autorzy:
  Sławomir Drobczyński*, Katarzyna Prorok, Konstantin Tamarov, Kamila Duś-Szachniewicz, Vesa-Pekka Lehto, Artur Bednarkiewicz*
  Czasopismo:
  ACS Photonics (rok: 2017, tom: 4(8), strony: 1993-2002), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsphotonics.7b00375 - link do publikacji
 9. Upconverting nanoparticles: assessing the toxicity IF: 33,383
  Autorzy:
  Anna Gnach, Tomasz Lipinski, Artur Bednarkiewicz, Jacek Rybka,John A. Capobianco
  Czasopismo:
  Chem Soc Rev (rok: 2015, tom: 44, strony: 1561-1584), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cs00177j - link do publikacji
 10. Energy transfer in diiodoBodipy-grafted upconversion nanohybrids IF: 7,394
  Autorzy:
  Laura Francés-Soriano,Marta Liras, Agnieszka Kowalczyk, Artur Bednarkiewicz, Maria González-Béjar and Julia Pérez-Prieto
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2016, tom: 8, strony: 204-208), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5nr07229h - link do publikacji
 1. Active-Core-Active-Shell Upconverting Nanoparticles: novel mechanisms, features and perspectives for bio-labeling
  Autorzy:
  Katarzyna Prorok, Dominika Wawrzyńczyk, Małgorzata Misiak, Artur Bednarkiewicz
  Książka:
  Upconverting Nanomaterials: Perspectives, Synthesis, and Applications (rok: 2016, tom: 1, strony: 195-254), Wydawca: Taylor & Francis Group, CRC Press
  Status:
  Opublikowana