Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rękopisy Kroniki Oliwskiej - szczegółowe badanie kodeksów i ustalenie ich filiacji

2012/05/N/HS3/01727

Słowa kluczowe:

Paleografia Źródłoznawstwo Nauki Pomocnicze Historii Mediewistyka

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Oddział w Poznaniu

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Tomasz Zuzek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 79 279 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-08

Zakończenie projektu: 2015-02-07

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 126 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. O proweniencji rękopisu (nr 1399 I) z Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie
  Autorzy:
  Tomasz Zuzek
  Czasopismo:
  Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej (rok: 2016, tom: 33, strony: 137-143), Wydawca: Biblioteka Kórnicka PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Kilka uwag na temat szwedzkich rękopisów Tablic fundatorów i dobrodziejów klasztoru cysterskiego w Oliwie
  Autorzy:
  Tomasz Zuzek
  Czasopismo:
  Zapiski Historyczne (rok: 2014, tom: 79/3, strony: 85-103), Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15762/ZH.2014.04 - link do publikacji
 1. Wokół wydania nekrologu oliwskiego. Niepublikowane zapiski Liber mortuorum monasterii Olivensis z pierwszej połowy XVII w. w rękopisie tzw. dzikowskim
  Autorzy:
  Tomasz Zuzek
  Książka:
  Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin. (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 187-200), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Historii UAM
  Status:
  Opublikowana