Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe kryształy luminescencyjne otrzymane metodą Micro-Pulling-Down do pomiarów dawek promieniowania jonizującego: badanie procesów wytwarzania oraz charakteryzacja właściwości

2012/05/B/ST5/00720

Słowa kluczowe:

luminofory monokryształy metoda micro-pulling-down dozymetria promieniowanie jonizujące neutrony

Deskryptory:

 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Barbara Marczewska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 289 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-06

Zakończenie projektu: 2016-02-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kontroler do pompy rok zakupu 2015, za kwotę 11 378,73 zł. Za kwotę 11 378 PLN
 2. Oprogramowanie kontrolujące warunki wzrostu kryształu.
 3. komputer z oprogramowaniem. Za kwotę 8 000 PLN
 4. Analityczna waga laboratoryjna. Za kwotę 15 000 PLN
 5. stacja gazów wraz z oprzyrządowaniem pomiarowym. Za kwotę 22 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Properties of lithium aluminate for application as OSL dosimeter IF: 1,296
  Autorzy:
  Anna Twardak, Paweł Bilski, Barbara Marczewska, Jungil Lee, Jang-Lyul Kim, Wojciech Gieszczyk, Anna Piaskowska, Michał Sądel, Dagmara Wróbel
  Czasopismo:
  Radiation Physics and Chemistry (rok: 2014, tom: 104, strony: 76-79), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radphyschem.2014.05.046 - link do publikacji
 2. Analysis of TL and OSL kinetics of lithium aluminate IF: 1,176
  Autorzy:
  A. Twardak*, P. Bilski, B. Marczewska, W. Gieszczyk
  Czasopismo:
  Radiation Measurements (rok: 2014, tom: 71, strony: 143-147), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radmeas.2014.03.012 - link do publikacji
 3. New OSL detectors based on LiMgPO4 crystals grown by micro pulling down method. Dosimetric properties vs. growth parameters IF: 1,362
  Autorzy:
  D. Kulig (Wróbel), W. Gieszczyk, P. Bilski, B. Marczewska, M. Kłosowski
  Czasopismo:
  Rad. Meas. (rok: 2016, tom: 90, strony: 303-307), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radmeas.2016.01.028 - link do publikacji
 4. Thermoluminescence and optically stimulated luminescence studies on LiMgPO4 crystallized by micro pulling down technique IF: 1,362
  Autorzy:
  D. Kulig (Wrobel), W. Gieszczyk, P. Bilski, B. Marczewska, M. Kłosowski
  Czasopismo:
  Radiation Measurement (rok: 2016, tom: 85, strony: 88-92), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radmeas.2015.12.024 - link do publikacji
 5. Two-dimensional thermoluminescence method for checking LiF crystals homogenity IF: 1,481
  Autorzy:
  B. Marczewska, P. Bilski, W. Gieszczyk, M. Kłosowski
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2017, tom: 457, strony: 320-324), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2016.08.005 - link do publikacji
 1. OSL properties of lithium aluminate crystals grown with Micro-Pulling-Down technique
  Autorzy:
  A. Twardak, P. Bilski, B. Marczewska, W. Gieszczyk, M. Kłosowski and M. Perzanowski
  Konferencja:
  International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering OMEE-2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Lviv Polytechnic National University
  Data:
  konferencja 26-30 maj
  Status:
  Opublikowana
 2. Thermo- and Optically- Stimulated Luminescence of Crystals Grown by Micro-Pulling-Down Method
  Autorzy:
  Barbara Marczewska, Paweł Bilski, Wojciech Gieszczyk, Mariusz Kłosowski, Anna Piaskowska, Michal Sądel, Anna Twardak, Dagmara Wróbel
  Konferencja:
  17th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy - ICCGE-17 (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 11-16 sierpnia 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Two-dimensional thermoluminescence method for checking crystals homogenity
  Autorzy:
  B. Marczewska, P. Bilski, W. Gieszczyk, M. Kłosowski
  Konferencja:
  Fifth European Conference on Crystal Growth (ECCG5) (rok: 2015, ), Wydawca: Area della Ricerca CNR, Bologna, Italy
  Data:
  konferencja 9-11 September 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. DOSIMETRIC PROPERTIES OF LITHIUM ALUMINATE CRYSTALS GROWN BY MICRO-PULLING-DOWN METHOD
  Autorzy:
  Barbara Marczewska, Paweł Bilski, Wojciech Gieszczyk, Mariusz Kłosowski, Anna Twardak
  Konferencja:
  57 Zjazd PTCHem i SITPChem, Sympozjum Nowych Krystalicznych Materiałów Funkcjonalnych (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Dosimetric properties of luminescence crystals grown by Micro-Pulling Down Method
  Autorzy:
  B. Marczewska, P. Bilski, W. Gieszczyk, M. Kłosowski, A. Twardak, D. Wróbel
  Konferencja:
  Fifth European Conference on Crystal Growth (ECCG5) (rok: 2015, ), Wydawca: Area della Ricerca CNR, Bologna, Italy
  Data:
  konferencja 9-11 September 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. ANALYSIS OF OSL KINETICS OF LITHIUM ALUMINATE
  Autorzy:
  A. Twardak, P. Bilski, B. Marczewska
  Konferencja:
  17th International Conference on Solid State Dosimetry (rok: 2013, ), Wydawca: Federal University of Pernambuco, Recife, Brazil
  Data:
  konferencja 22-27 wrzesnia 2013
  Status:
  Opublikowana
 7. INFLUENCE OF GROWTH PARAMETERS ON THE PROPERTIES OF LUMINESCENT RADIATION DETECTORS PRODUCED BY MICRO PULLING DOWN TECHNIQUE
  Autorzy:
  W. Gieszczyk, P. Bilski, B. Marczewska, A. Twardak, D. Wróbel, M. Kłosowski
  Konferencja:
  Development and Applications of Nuclear Technologies NUTECH-2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
  Data:
  konferencja 21-24.09
  Status:
  Opublikowana
 8. Properties of lithium aluminate for application as OSL dosimeter
  Autorzy:
  Anna Twardak, Paweł Bilski, Barbara Marczewska, Jungil Lee, Jang-Lyul Kim, Wojciech Gieszczyk, Anna Piaskowska, Michał Sądel, Dagmara Wróbel
  Konferencja:
  1st International Conference on Dosimetry and its Applications (rok: 2013, ), Wydawca: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Prague, Czech Republic, June 2013
  Data:
  konferencja 23-28 czerwca 2013
  Status:
  Opublikowana