Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania mechanizmów reakcji odczynników nukleofilowych z nitroarenami z wykorzystaniem technik spektrometrii mas i metod obliczeniowych

2012/05/B/ST4/01161

Słowa kluczowe:

nitroareny sigma-addukty podstawienie nukleofilowe spektrometria mas modelowanie molekularne

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Organicznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Witold Danikiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 343 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-05

Zakończenie projektu: 2016-09-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zaawansowana 2-procesorowa stacja robocza. Za kwotę 48 000 PLN
 2. Komputer typu laptop z podstawowym pakietem oprogramowania.. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Pakiet programów do obliczeń kwantowo-chemicznych "Spartan" v. 10 dla Linuksa. Za kwotę 15 500 PLN
 4. Licencja na program "ChemDraw".

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. How really proceeds nucleophilic aromatic substitution in nitroarenes? Computational and experimental verification IF: 12,113
  Autorzy:
  Kacper Błaziak, Witold Danikiewicz, Mieczysław Mąkosza
  Czasopismo:
  Journal of the American Chemical Society (rok: 2016, tom: 138, strony: 7276-7281), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jacs.5b13365 - link do publikacji
 2. Competition between Nucleophilic Substitution of Halogen (SNAr) versus Substitution of Hydrogen (SNArH) - A Mass Spectrometry and Computational Study IF: 5,731
  Autorzy:
  Kacper Błaziak, Mieczysław Mąkosza, Witold Danikiewicz
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2015, tom: 21, strony: 6048-6051), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201406542 - link do publikacji