Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Molekularne podstawy aktywności przeciwbakteryjnej w grupie pochodnych tiosemikarbazydu

2012/05/D/NZ7/02278

Słowa kluczowe:

1,4-dipodstawiony tiosemikarbazyd aktywność przeciwbakteryjna bakteryjne topoizomerazy lipofilowość badania strukturalne badania fizykochemiczne

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agata Paneth 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 283 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-04

Zakończenie projektu: 2017-08-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Conformational Preference of Potassium Salts of N-Acylhydrazinecarbodithioates with Antifungal Activity. Combined Experimental and Theoretical Approach ; IF: 1,942
  Autorzy:
  Agata Siwek, Tomasz Plech, Nazar Trotsko, Urszula Kosikowska, Anna Malm, Katarzyna Dzitko, Piotr Paneth
  Czasopismo:
  Current Computer-Aided Drug Design (rok: 2014, tom: 10, strony: 205-216), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1573409910666140521152701 - link do publikacji
 2. Synthesis and antibacterial activity of 1,4-dibenzoylthiosemicarbazide derivatives IF: 2,759
  Autorzy:
  Agata Paneth, Paweł Stączek, Tomasz Plech, Aleksandra Strzelczyk, Dominika Janowska, Joanna Stefańska, Katarzyna Dzitko, Monika Wujec, Szymon Kosiek, Piotr Paneth
  Czasopismo:
  Biomedicine & Pharmacotherapy (rok: 2017, tom: 88, strony: 1235-1242), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biopha.2017.02.001 - link do publikacji
 3. 1,4-Disubstituted Thiosemicarbazide Derivatives are Potent Inhibitors of Toxoplasma gondii Proliferation IF: 2,095
  Autorzy:
  Katarzyna Dzitko, Agata Paneth, Tomasz Plech, Jakub Pawełczyk, Paweł Stączek, Joanna Stefańska, Piotr Paneth
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2014, tom: 19, strony: 9926-9943), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules19079926 - link do publikacji
 4. Antimicrobial and physicochemical characterizations of thiosemicarbazide and s-triazole derivatives IF: 0,827
  Autorzy:
  Edyta Kuśmierz, Agata Siwek, Urszula Kosikowska, Anna Malm, Tomasz Plech, Andrzej Wróbel, Monika Wujec 
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements (rok: 2014, tom: 189, strony: 44933), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2014.902831 - link do publikacji
 5. Design, synthesis and biological evaluation of 4- benzoyl-1-dichlorobenzoylthiosemicarbazides as potent Gram-positive antibacterial agents IF: 3,428
  Autorzy:
  Agata Paneth, Tomasz Plech, Barbara Kaproń, Dominika Hagel, Urszula Kosikowska, Edyta Kuśmierz, Katarzyna Dzitko, Piotr Paneth
  Czasopismo:
  Journal of Enzyme Inhibition & Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 31, strony: 434–440), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3109/14756366.2015.1036050 - link do publikacji
 6. Biological evaluation and molecular modelling study of thiosemicarbazide derivatives as bacterial type IIA topoisomerases inhibitors IF: 3,428
  Autorzy:
  Agata Paneth, Paweł Stączek, Tomasz Plech, Aleksandra Strzelczyk, Katarzyna Dzitko, Monika Wujec, Edyta Kuśmierz, Urszula Kosikowska, Agnieszka Grzegorczyk, Piotr Paneth
  Czasopismo:
  Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 31, strony: 14–22), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3109/14756366.2014.1003214 - link do publikacji
 7. Lipophilicity Studies on Thiosemicarbazide Derivatives IF: 2,861
  Autorzy:
  Agata Paneth, Anna Hawrył, Tomasz Plech, Mirosław Hawrył, Ryszard Świeboda, Dominika Janowska, Monika Wujec, Piotr Paneth
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2017, tom: 22, strony: 952), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22060952 - link do publikacji
 8. Molecular Properties Prediction, Docking Studies, and Antimicrobial Screening of 1,3,4-Thiadiazole and S-Triazole Derivatives IF: 1,942
  Autorzy:
  Agata Siwek, Tomasz Plech, Joanna Stefańska, Paweł Stączek and Aleksandra Strzelczyk
  Czasopismo:
  Current Computer-Aided Drug Design (rok: 2014, tom: 10, strony: 44999), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/15734099113096660033 - link do publikacji
 9. Structure-activity relationship studies of microbiologically active thiosemicarbazides derived from hydroxybenzoic acid hydrazides IF: 2,507
  Autorzy:
  Tomasz Plech, Agata Paneth, Barbara Kaproń, Urszula Kosikowska, Anna Malm, Aleksandra Strzelczyk, Paweł Stączek
  Czasopismo:
  Chemical Biology & Drug Design (rok: 2014, tom: 85, strony: 315-325), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/cbdd.12392 - link do publikacji
 10. Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activity of 4-benzoyl-1-(pyrazin-2-ylcarbonyl)-thiosemicarbazide
  Autorzy:
  Dominika Hagel, Agata Siwek, Tomasz Plech
  Czasopismo:
  Journal of Single Molecule Research (rok: 2014, tom: 2, strony: 45090), Wydawca: Sciknow
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12966/jsmr.03.02.2014 - link do publikacji