Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe materiały ciekłokrystaliczne o niskiej absorpcji w zakresie promieniowania podczerwonego (NIR oraz MWIR)

2012/05/D/ST5/03387

Słowa kluczowe:

ciekły kryształ promieniowanie podczerwone absorpcja promieniowania oddziaływania międzycząsteczkowe

Deskryptory:

 • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna
 • ST2_8: Optyka i optyka kwantowa

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Przemysław Kula 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 493 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-04

Zakończenie projektu: 2016-02-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Autosampler preparatywny oraz kolektor frakcji do HPLC Shimadzu. Za kwotę 110 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Synthesis and mesomorphic properties of laterally substituted 4,4′′′-dialkyl-p-quaterphenyls IF: 2,661
  Autorzy:
  Przemysław Kula, Jakub Herman, Sandra Pluczyk, Piotr Harmata, Glenn Mangelinckx & Jeroen Beeckman
  Czasopismo:
  Liquid Crystals (rok: 2014, tom: 41, strony: 503-513), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02678292.2013.859755 - link do publikacji
 2. Dielektrycznie dodatnie oraz ujemne nematyczne mieszaniny o obniżonej absorbcji w zakresie promieniowania 1-6µm oraz związki do ich sporządzenia IF: 1
  Autorzy:
  Przemysław Kula, Piotr Harmata, Jakub Herman, Witold Drzewiński, Michał Czerwiński
  Czasopismo:
  Zgłoszenie Patentowe RP , Wydawca: Urząd Patentowy RP
  Status:
  Złożona
 3. Mid-wave infrared liquid crystal shutter for breathalyzer applications IF: 1,449
  Autorzy:
  W.Piecek L.Jaroszewicz E.Miszczyk Z.Raszewski M.Mrukiewicz P.Kula K.Jasek P.Perkowski E.Nowinowski-Kruszelnicki J.Zieliński J.Kędzierski M.Olifierczuk U.Chodorow P.Morawiak R.Mazur K.Kowiorski P.Harmata J.Herman
  Czasopismo:
  Opto-Electronics Review (rok: 2017, tom: 25, strony: 103-109), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.opelre.2017.03.005 - link do publikacji
 4. Liquid Crystals for IR: Part II -Synthesis and properties of perfluoroalkyl or perfluoroalkoxy terminated tolanes IF: 2,661
  Autorzy:
  Piotr Harmata, Jakub Herman & Przemysław Kula
  Czasopismo:
  Liquid Crystals (rok: 2019, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1080/02678292.2019.1606353 - link do publikacji
 5. Liquid Crystals for IR: Part I -Synthesis and properties of perfluoroalkyl or perfluoroalkoxy terminated oligophenyls IF: 2,661
  Autorzy:
  Piotr Harmata, Jakub Herman & Przemysław Kula
  Czasopismo:
  Liquid Crystals (rok: 2019, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1080/02678292.2019.1595760 - link do publikacji
 6. On the balance between nematic and smectic phases in 2′,3′-difluoro-4,4″-dialkyl-p-terphenyls IF: 2,661
  Autorzy:
  A. Wąchała, M. Pytlarczyk, P.Kula
  Czasopismo:
  Liquid Crystals (rok: 2019, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1080/02678292.2019.1590656 - link do publikacji
 1. NIR and MWIR transparent liquid crystals
  Autorzy:
  Przemysław Kula; Jakub Herman; Piotr Harmata; Michał Czerwiński
  Konferencja:
  International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz waves (IRMMW-THz), 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 14-19 Sept. 2014
  Status:
  Opublikowana