Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Protonowa relaksacja jądrowa w roztworach superparamagnetycznych nanocząstek

2012/05/N/ST3/03174

Słowa kluczowe:

nanocząstki relaksacja MRJ superparamagnetyzm dyfuzja obrazowanie MRJ

Deskryptory:

 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agnieszka Korpała 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 69 356 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-13

Zakończenie projektu: 2015-03-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop.
 2. Komputer stacjonarny. Za kwotę 4 000 PLN
 3. Licencja na program Origin Standard. Za kwotę 2 800 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. 1H relaxation enhancement induced by nanoparticles in solutions: Influence of magnetic properties and diffusion IF: 3,122
  Autorzy:
  D. Kruk, A. Korpała, S. Mehdizadeh Taheri, A. Kozłowski, S. Förster, E. A. Rössler
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Physics (rok: 2014, tom: 140, strony: 174504), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4871461 - link do publikacji