Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanostrukturalne układy tlenkowe na osnowie mezoporowatych nośników krzemianowych jako katalizatory wybranych procesów środowiskowych

2012/05/B/ST5/00269

Słowa kluczowe:

mezoporowate krzemiany nanoklastry tlenkowe kataliza

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_13: Chemia środowiska

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Lucjan Chmielarz 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 727 650 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-19

Zakończenie projektu: 2016-09-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (19)
 1. Mesoporous silica materials modified with alumina polycations as catalysts for the synthesis of dimethyl ether from methanol IF: 2,368
  Autorzy:
  D. Macina, Z. Piwowarska, K. Tarach, K. Góra-Marek, J. Ryczkowski, L. Chmielarz
  Czasopismo:
  Materials Research Bulletin (rok: 2016, tom: 74, strony: 425-435), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.materresbull.2015.11.018 - link do publikacji
 2. MCM-41 modified with transition metals by template ion-exchange method as catalysts for selective catalytic oxidation of ammonia to dinitrogen IF: 3,455
  Autorzy:
  A. Kowalczyk, A. Borcuch, M. Michalik, M. Rutkowska, B. Gil, Z.Sojka, P. Indyka, L. Chmielarz
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2016.11.002 - link do publikacji
 3. MCM-41 modified with iron by template ion-exchange method as effective catalyst for DeNOx and NH3-SCO processes IF: 5,31
  Autorzy:
  A. Kowalczyk, Z. Piwowarska, D. Macina, P. Kuśtrowski, A. Rokicińska, M. Michalik; L. Chmielarz
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2016, tom: 295, strony: 167-180), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2016.03.049 - link do publikacji
 4. SBA-15 loaded with iron by various methods as catalyst for DeNOx process IF: 2,368
  Autorzy:
  D. Macina, Z. Piwowarska, K. Góra-Marek, K. Tarach, M. Rutkowska, V. Girman, A. Błachowski, L.Chmielarz
  Czasopismo:
  Materials Research Bulletin (rok: 2016, tom: 78, strony: 72-82), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.materresbull.2016.02.026 - link do publikacji
 5. Mesoporous silica materials modified with aggregated transition metal species (Cr, Fe and Cr-Fe) in the role of catalysts for selective catalytic oxidation of ammonia to dinitrogen IF: 2,357
  Autorzy:
  D.Macina, A.Opioła, M.Rutkowska, S.Basąg, Z.Piwowarska, M.Michalik, L.Chmielarz
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 6. Hierarchically structured ZSM-5 obtained by desilication as new catalyst for DME synthesis from methanol IF: 6,432
  Autorzy:
  M. Rutkowska, D. Macina, N. Mirocha-Kubień, Z. Piwowarska, L. Chmielarz
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B: Environmental (rok: 2015, tom: 174-175, strony: 336-343), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2015.03.006 - link do publikacji
 1. Aktywność katalityczna mezoporowatych sit krzemianowych typu SBA-15 i HMS modyfikowanych oligokationami Cr-Fe w procesie selektywnego katalitycznego utleniania amoniaku
  Autorzy:
  D. Macina, Z. Piwowarska, M. Rutkowska, L. Chmielarz
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego im Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Silica and silica-titania MCM-41 modified with transition metal species as catalysts for the DeNOx process
  Autorzy:
  A. Kowalczyk, L. Chmielarz
  Konferencja:
  XX Zeolite Forum (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Zeolitowe
  Data:
  konferencja 22-26.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Synteza eteru dimetylowego w obecności kwasowych katalizatorów otrzymanych na bazie naturalnych i syntetycznych krzemianów
  Autorzy:
  D. Macina, M. Rutkowska, A. Kowalczyk, A. Węgrzyn, L. Chmielarz
  Konferencja:
  Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego im Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Various mesoporous silica materials (SBA-15, MCF, HMS) modified with iron oxide aggregates in the role of DeNOx catalysts
  Autorzy:
  D. Macina, L. Chmielarz
  Konferencja:
  Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (Hybrid Materials 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 9-13.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Various mesoporous silica materials modified with metal oxide aggregates in the role of catalysts for selected environmental processes
  Autorzy:
  D. Macina, A. Opioła, L. Chmielarz
  Konferencja:
  XX Zeolite Forum (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Forum Zeolitowe
  Data:
  konferencja 22-26.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Modified silica materials as catalysts for the synthesis of dimethyl ether from methanol
  Autorzy:
  D. Macina, P. Drużkowski, R. Dębek, M. Rutkowska, A. Kowalczyk, A. Węgrzyn, M. Motak, T. Grzybek, L. Chmielarz
  Konferencja:
  6th International Annual Meeting of GDRI (rok: 2013, ), Wydawca: GDRI
  Data:
  konferencja 09-13.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Aktywność katalityczna mezoporowatych sit krzemianowych typu SBA-15 i MCF modyfikowanych oligokationami Al12Fe1 w procesie selektywnej redukcji NO amoniakiem
  Autorzy:
  D. Macina, Z. Piwowarska, M. Rutkowska, L. Chmielarz
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego im Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Badania mezoporowatych materiałów krzemianowych typu SBA-15 i MCF modyfikowanych oligokationami Keggina Al13 oraz Al12Fe1 w roli katalizatorów syntezy eteru dimetylowego z metanolu
  Autorzy:
  D. Macina, Z. Piwowarska, A. Kowalczyk, K. Góra-Marek, K. Tarach, M. Michalik, L. Chmielarz
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego im Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Incorporation of functional organic groups into silicate structures with different porosity
  Autorzy:
  M. Radko, A. Węgrzyn, D. Cież, T. Dańko, L. Chmielarz, M. Rutkowska, D. Majda
  Konferencja:
  International Workshop on Functional Nanoporous Materials "FuNaM" (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii UJ
  Data:
  konferencja 13-14.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 10. Mesoporous silica materials modified with metal oxide aggregates in the role of catalysts for N-containing pollutants conversion
  Autorzy:
  L. Chmielarz, D. Macina, Z. Piwowarska, M. Rutkowska
  Konferencja:
  9th International Conference on Environmental Catalysis (rok: 2016, ), Wydawca: ICEC
  Data:
  konferencja 10-13.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. SBA-15, MCF and HMS mesoporous silicas modified with iron oxide aggregates as catalysts for selective reduction of NO with ammonia
  Autorzy:
  L. Chmielarz, D. Macina, A. Kowalczyk
  Konferencja:
  8th International Conference on Environmental Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: ICEC
  Data:
  konferencja 24-27.08.2014
  Status:
  Opublikowana
 12. Various silica materials as catalysts for the synthesis of dimethyl ether from methanol
  Autorzy:
  D. Macina, M. Rutkowska, A. Kowalczyk, A. Węgrzyn, L. Chmielarz
  Konferencja:
  School of Molecular Sieves - Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry
  Data:
  konferencja 17-18.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 13. Modified silica materials as catalysts for the methanol dehydration to dimethyl ether
  Autorzy:
  D. Macina, L. Chmielarz
  Konferencja:
  Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (Hybrid Materials 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 9-13.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 14. Grafting of catalytically active centers on silicate materials with different porosity
  Autorzy:
  A. Węgrzyn, M. Rogowska, M. Radko, T. Dańko, D. Cież, L. Chmielarz
  Konferencja:
  XX Zeolite Forum (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Zeolitowe
  Data:
  konferencja 22-26.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 15. MCM-41 modified with iron species by template ion exchange method as effective catalysts for DeNOx process
  Autorzy:
  L. Chmielarz, A. Kowalczyk, Z. Piwowarska, M. Michalik
  Konferencja:
  9th International Conference on Environmental Catalysis (rok: 2016, ), Wydawca: ICEC
  Data:
  konferencja 10-13.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 16. N2O Decomposition over Fe-Cr Modified Micro-mesoporous Beta Zeolite
  Autorzy:
  M. Duda, M. Rutkowska, D. Macina, S. Basąg, L. Chmielarz
  Konferencja:
  International Thematic Workshop on N2O Abatement KRAcat-deN2O" (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii UJ
  Data:
  konferencja 4–6.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 17. Selective catalytic reduction of NO with ammonia in the presence of mesoporous silica materials modified with iron oxide species.
  Autorzy:
  D.Macina, L.Chmielarz
  Konferencja:
  International Symposium on Air & Water Pollution Abatement (rok: 2014, ), Wydawca: GDRI
  Data:
  konferencja 1-5.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 18. Silica and silica-titania MCM-41 modified with iron species as catalysts for the DeNOx process
  Autorzy:
  A. Kowalczyk, Z. Piwowarska, M. Michalik, L. Chmielarz
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego im Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18.03.2016
  Status:
  Opublikowana
 19. Synthesis of dimethyl ether from methanol in the presence of silica based catalysts
  Autorzy:
  L. Chmielarz, D. Macina, M. Rutkowska, A. Kowalczyk, A. Węgrzyn
  Konferencja:
  8th International Conference on Environmental Catalysis (rok: 2013, ), Wydawca: ICEC
  Data:
  konferencja 24-27.08.2014
  Status:
  Opublikowana