Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elektrolit stały dla nowej generacji ogniw litowych typu all-solid-state

2012/05/D/ST5/00472

Słowa kluczowe:

przewodniki jonowe ogniwa litowe materiały tlenkowe spektroskopia impedancyjna

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wojciech Zając 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 498 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-01

Zakończenie projektu: 2016-02-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dylatometr. Za kwotę 130 000 PLN
 2. Napylarka próżniowa do nanoszenia elektrod metalicznych (Au, Pt itp.) na próbkach ceramicznych do pomiarów właściwości elektrycznych i transportowych techniką spektroskopii impedancyjnej.. Za kwotę 85 000 PLN
 3. Komputer. Za kwotę 5 000 PLN
 4. Uniwersalna sonda do pomiarów właściwości elektrycznych, transportowych i kinetyki procesów wymiany na granicy ciało stałe - gaz w wysokich temparturach i w kontrolowanych atmosferach wraz z piecem, kontrolerem temperatury i przyłączami gazowymi. Za kwotę 27 896 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Towards control over redox behaviour and ionic conductivity in LiTi2(PO4)3 fast lithium-ion conductor IF: 5,301
  Autorzy:
  Wojciech Zając, Mateusz Tarach, Anita Trenczek-Zając
  Czasopismo:
  Acta Materialia (rok: 2017, tom: xxx, strony: xxx), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.actamat.2017.08.064 - link do publikacji
 2. Ogniwa litowe typu all-solid-state oraz inne możliwości konstrukcji ogniwa litowego z elektrolitem stałym
  Autorzy:
  W. Zając
  Czasopismo:
  Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych (rok: 2014, tom: 8, strony: 21-30), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ składu chemicznego na spiekalność i przewodnictwo jonów litu w La2/3-xLi3xTiO3 – ceramicznym elektrolicie stałym o strukturze perowskitu
  Autorzy:
  Tomasz Polczyk, Wojciech Zając, Konrad Świerczek
  Czasopismo:
  Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials (rok: 2017, tom: 69, strony: 28-32), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 4. On fabrication procedures of Li-ion conducting garnets IF: 2,299
  Autorzy:
  Emil Hanc, Wojciech Zając, Li Lu, Binggong Yan, Masashi Kotobuki, Magdalena Ziąbka, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2017, tom: 248, strony: 51-60), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jssc.2017.01.017 - link do publikacji
 5. Synthesis procedure and effect of Nd, Ca and Nb doping on structure and electrical conductivity of Li7La3Zr2O12 garnets IF: 2,046
  Autorzy:
  Emil Hanc, Wojciech Zając, Janina Molenda
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2014, tom: 262, strony: 617–621), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2013.11.033 - link do publikacji
 1. Ionic conductivity and redox potential of LiTi2(PO4)3 - NASICON type Li-ion conducting material
  Autorzy:
  W. Zając, M. Tarach
  Konferencja:
  XIII Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 4-7 grudnia 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Effect of Nd substitution in Li7La3Zr2O12 on physico-chemical properties of garnet-structure electrolyte
  Autorzy:
  E. Hanc, W. Zając, J. Molenda
  Konferencja:
  Smart Energy Conversioon and Storage IV Polish Forum (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 1-4 października 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Li-ion conductivity in layered perovskite structure of niobium doped La2/3-xLi3xTiO3
  Autorzy:
  W. Zając, A. Turkawski
  Konferencja:
  Smart Energy Conversioon and Storage IV Polish Forum (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  Data:
  konferencja 1-4 października 2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Phase transitions in Li7La3Zr2O12 - garnet-structure room temperature Li-ion conductor
  Autorzy:
  E. Hanc, W. Zając, J. Molenda
  Konferencja:
  XIII Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 4-7 grudnia 2013
  Status:
  Opublikowana