Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Efekt rozmiarowy w spektralno rozdzielczych nieliniowych badaniach optycznych koloidalnych roztworów półprzewodnikowych kropek i prętów kwantowych

2012/05/B/ST5/00256

Słowa kluczowe:

kropki kwantowe półprzewodniki lasery femtosecundowe nieliniowe optyczne obrazowanie

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_15: Chemia koloidów
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Nyk 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 697 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-04

Zakończenie projektu: 2016-02-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputery przenośne (3 szt.). Za kwotę 5 350 PLN
 2. mikrofalowy mineralizator. Za kwotę 32 000 PLN
 3. wyparka prózniowa. Za kwotę 16 500 PLN
 4. mieszadło magnetyczne.
 5. laboratoryjne stanowisko/komora chemiczna/dygestorium chemiczne. Za kwotę 26 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Third-Order Nonlinear Optical Properties of Infrared Emitting PbS and PbSe Quantum Dots IF: 4,5
  Autorzy:
  Dominika Wawrzyńczyk, Janusz Szeremeta, Marek Samoć, Marcin Nyk
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2016, tom: 120, strony: 21939-21945), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b05956 - link do publikacji
 2. Two-photon absorption and efficient encapsulation of near-infrared-emitting CdSexTe1−x quantum dots IF: 2,03
  Autorzy:
  Janusz Szeremeta, Lukasz Lamch, Dominika Wawrzynczyk, Kazimiera A. Wilk, Marek Samoc, Marcin Nyk
  Czasopismo:
  Chemical Physics (rok: 2015, tom: 456, strony: 93–97), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemphys.2014.12.007 - link do publikacji
 3. Enhancement of two-photon absorption cross section in CdSe quantum rods IF: 4,8
  Autorzy:
  Marcin Nyk, Janusz Szeremeta, Dominika Wawrzyńczyk, Marek Samoć
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2014, tom: 118, strony: 17914-17921), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp501843g - link do publikacji
 4. Optical nonlinearities of colloidal InP@ZnS core-shell quantum dots probed by Z- scan and two-photon excited emission IF: 2,7
  Autorzy:
  Dominika Wawrzynczyk, Janusz Szeremeta, Marek Samoc, Marcin Nyk
  Czasopismo:
  APL Materials (rok: 2015, tom: 3, strony: 116108/1-116108/6), Wydawca: AIP Publishing | American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4935748 - link do publikacji
 1. Nonlinear absorption in nanosystems of biological significance
  Autorzy:
  Marek Samoc, Katarzyna Matczyszyn, Marcin Nyk, Joanna Olesiak-Banska, Marta Gordel, Piotr Hanczyc, Radoslaw Kolkowski, Janusz Szeremeta, Dominika Wawrzynczyk, Magdalena Waszkielewicz and Jan Zareba
  Konferencja:
  2014 MRS Spring Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: MRS Proceedings
  Data:
  konferencja 2014
  Status:
  Opublikowana