Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanokompozytowe materiały tlenkowe: od rozmiarów i morfologii do reaktywności

2012/05/D/ST5/00210

Słowa kluczowe:

materiały tlenkowe kompozytowe kataliza nanomateriały warunki nadkrytyczne warunki hydrotermalne,

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Stelmachowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 499 810 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-07

Zakończenie projektu: 2016-02-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Morphology-dependent reactivity of cobalt oxide nanoparticles in N2O decomposition IF: 5,773
  Autorzy:
  P. Stelmachowski, K. Ciura, G. Grzybek
  Czasopismo:
  Catalysis Science & Technology (rok: 2016, tom: 6, strony: 5554-5560), Wydawca: ROYAL SOC CHEMISTRY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6CY00365F - link do publikacji
 2. Oxygen evolution catalysis in alkaline conditions over hard templated nickel-cobalt based spinel oxides IF: 3,582
  Autorzy:
  Paweł Stelmachowski, Alessandro H.A. Monteverde Videla, Klaudia Ciura, Stefania Specchia
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy , Wydawca: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2017.06.034 - link do publikacji
 3. The effect of the preparation method of Pd-doped cobalt spinel on the catalytic activity in methane oxidation under lean fuel conditions IF: 2,486
  Autorzy:
  G. Ercolino, A. Grodzka, G. Grzybek, P. Stelmachowski, S. Specchia, A. Kotarba
  Czasopismo:
  Topics in Catalysis (rok: 2017, tom: 60, strony: 333-341), Wydawca: SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11244-016-0620-0 - link do publikacji
 4. Facile synthesis of ordered CeO2 nanorod assemblies: morphology and reactivity IF: 2,084
  Autorzy:
  Paweł Stelmachowski, Klaudia Ciura, Paulina Indyka, Andrzej Kotarba
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2017, tom: 201, strony: 139-146), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE SA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2017.08.038 - link do publikacji
 1. Catalytic activity of nanooxides obtained via continuous flow synthesis in supercritical conditions
  Autorzy:
  P. Stelmachowski, G. Maniak, A. Kotarba
  Konferencja:
  12th Pannonian Sympozium on Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: Vysoka skola chemicko-technologicka v Praze
  Data:
  konferencja 16-20.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza spinelu kobalotwego w warunkach nadkrytycznych - wpływ parametrów procesu na właściwości fizykochemiczne i katalityczne
  Autorzy:
  P. Stelmachowski
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: IK i FP PAN, Kraków
  Data:
  konferencja 19-21.03
  Status:
  Opublikowana
 3. Aparatura do syntezy ciągłej w warunkach nadkrytycznych nanokrystalicznych materiałów katalitycznych
  Autorzy:
  Paweł Stelmachowski
  Konferencja:
  XLV OGÓLNOPOLSKIE KOLOKWIUM KATALITYCZNE (rok: 2013, ), Wydawca: IK i FP PAN, Kraków
  Data:
  konferencja 13-15.03
  Status:
  Opublikowana
 4. Synteza w warunkach nadkrytycznych w środowisku wodnym i właściwości katalityczne tlenków Co3O4 i CeO2
  Autorzy:
  P. Stelmachowski, G. Grzybek, K. Ciura, A. Kotarba
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IK i FP PAN, Kraków
  Data:
  konferencja 16-81.03
  Status:
  Opublikowana
 5. Synteza w warunkach nadkrytycznych i właściwości katalityczne materiałów tlenkowych: Co3O4, CeO2 i TiO2
  Autorzy:
  P. Stelmachowski, K. Ciura, K. Kwaśnik, A. Kotarba
  Konferencja:
  8. Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej
  Data:
  konferencja 30.08-04.09
  Status:
  Opublikowana