Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ popiołów lotnych z procesu odazotowania spalin na przebieg hydratacji i kształtowanie właściwości fizykochemicznych zaczynów i zapraw cementowych

2012/05/N/ST8/02810

Słowa kluczowe:

popioły lotne hydratacja zaczyn cementowy zaprawa odazotowanie spalin selektywna redukcja niekatalityczna

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Techniki Budowlanej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agnieszka Michalik 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 99 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-12

Zakończenie projektu: 2016-04-11

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Wpływ odazotowania spalin na możliwość wykorzystania popiołów lotnych w betonie
  Autorzy:
  mgr inż. Agnieszka Michalik, mgr inż. Filip Chyliński
  Czasopismo:
  Materiały Budowlane (rok: 2015, tom: 12, strony: 51-54), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/33.2015.12.16 - link do publikacji
 2. Ammonia in fly ashes from flue gas denitrification process and its impact on the properties of cement composites
  Autorzy:
  Agnieszka Michalik, Joanna Babińska, Filip Chyliński, Artur Piekarczuk
  Czasopismo:
  Buildings (rok: 2019, tom: 9(11), 225, strony: 44941), Wydawca: MDPI AG, Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/buildings9110225 - link do publikacji
 1. Wpływ procesu odazotowania spalin na jakość popiołów lotnych stosowanych w betonie.
  Autorzy:
  mgr inż Agnieszka Michalik, dr Joanna Babińska
  Konferencja:
  IX Konferencja Dni Betonu Tradycja i Nowoczesność (rok: 2016, ), Wydawca: Stowarzyszenie Producentów Cementu
  Data:
  konferencja 10-12.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ procesu odazotowania spalin na jakość popiołów lotnych stosowanych w budownictwie
  Autorzy:
  mgr inż. Agnieszka Michalik, mgr inż. Filip Chyliński
  Konferencja:
  XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOLOGIA A BUDOWNICTWO" 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej
  Data:
  konferencja 15-17.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Amoniak w popiołach lotnych z odazotowania spalin i jego wpływ na mikrostrukturę zaczynów cementowo-popiołowych
  Autorzy:
  mgr inż. Agnieszka Michalik, mgr inż. Filip Chyliński, dr Joanna Babińska
  Konferencja:
  XXII Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI (rok: 2015, ), Wydawca: Polska Unia UPS
  Data:
  konferencja 21-23.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Emisje przemysłowe tlenków azotu w aspekcie jakości popiołów lotnych
  Autorzy:
  mgr inż. Agnieszka Michalik; mgr inż. Filip Chyliński
  Konferencja:
  XXI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOLOGIA A BUDOWNICTWO" 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej
  Data:
  konferencja 10-12.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Właściwości użytkowe popiołów lotnych w świetle wymagań emisji tlenków azotu
  Autorzy:
  mgr inż. Filip Chyliński, mgr inż. Agnieszka Michalik, dr Joanna Babińska
  Konferencja:
  XXI Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI (rok: 2014, ), Wydawca: Polska Unia UPS
  Data:
  konferencja 22-24.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Wpływ procesu odazotowania spalin na jakość popiołów lotnych stosowanych w budownictwie
  Autorzy:
  mgr inż. Agnieszka Michalik, mgr inż. Filip Chyliński
  Książka:
  Ekologia w Budownictwie. Praca zbiorowa pod redakcją Leonarda Runkiewicza i Tomasza Błaszczyńskiego (rok: 2016, tom: -, strony: 439-451), Wydawca: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
  Status:
  Opublikowana
 2. 3. Oddziaływanie materiałów i obiektów budowlanych na ludzi i środowisko. Emisje przemysłowe tlenków azotu w aspekcie jakości popiołów lotnych
  Autorzy:
  mgr inż. Agnieszka Michalik, mgr inż. Filip Chyliński
  Książka:
  Ekologia w Budownictwie. Praca zbiorowa pod redakcją Leonarda Runkiewicza i Tomasza Błaszczyńskiego. (rok: 2014, tom: -, strony: 209-222), Wydawca: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
  Status:
  Opublikowana