Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Intercepcja-transpiracja-parowanie; współzależność procesów hydrologicznych w ekosystemie mokradłowym na przykładzie szuwarów turzycowych

2012/05/B/NZ9/03467

Słowa kluczowe:

intercepcja ewaporacja transpiracja teledetekcja pomiary spektralne bilans cieplny

Deskryptory:

  • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jarosław Chormański 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 740 150 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-26

Zakończenie projektu: 2016-12-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. System pomiaru głównych składników bilansu cieplnego i ewapotranspiracji.. Za kwotę 175 000 PLN
  2. Maszt (wieża pomiarowa) do pomiarów meteorologicznych.
  3. System "Sap Flow " do bezpośredniego pomiaru transpiracji. Za kwotę 80 000 PLN
  4. Akcesoria do pomiarów terenowych i laboratoryjnych właściwości spektralnych roślinności dedykowane do przyrządu ASD FieldSpec3. Za kwotę 23 000 PLN
  5. Aparatura (zestaw instrumentów) do ciągłego pomiaru właściwości spektralnych z wysokości 3 m. Za kwotę 51 000 PLN
  6. Oprogramowanie (Matlab) (2 szt.). Za kwotę 12 000 PLN
  7. System do monitorowania wilgotności liści. Za kwotę 5 400 PLN
  8. System pomiaru wielkości intercepcji.. Za kwotę 20 000 PLN