Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poznanie składu mineralnego i nuklidów alfa nagromadzanych przez pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius) w owocnikach wraz z oceną wpływu przetwarzania kulinarnego i biodostępności

2012/05/N/NZ9/01561

Słowa kluczowe:

grzyby pierwiastki śladowe metale ciężkie radionuklidy żywność

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Małgorzata Drewnowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 148 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-25

Zakończenie projektu: 2017-03-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Accumulation and distribution of metallic elements and metalloids in edible Amanita fulva mushrooms IF: 3,246
  Autorzy:
  Falandysz J., Drewnowska M., Chudzińska M., Barałkiewicz D.
  Czasopismo:
  Ecotoxicology and Environmental Safety (rok: 2017, tom: 137, strony: 265-271), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 2. Toxic elements and bio-metals in Cantharellus mushrooms from Poland and China IF: 2,8
  Autorzy:
  Falandysz J., Chudzińska M, Barałkiewicz D., Drewnowska M., Hanć A.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2017, tom: 24, strony: 11472-11482), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-017-8554-z. - link do publikacji
 3. Determination of trace elements in anti-influenza virus mushrooms IF: 0,59
  Autorzy:
  Falandysz Jerzy, Drewnowska Małgorzata
  Czasopismo:
  Fresenius Environmental Bulletin (rok: 2014, tom: 23, strony: 1569 - 1573), Wydawca: PSP Parlar Scientific Publications
  Status:
  Opublikowana
 4. Distribution of mercury in Amanita fulva (Schaeff.) Secr. mushrooms: Accumulation, loss in cooking and dietary intake IF: 2,715
  Autorzy:
  Falandysz Jerzy, Drewnowska Małgorzata
  Czasopismo:
  Ecotoxicology and Environmental Safety (rok: 2015, tom: 115, strony: 49-54), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 5. Evaluation of the activity concentrations of 137Cs and 40K in some Chanterelle mushrooms from Poland and China IF: 2,76
  Autorzy:
  Falandysz J., Zalewska T., Apanel A., Drewnowska M., Kluza K.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2016, tom: 23, strony: 20039-20048), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-016-7205-0 - link do publikacji
 6. Macro (K, P, Mg) and trace elements (Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Sr, Zn) in Common Chanterelle (Cantharellus cibarius) mushroom from the European background areas in Poland: composition, accumulation, dietary exposure and data review for species IF: 1,32
  Autorzy:
  Falandysz Jerzy, Drewnowska Małgorzata
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Science and Health, Part B (rok: 2015, tom: 50, strony: 374-387), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
 7. Pickling of chanterelle Cantharellus cibarius mushrooms highly reduce cadmium contamination IF: 2,8
  Autorzy:
  Drewnowska M., Hanć A., Barałkiewicz D., Falandysz J.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2017, tom: 24, strony: 21733–21738), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 8. Cooking can decrease mercury contamination of a mushroom meal: Cantharellus cibarius and Amanita fulva IF: 2,8
  Autorzy:
  Falandysz J., Drewnowska M.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2017, tom: 24, strony: 13352–13357), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-017-8933-5. - link do publikacji
 9. Investigation on mineral composition and accumulation bypopular edible mushroom common chanterelle (Cantharellus cibarius) IF: 2,715
  Autorzy:
  Drewnowska Małgorzata, Falandysz Jerzy
  Czasopismo:
  Ecotoxicology and Environmental Safety (rok: 2015, tom: 113, strony: 45186), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 10. Toxic elements and bio-metals in Cantharellus mushrooms from Poland and China IF: 2,76
  Autorzy:
  J. Falandysz, M. Chudzińska, D. Barałkiewicz, M.Drewnowska, A. Hanć
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2017, tom: online, strony: online), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-017-8554-z - link do publikacji
 1. Oznaczanie pierwiastków metalicznych i metaloidów w owocnikach pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius) techniką ICP-MS
  Autorzy:
  Drewnowska M., Chudzińska M., Barałkiewicz D., Falandysz J.
  Konferencja:
  XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne Metody Przygotowania Próbek i Oznaczania Śladowych Ilości Pierwiastków (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 9-10 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 2. Skład mineralny owocników pieprznika jadalnego z wybranych miejsc w kraju
  Autorzy:
  M. Drewnowska, J. Falandysz, P. Krogul, A. Krogulec, M. Lewandowska
  Konferencja:
  X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 27 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Badania nad wpływem przetwarzania kulinarnego na los niektórych składników mineralnych w owocnikach pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius)
  Autorzy:
  Drewnowska M., Chudzińska M., Barałkiewicz D., Falandysz J.
  Konferencja:
  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie" (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 10 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Investigations on leaching of mercury from the blanched and pickled mushrooms
  Autorzy:
  Drewnowska Małgorzata, Falandysz Jerzy
  Konferencja:
  Interfaces Against Pollution Environmental Challenges & Opportunities (IAP 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Universitat de Lleida (Spain), ISBN 978-84-608-9990-7
  Data:
  konferencja 4-7 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Określenie wpływu przetwarzania kulinarnego na skład pierwiastkowy owocników pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius)
  Autorzy:
  Drewnowska M., Chudzińska M., Barałkiewicz D., Falandysz J
  Konferencja:
  XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne Metody Przygotowania Próbek i Oznaczania Śladowych Ilości Pierwiastków (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 9-10 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 6. Wybrane pierwiastki śladowe w Cantharellus cibarius, Cantharellus aureus i Cantharellus tubeaformis z terenu Europy i Chin oznaczone z zastosowaniem spektroskopu mas z komorą kolizyjną
  Autorzy:
  Drewnowska M., M. Chudzińska M., Barałkiewicz D., Falandysz J.
  Konferencja:
  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie" (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 10 września
  Status:
  Opublikowana
 7. 134Cs i 137Cs oraz 40K w pieprznikach z terenu Polski. Przegląd danych o radiocezie w pieprznikach na terenie półkuli północnej
  Autorzy:
  Borawska K., Apanel A., Zalewska T., Drewnowska M., Falandysz J.
  Konferencja:
  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie" (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 10 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Bio-elements bioavailability from the blanched and pickled chanterelle
  Autorzy:
  Drewnowska Małgorzata, Falandysz Jerzy
  Konferencja:
  Interfaces Against Pollution Environmental Challenges & Opportunities (IAP 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Universitat de Lleida (Spain), ISBN 978-84-608-9990-7
  Data:
  konferencja 4-7 września
  Status:
  Opublikowana
 9. Akumulacja wybranych składników mineralnych w owocnikach pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius)
  Autorzy:
  Drewnowska Małgorzata, Falandysz Jerzy
  Konferencja:
  XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 8-9 maja
  Status:
  Opublikowana
 10. Toxic and essential elements in the fruiting bodies of Common Chanterelle (Cantharellus cibarius) determined by ICP-MS method
  Autorzy:
  Drewnowska M., Chudzińska M., Barałkiewicz D., Falandysz J.
  Konferencja:
  International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences (ICCBES 2015) (rok: 2015, ), Wydawca: ICCBES, International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences
  Data:
  konferencja 7-9 maja
  Status:
  Opublikowana
 11. Wybrane składniki mineralne w surowych i przetworzonych kulinarnie owocnikach grzyba Amanita fulva
  Autorzy:
  Drewnowska M., Chudzińska M., Barałkiewicz D., Falandysz J
  Konferencja:
  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie" (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 10 września
  Status:
  Opublikowana