Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Udział serotoniny w regulacji uwalniania melatoniny pod wpływem greliny u owiec.

2012/05/B/NZ4/02408

Słowa kluczowe:

grelina melatonina owca serotonina,

Deskryptory:

 • NZ4_8: Neuroendokrynologia
 • NZ4_11: Metabolizm
 • NZ4_2: Fizjologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Dorota Zięba-Przybylska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 697 158 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-13

Zakończenie projektu: 2015-08-12

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (18)
 1. Photoperiod influences the effects of ghrelin and serotonin receptor agonist on growth hormone and prolactin secretion in sheep. IF: 0,77
  Autorzy:
  Zieba DA, Kirsz K, Szczesna M, Molik E, Romanowicz K, Misztal T.
  Czasopismo:
  Journal of Neurology and Neurophysiology (rok: 2015, tom: 6, strony: 44933), Wydawca: OMICS International
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4172/2155-9562.1000301 - link do publikacji
 2. Cross-talk between leptin, ghrelin and orexins in the central nervous system of seasonal animals – a review. IF: 0,731
  Autorzy:
  Kirsz K., Szczęsna M., Borsuk A., Zięba D.A.
  Czasopismo:
  Annals of Animal Science (rok: 2017, tom: 17, strony: 337-350), Wydawca: De Gruyter Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/aoas-2016-0070 - link do publikacji
 3. Effects of ghrelin on nocturnal melatonin secretion in sheep: An in vitro and in vivo approach. IF: 2,14
  Autorzy:
  Kirsz K., Szczęsna M., Molik E., Zięba D.A.
  Czasopismo:
  Journal of Animal Science (rok: 2017, tom: 95, strony: 4101-4112), Wydawca: American Society of Animal Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2527/jas2017.17372017 - link do publikacji
 4. Influence of season and nutritional status on the direct effects of leptin, orexin-A and ghrelin on LH and GH secretion in the ovine pituitary explant model. IF: 2,377
  Autorzy:
  K. Kirsz, M. Szczesna, K. Dudek, P.M. Bartlewski, D.A. Zieba
  Czasopismo:
  Domestic Animal Endocrinology (rok: 2014, tom: 48, strony: 69-76), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.domaniend.2014.02.005 - link do publikacji
 1. Examination of the Role of the 5-HT2C Receptor in the Interactions Between Ghrelin and Melatonin in Sheep.
  Autorzy:
  Zieba D.A., Kirsz K., Szczesna M., Molik E.
  Konferencja:
  47th Annual Meeting of the Society for the Study of Reproduction, Grand Rapids, USA (rok: 2014, ), Wydawca: SSR
  Data:
  konferencja 17.07. – 23.07.
  Status:
  Opublikowana
 2. Ghrelin Regulates Nightly Melatonin Secretion From Sheep Pineal Gland In A Tph1-Independent Manner: An In Vitro Study.
  Autorzy:
  Kirsz K., Szczęsna M., Zięba D.A.
  Konferencja:
  13th International Congress of the Polish Neuroscience Society (rok: 2017, ), Wydawca: Acta Neurobiol Exp 2017, 77: I–CXLII
  Data:
  konferencja 28-31 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Seasonal changes in the interactions between leptin, ghrelin and orexin in sheep.
  Autorzy:
  Kirsz K., Szczesna M., Molik E. Zieba D.A.
  Konferencja:
  FASEB Conference - Federation of American Societies for Experimental Biology: Melatonin Biology- Actions and Therapeutics (rok: 2013, ), Wydawca: FASEB
  Data:
  konferencja 7-12.07.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. The role of ghrelin and serotonin in the secretion of growth hormone and prolactin in sheep.
  Autorzy:
  Grzywacz A., Kirsz K.,Szczęsna M., Molik E., Zieba D.A.
  Konferencja:
  IV Zimowa Szkoła Towarzystwa Biologii Rozrodu, Central and Local Regulations of Reproductive Processes (rok: 2016, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 3-5 luty
  Status:
  Opublikowana
 5. Agonist and antagonist of the 5-HT2B/2C receptor and ghrelin activate intracellular signal cascades responsible for melatonin biosynthesis in the ovine pineal gland.
  Autorzy:
  Kirsz K., Szczesna M., Zieba D.A.
  Konferencja:
  International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on 7th PoultryDays (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłataja w Krakowie
  Data:
  konferencja 23-24 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 6. Cross-Talk between ghrelin and serotonin in the regulation of GH and PRL secretion in ewes.
  Autorzy:
  Zięba D.A., Kirsz K., Szczęsna M., Molik E.
  Konferencja:
  48th Annual Meeting Society for the Study of Reproduction Evolution of sex" (rok: 2015, ), Wydawca: Society for the Study of Reproduction
  Data:
  konferencja 18-22 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 7. Oddziaływanie greliny i receptora serotoniny 5-HT2C na wydzielanie prolaktyny w zależności od długości dnia i statusu żywieniowego owiec.
  Autorzy:
  Szczęsna M., Kirsz K., Bartlewski PM., Romanowicz K., Zieba DA
  Konferencja:
  VII Zjazd TBR oraz II Sympozjum Szkoleniowe Medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej (rok: 2014, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 11-13 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Seasonal effects of central leptin infusion on secretion of melatonin and SOCS-3 gene expression in ewes.
  Autorzy:
  Szczesna M., Molik E., Kirsz K., Zieba D.A.
  Konferencja:
  FASEB Conference - Federation of American Societies for Experimental Biology: Melatonin Biology- Actions and Therapeutics (rok: 2013, ), Wydawca: FASEB
  Data:
  konferencja 7-12. 07. 2013
  Status:
  Opublikowana
 9. The Role of the Serotonin Receptor Agonist (m-CPP) and Day-Length in the Cross-Talk Between Ghrelin and Melatonin in Sheep.
  Autorzy:
  M. Szczesna, K. Kirsz, D. A. Zieba.
  Konferencja:
  FASEB Conference - Federation of American Societies for Experimental Biology: Melatonin Biology- Actions and Therapeutics (rok: 2015, ), Wydawca: FASEB
  Data:
  konferencja 19-14 lipca
  Status:
  Opublikowana
 10. Ghrelin regulates nocturnal melatonin secretion by controlling arylalkylamine-N-Acetyl-Transferase (AA-NAT) protein expression in sheep pineal gland.
  Autorzy:
  Zieba D., Szczesna M., Kirsz K.
  Konferencja:
  49th Annual Metting of Society for the Study of Reproduction: Systems Biology of Reproduction (rok: 2016, ), Wydawca: Society for the Study of Reproduction
  Data:
  konferencja 16-20 lipca
  Status:
  Opublikowana
 11. Ghrelin regulates the nocturnal melatonin secretion through controlling the arylalkylamine-N-acetyl-transferase (AA-NAT) protein expression in the sheep pineal gland.
  Autorzy:
  Kirsz K., Szczęsna M., Zięba D.A.
  Konferencja:
  IV Zimowa Szkoła Towarzystwa Biologii Rozrodu, Central and Local Regulations of Reproductive Processes" (rok: 2016, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 3-5 luty
  Status:
  Opublikowana
 12. Interakcje pomiędzy greliną i receptorem serotoniny 5-HT2C, jako nowy mechanizm regulacji wydzielania melatoniny uzależniony od fotoperiodu i statusu energetycznego owiec.
  Autorzy:
  Kirsz K., Szczęsna M., Lorens J., Mikrut J., Mróz B., Nowakowski P., Zieba DA
  Konferencja:
  VII Zjazd TBR oraz II Sympozjum Szkoleniowe Medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej (rok: 2014, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 11-13 września
  Status:
  Opublikowana
 13. The role of 52HZB/C serotonin receptor agonist in the cross-talk between ghrelin and seroton in sheep: Alterning effects of photoperiod and nutritional status.
  Autorzy:
  K. Kirsz, M. Szczesna. D.A. Zieba-Przybylska
  Konferencja:
  9th International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry from Molecules to Macrophysiology. (rok: 2015, ), Wydawca: UJ
  Data:
  konferencja Sierpień 23-28
  Status:
  Opublikowana
 14. Examination of the role of ghrelin in the regulation of TPH1 and AA-NAT protein expression in the ovine pineal gland.
  Autorzy:
  Kirsz K., Szczęsna M., Zięba D.A.
  Konferencja:
  48th Annual Meeting Society for the Study of Reproduction Evolution of sex" (rok: 2015, ), Wydawca: Society for the Study of Reproduction
  Data:
  konferencja 18-22 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 15. Ghrelin Acts at the Ovine Pineal Gland to Modulate Melatonin Secretion: the Role of Photoperiod.
  Autorzy:
  Kirsz K., Szczesna M., Zieba D.A.
  Konferencja:
  47th Annual Meeting of the Society for the Study of Reproduction, Grand Rapids, USA (rok: 2014, ), Wydawca: SSR
  Data:
  konferencja 17.07. – 23.07.
  Status:
  Opublikowana
 16. Seasonal plasticity of brain - the use of sheep model to study reproductive processes.
  Autorzy:
  D.A. Zieba, M. Szczesna, K. Kirsz, E. Molik
  Konferencja:
  •the 2nd Joined Polish-German Conference on Reproductive Medicine, 46th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, 38th Joint Conference on Veterinary and Human Reproductive Medicine (rok: 2013, ), Wydawca: ELSEVIER
  Data:
  konferencja 27.02-1.03.
  Status:
  Opublikowana
 17. Funckja greliny i receptora serotoniny 5-HT2C w wydzielaniu hormonu wzrostu w zależności od długości dnia i statusużywieniowego owiec
  Autorzy:
  Zieba D.A., Kirsz K., Szczęsna M., Bartlewski PM., Romanowicz K.
  Konferencja:
  VII Zjazd TBR oraz II Sympozjum Szkoleniowe Medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej (rok: 2014, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 11-13 września
  Status:
  Opublikowana
 18. Interplay of Ghrelin and the 5-HT2C/1B Serotonin Receptor Agonist in the Regulation of Melatonin Secretion in Ewes.
  Autorzy:
  K. Kirsz, M. Szczesna, D. Zieba.
  Konferencja:
  FASEB Conference - Federation of American Societies for Experimental Biology: Melatonin Biology- Actions and Therapeutics (rok: 2015, ), Wydawca: FASEB
  Data:
  konferencja Lipiec 19-24
  Status:
  Opublikowana