Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otwarte społeczności - zamknięte przestrzenie. Dynamika osadnictwa obronnego, gospodarki i powiązań ponadregionalnych społeczeństw środkowej epoki brązu w regionie Kakucs (Węgry).

2012/05/B/HS3/03714

Słowa kluczowe:

epoka brązu - osadnictwo obronne - paleośrodowisko

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mateusz Jaeger 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 281 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-15

Zakończenie projektu: 2018-02-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. "Kakucs–Turján mögött" bronzkori lel ő helyen végzett régészeti talaj-mikromorfológiai és talajtani vizsgálatok eredményei
  Autorzy:
  KOVÁCS Gabriella, KULCSÁR Gabriella, SERLEGI Gábor, Mateusz JAEGER, Nicole TAYLOR, Akos PETŐ
  Czasopismo:
  AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN (rok: 2017, tom: 66(1), strony: 35-60), Wydawca: Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
  Status:
  Opublikowana
 2. Egy új kutatási program kezdetei: Kakucs Archaeological Expedition – KEX 1
  Autorzy:
  KULCSÁR GABRIELLA, MATEUSZ JAEGER, KISS VIKTÓRIA, MÁRKUS GÁBOR, JOHANNES MÜLLER, Pető Ákos, SERLEGI GÁBOR, SZEVERÉNYI VAJK, NICOLE TAYLOR
  Czasopismo:
  MAGYAR RÉGÉSZET (rok: 2014, tom: 2014 TEL, strony: 44933), Wydawca: Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
  Status:
  Opublikowana
 3. Kakucs-Balla-Domb. A Case Study in the Absolute and Relative Chronology of the Vatya Culture, Acta Archaeologica Hungarica IF: 0,034
  Autorzy:
  Jaeger M., Kulcsár G.
  Czasopismo:
  Acta Archaeologica Hungarica 64 (rok: 2013, tom: 64, strony: 293–324), Wydawca: Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
  Status:
  Opublikowana
 4. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźników litologicznych i geochemicznych w obrębie reliktów domostwa na stanowisku archeologicznym kultury Vatya z epoki brązu w Kakucs-Turján (Węgry)
  Autorzy:
  J. Galas, M. Jaeger
  Czasopismo:
  Landform Analysis (rok: 2016, tom: 31, strony: 61-70), Wydawca: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich/Association of Polish Geomorphologists
  Status:
  Opublikowana
 5. Stone fortifications of the settlement in Spišský Štvrtok. A contribution to the discussion on the long-ranging contacts of the Otomani-Füzesabony culture IF: 0,76
  Autorzy:
  Jaeger M.
  Czasopismo:
  Praehistorische Zeitschrift (rok: 2014, tom: 89(2), strony: 291-304), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
 6. Régészeti talajtani megfigyelések "Kakucs–Turján mögött" bronzkori lel ő helyen II.: Az árokrendszer
  Autorzy:
  PETŐ Ákos, SERLEGI Gábor, KRAUSZ Edina, Mateusz JAEGER, KULCSÁR Gabriella
  Czasopismo:
  AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN (rok: 2016, tom: 65(2), strony: 225-242), Wydawca: Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
  Status:
  Opublikowana
 7. BRONZKORI ERŐDÍTETT TELEPÜLÉSEK RÉGÉSZETI TALAJTANI VIZSGÁLATA. KAKUCS ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION – KEX 2
  Autorzy:
  Pető Ákos, Serlegi GÁbor, Krausz Edina, Mateusz Jaeger, Gabriella KulcsÁr
  Czasopismo:
  MAGYAR RÉGÉSZET (rok: 2015, tom: 2015 NYAR, strony: 44936), Wydawca: Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
  Status:
  Opublikowana
 8. GEOARCHAEOLOGICAL SURVEY OF BRONZE AGE FORTIFIED SETTLEMENTS Kakucs Archaeological Expedition – KEX 2
  Autorzy:
  Ákos Pető, GÁBOR SERLEGI, EDINA KRAUSZ, MATEUSZ JAEGER, GABRIELLA KULCSÁR
  Czasopismo:
  Hungarian Archaeology (rok: 2015, tom: 2015 SUMMER, strony: 44936), Wydawca: Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
  Status:
  Opublikowana
 9. Régészeti talajtani megfigyelések "Kakucs–Turján mögött" bronzkori lelőhely en I.
  Autorzy:
  PETO Ákos, SERLEGI Gábor, KRAUSZ Edina, Mateusz JAEGER, KULCSÁR Gabriella
  Czasopismo:
  AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN (rok: 2015, tom: 64(1), strony: 219-237), Wydawca: Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
  Status:
  Opublikowana
 10. The Beginnings of a New Research Program – Kakucs Archaeological Expedition – KEX 1
  Autorzy:
  Gabriella Kulcsár, Mateusz Jaeger, ViKtória Kiss, Gábor Márkus, Johannes Müller, Ákos Pető, Gábor Serlegi, Vajk Szeverényi, Nicole Taylor
  Czasopismo:
  Hungarian Archaeology (rok: 2014, tom: 2014 winter, strony: 44933), Wydawca: Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
  Status:
  Opublikowana
 11. The metallurgists from Nižná Myšľa (okr. Košice-okolie/SK). A contribution to the discussion on the metallurgy in defensive settlements of the Otomani-Füzesabony culture IF: 0,034
  Autorzy:
  M. Jaeger / L. Olexa
  Czasopismo:
  Archäologisches Korrespondenzblatt (rok: 2014, tom: 44(2), strony: 163-176), Wydawca: -
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Jaeger M.
  Książka:
  Bronze Age Fortified Settlements in Central Europe (rok: 2016, tom: 17, strony: -), Wydawca: Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Jaeger M., Kulcsár G., Taylor N., Staniuk R. (red.)
  Książka:
  Kakucs -Turján a Middle Bronze Age multi-layered fortified settlement in Central Hungary (rok: 2018, tom: 18, strony: 241+CD), Wydawca: Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej
  Status:
  Opublikowana
 3. Metalurgia kultury Otomani-Füzesabony w świetle datowań radiowęglowych grobów rzemieślników z cmentarzyska Nižná Myšl'a
  Autorzy:
  L. Olexa, M. Jaeger
  Książka:
  J. Gancarski (ed): Pradziejowe osady obronne w Karpatach (rok: 2015, tom: -, strony: 149-167), Wydawca: Muzeum Podkarpackie w Krośnie
  Status:
  Opublikowana
 4. Bronze Age Defensive Settlement in the Context of Long-Range Relationships: How Far is it from Fortified Villages to Citadels?
  Autorzy:
  M. Jaeger
  Książka:
  S. Hansen, J. Müller (eds): Rebellion and Inequality in Archaeology. (rok: 2017, tom: 308, strony: 185-205), Wydawca: Rudolf Habelt GmbH UNIVERSITÄTSFORSCHUNGEN ZUR PRÄHISTORISCHEN ARCHÄOLOGIE
  Status:
  Opublikowana