Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka molekularna białek Chd64 i FKBP39, kluczowych składników wielobiałkowego kompleksu pośredniczącego w transmisji sygnałów biologicznych indukowanych przez hormon juwenilny i ekdyzon.

2012/05/B/NZ1/00659

Słowa kluczowe:

białko inherentnie nieuporządkowane Chd64 FKBP39 hormon juwenilny ekdyzon receptor hormonu juwenilnego,

Deskryptory:

 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_1: Biologia molekularna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Ożyhar 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 837 560 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-21

Zakończenie projektu: 2016-08-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Ultrazamrażarka -80oC. Za kwotę 35 000 PLN
 2. Inkubator z wytrząsarką Multitron II. Za kwotę 73 000 PLN
 3. Spektrofotometr NanoDrop 2000. Za kwotę 63 000 PLN
 4. Thermomixer. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Homodimerization Propensity of the Intrinsically Disordered N-terminal Domain of Ultrascpiracle from Aedes aegypti IF: 3,191
  Autorzy:
  JOann Pieprzyk, Agnieszka Zbela, Michał Jakób, Andrzej Ożyhar, Marek Orłowski
  Czasopismo:
  Biochimica et Biophysica Acta / Proteins and Proteomics (rok: 2014, tom: 1844, strony: 1153-1166), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbapap.2014.03.010 - link do publikacji
 2. The Molecular Basis of Conformational Instability of the Ecdysone Receptor DNA Binding Domain Studied by in Silico and In vitro Experiments IF: 3,534
  Autorzy:
  Agnieszka Szamborska-Gbur, Grzegorz Rymarczyk, Marek Orłowski, Tomasz Kuzynowski, Michał Jakób, Agnieszk Dziedzic-Letka, Andrzej Górecki, Piotr Dobryszycki, Andrzej Ożyhar
  Czasopismo:
  PLOS One (rok: 2014, tom: 9, strony: e86052), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0086052 - link do publikacji
 3. Insight into the Unfolding Properties of Chd64, a Small, Single Domain Protein with a Globular core and disordered Tails IF: 3,234
  Autorzy:
  Aneta Tarczewska, Malgorzata Kozłowska Piotr Dobryszycki, Magdalena Kaus-Drobek, Michał Dadlez, Andrzej Ożyhar
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2015, tom: 10(9), strony: e0137074), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0137074 - link do publikacji
 4. Calponin-like Chd64 is partly disorderd IF: 3,534
  Autorzy:
  Małgorzata Kozłowska, Aneta Tarczewska, Michał Jakób, Kamil Szpotkowski, Magdalena Wojtas, Grzegorz Rymarczyk, Andrzej Ożyhar
  Czasopismo:
  PLOS One (rok: 2014, tom: 9, strony: e9689), Wydawca: Public Library of Science (PLOS)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0096809 - link do publikacji
 5. Nucleoplasmin-like domain of FKBP39 from Drosophila melanogaster forms a tetras with partly disordered tentacle-like C-terminal segments IF: 5,228
  Autorzy:
  Małgorzta Kozłowska, Aneta Tarczewska, Michał Jakób, Dominika Bystranowska, Michał Taube, Maciej Kozak, Mariusz Czarnocki-Cieciurs, Andrzej Dziembowski, Marek Orłowski, Katarzyna Tkocz, Andrzej Ożyhar
  Czasopismo:
  Scientific reports (rok: 2017, tom: 7:40405, strony: 44575), Wydawca: Nature publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep40405 - link do publikacji
 6. Molecular determinants of Drosophila immunophilin FKBP nuclear localization IF: 3,273
  Autorzy:
  Marek Orłowski, Katarzyna Popławska, Aleksandra Szczygieł-Sommer, Anna Więch, Mirosław Zarębski, Aneta Tarczewska, Jurek Dobrucki, Andrzej Ożyhar
  Czasopismo:
  Biological Chemistry (rok: 2018, tom: 399(5), strony: 467-484), Wydawca: De gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/hsz-2017-0251 - link do publikacji
 1. Synthesis, purification and in silico analysis of immunophilin FKBP39 from Drosophila melanogaster
  Autorzy:
  Małgorzata Kozłowska, Aneta Tarczewska
  Książka:
  Interdyscyplinarność badań naukowych 2014 (rok: 2014, tom: -, strony: 66-70), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Status:
  Opublikowana
 2. Preparation of expression constructs containing cDNA coding for TcFKBP39 protein from Tribolium castaneum
  Autorzy:
  Aneta Tarczewska, Małgorzata Kozłowska
  Książka:
  Interdyscyplinarność badań naukowych 2014 (rok: 2014, tom: -, strony: 104-108), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Status:
  Opublikowana
 3. Structural Analyses of Ordered and Disordered Regions on Ecdysteroid Receptor
  Autorzy:
  Marek Orłowski, Piotr Dobryszycki, Anna Zoglowek, Joann Pieprzyk, Katarzyna Bielska, Beata Greb-Markiewicz, Małgorzata Kozłowska, Aneta Tarczewska, Andrzej Ożyhar
  Książka:
  Nuclear Receptors: From Structure to the Clinic (rok: 2015, tom: -, strony: 93-203), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana