Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i badania fizykochemiczne nowych dendrymerycznych porfirazyn o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i bionanotechnologii

2012/05/E/NZ7/01204

Słowa kluczowe:

porfirazyny dendrymery fotochemia terapia fotodynamiczna nośniki leków

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST4_17: Fotochemia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Gośliński 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 1 497 142 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-06

Zakończenie projektu: 2018-02-05

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Termostat kolumn HPLC (Agilent 1290 Thermostatted Column Compartment) wraz z osprzętem (Valve Drive for 1290 Infinity TCC, 2pos/6port Valve head 600bar, Capillary kit 0.17mmID, ChemStation Method Scouting Wizard SW). Za kwotę 59 901 PLN
 2. Zestaw Heidolph : wyparka Hei-Vap Value G3 wraz z systemem próżniowym SC 950. Za kwotę 39 741 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (65)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Dendrimeric sulfanyl porphyrazines: Synthesis, physico-chemical characterization and biological activity for potential applications in anticancer photodynamic therapy IF: 2,797
  Autorzy:
  Dariusz T. Mlynarczyk, Sebastian Lijewski, Michal Falkowski, Jaroslaw Piskorz, Wojciech Szczolko, Lukasz Sobotta, Magdalena Stolarska, Lukasz Popenda, Stefan Jurga, Krystyna Konopka, Nejat Düzgüneş, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Goslinski
  Czasopismo:
  ChemPlusChem (rok: 2016, tom: 81, strony: 460-470), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cplu.201600051 - link do publikacji
 2. Porphyrazines with peripheral isophthaloxyalkylsulfanyl substituents and their optical properties IF: 2,477
  Autorzy:
  Mateusz Gierszewski, Michal Falkowski, Lukasz Sobotta, Magdalena Stolarska, Lukasz Popenda, Sebastian Lijewski, Barbara Wicher, Gotard Burdzinski, Jerzy Karolczak, Stefan Jurga, Maria Gdaniec, Ewa Tykarska, Marek Sikorski, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Goslinski
  Czasopismo:
  Journal of Photochemistry and Photobiology A (rok: 2015, tom: 307-308, strony: 54-67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.photochem.2015.04.003 - link do publikacji
 3. Synthesis and singlet oxygen generation of pyrazinoporphyrazines containing dendrimeric aryl substituents IF: 3,269
  Autorzy:
  Adam Tillo, Dariusz T. Mlynarczyk, Lukasz Popenda, Barbara Wicher, Michal Kryjewski, Wojciech Szczolko, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Maria Gdaniec, Tomasz Goslinski, Ewa Tykarska
  Czasopismo:
  New J. Chem. (rok: 2017, tom: 41, strony: 3586-3594), Wydawca: RSC Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6NJ03886G - link do publikacji
 4. Electrochemical properties of metallated porphyrazines possessing isophthaloxybutylsulfanyl substituents: Application in the electrocatalytic oxidation of hydrazine IF: 4,803
  Autorzy:
  Tomasz Rebis, Sebastian Lijewski, Joanna Nowicka, Lukasz Popenda, Lukasz Sobotta, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Grzegorz Milczarek, Tomasz Goslinski
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2015, tom: 168, strony: 216-224), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2015.03.191 - link do publikacji
 5. First example of a diazepinoporphyrazine with dendrimeric substituents IF: 2,193
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek, Jaroslaw Piskorz, Lukasz Popenda, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Goslinski
  Czasopismo:
  Tetrahedron Letters (rok: 2017, tom: 58, strony: 758-761), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetlet.2017.01.027 - link do publikacji
 6. The chitosan – porphyrazine hybrid materials and their photochemical properties IF: 2,673
  Autorzy:
  Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, Marta Ziegler-Borowska, Magdalena Stolarska, Łukasz Sobotta, Michał Falkowski, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Goslinski, Jolanta Kowalonek, Katarzyna Węgrzynowska-Drzymalska, Halina Kaczmarek
  Czasopismo:
  J. Photoechem. Photobiol. B (rok: 2018, tom: 181, strony: 44574), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotobiol.2018.02.021 - link do publikacji
 7. An enhanced electrochemical nanohybrid sensing platform consisting of reduced graphene oxide and sulfanyl metalloporphyrazines for sensitive determination of hydrogen peroxide and L-cysteine. IF: 3,473
  Autorzy:
  Michał Falkowski, Tomasz Rebis, Michał Kryjewski, Łukasz Popenda, Sebastian Lijewski, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Grzegorz Milczarek, Tomasz Gośliński
  Czasopismo:
  Dyes Pigm. (rok: 2017, tom: 138, strony: 190-203), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2016.11.045 - link do publikacji
 8. Improved electrocatalytic response toward hydrogen peroxide reduction of dendrimeric sulfanyl porphyrazine/multiwalled carbon nanotube hybrids deposited on glassy carbon electrodes IF: 3,473
  Autorzy:
  Michal Falkowski; Tomasz Rebis; Jaroslaw Piskorz; Lukasz Popenda; Stefan Jurga; Jadwiga Mielcarek; Grzegorz Milczarek; Tomasz Goslinski
  Czasopismo:
  Dyes Pigm. (rok: 2016, tom: 134, strony: 569-579), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2016.08.014 - link do publikacji
 9. Magnesium porphyrazine with peripheral methyl (3,5-dibromophenylmethyl)amino groups – synthesis and optical properties IF: 0,81
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek, Jaroslaw Piskorz, Lukasz Popenda, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Goslinski
  Czasopismo:
  Heterocycl. Commun. (rok: 2019, tom: 25, strony: 44568), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/hc-2019-0001 - link do publikacji
 10. Multiwalled carbon nanotube/sulfanyl porphyrazine hybrids deposited on glassy carbon electrode effect of nitro peripheral groups on electrochemical properties IF: 1,043
  Autorzy:
  Tomasz Goslinski, Michal Falkowski, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Grzegorz Milczarek, Jaroslaw Piskorz, Lukasz Popenda, Tomasz Rebis
  Czasopismo:
  Journal of Porphyrins and Phthalocyanines (rok: 2017, tom: 21, strony: 295-301), Wydawca: FontisMedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S1088424617500134 - link do publikacji
 11. Photophysical properties and photochemistry of a sulfanyl porphyrazine bearing isophthaloxybutyl substituents IF: 4,055
  Autorzy:
  Sebastian Lijewski, Mateusz Gierszewski, Lukasz Sobotta, Jaroslaw Piskorz, Paulina Kordas, Malgorzata Kucinska, Daniel Baranowski, Zofia Gdaniec, Marek Murias, Jerzy Karolczak, Marek Sikorski, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Goslinski
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2015, tom: 113, strony: 702-708), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 12. Badania spektralne i fotochemiczne porfirazyn siarkowych z ugrupowaniem peryferyjnym
  Autorzy:
  M. Gierszewski, S. Lijewski, T. Gośliński, J. Mielcarek, M. Sikorski
  Czasopismo:
  Dokonania Młodych Naukowców (rok: 2014, tom: 2, strony: 210-214), Wydawca: CreativeTime
  Status:
  Opublikowana
 13. Functionality stored in the structures of cyclodextrin - porphyrinoid systems IF: 12,994
  Autorzy:
  Michal Kryjewski, Tomasz Goslinski, Jadwiga Mielcarek
  Czasopismo:
  Coordination Chemistry Reviews (rok: 2015, tom: 300, strony: 101-120), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ccr.2015.04.009 - link do publikacji
 14. Photophysical properties and photocytotoxicity of free and liposome-entrapped diazepinoporphyrazines on LNCaP cells under normoxic and hypoxic conditions IF: 4,519
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek; Dariusz T Mlynarczyk; Malgorzata Kucinska; Jolanta Dlugaszewska; Jaroslaw Piskorz; Lukasz Popenda; Wojciech Szczolko; Stefan Jurga; Marek Murias; Jadwiga Mielcarek; Tomasz Goslinski
  Czasopismo:
  Europ. J. Med. Chem. (rok: 2018, tom: 150, strony: 64-73), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2018.02.064 - link do publikacji
 15. Phthalocyanines with bulky substituents at non-peripheral positions - synthesis and physico-chemical properties IF: 3,473
  Autorzy:
  Adam Tillo, Magdalena Stolarska, Michał Kryjewski, Łukasz Popenda, Łukasz Sobotta, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2016, tom: 127, strony: 110-115), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2015.12.017 - link do publikacji
 16. Single-walled carbon nanotube/sulfanyl porphyrazine hybrids deposited on glassy carbon electrode for sensitive determination of nitrites IF: 4,018
  Autorzy:
  Tomasz Rębiś, Michal Falkowski, Michal Kryjewski, Lukasz Popenda, Lukasz Sobotta, Stefan Jurga, Michal P. Marszall, Jadwiga Mielcarek, Grzegorz Milczarek, Tomasz Goslinski
  Czasopismo:
  Dyes Pigm. (rok: 2018, tom: 171, strony: 107660), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2019.107660 - link do publikacji
 17. Właściwości spektralne i aktywność biologiczna wybranych porfirazyn i ftalocyjanin siarkowych z podstawnikami peryferyjnymi
  Autorzy:
  M. Gierszewski, S. Lijewski, T. Gośliński, J. Mielcarek, M. Sikorski
  Czasopismo:
  Dokonania Młodych Naukowców (rok: 2014, tom: 2, strony: 215-221), Wydawca: CreativeTime
  Status:
  Opublikowana
 18. Synthesis, characterization and photophysical properties of novel 5,7- disubstituted-1,4-diazepine-2,3-dicarbonitriles IF: 1,753
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek, Mateusz Gierszewski, Łukasz Popenda, Ewa Tykarska, Maria Gdaniec, Stefan Jurga, Marek Sikorski, Jadwiga Mielcarek, Jarosław Piskorz, Tomasz Gośliński
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1110, strony: 208-214), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2016.01.032 - link do publikacji
 19. Electrodes modified with 2-[2-(4-nitrophenoxy)ethoxy]ethylthio substituted porphyrazine/single walled carbon nanotube hybrids for electrocatalytic sensing of NADH IF: 3,218
  Autorzy:
  Tomasz Paweł Rebiś, Michał Falkowski, Grzegorz Milczarek, Tomasz Goslinski
  Czasopismo:
  Electroanalytical Chemistry , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Dendritic sulfanyl porphyrazine - synthesis and photochemical properties
  Autorzy:
  Michał Falkowski, Mateusz Gierszewski, Łukasz Sobotta, Magdalena Stolarska, Łukasz Popenda, Sebastian Lijewski, Stefan Jurga, Marek Sikorski, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  8th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Science "Retrospects, insights and prospects" (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 29-30.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Diazepineporphyrazines with hyperbranched substituents as potential photosensitizers for photodynamic therapy
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek, Jarosław Piskorz, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  23rd Young Research Fellow Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 15-17.02.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Diazepinoporphyrazines with hyperbranched substituents as potential photosensitizers for photodynamic therapy (PDT)
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek, Dariusz T. Młynarczyk, Jarosław Piskorz, Łukasz Popenda, Anna Wzgarda, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  3rd EFMC Young Medicinal Chemist Symposium (rok: 2016, ), Wydawca: Manchester
  Data:
  konferencja 1-2.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Metallated sulfanyl porphyrazines as potential building blocks for biomedicine and nanotechnology - NMR and physicochemical studies
  Autorzy:
  Łukasz Popenda, Michał Falkowski, Tomasz Rębiś, Dariusz T. Młynarczyk, Stefan Jurga, Michał P. Marszałł, Grzegorz Milczarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  Euromar 2017 [European Congress on Magnetic Resonance] (rok: 2017, ), Wydawca: Warszawa
  Data:
  konferencja 2-6.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Novel hyperbranched sulfanyl porphyrazine/multiwalled carbon nanotube hybrids - improved electrocatalytic response toward hydrogen peroxide reduction
  Autorzy:
  Michał Falkowski, Łukasz Popenda, Tomasz Rebis, Jarosław Piskorz, Ewelina Wieczorek, Dariusz T. Młynarczyk, Adam Tillo, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Grzegorz Milczarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: Lublin
  Data:
  konferencja 15-17.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Novel magnesium porphyrazine possessing peripheral methyl(4-methoxybenzyl)amino substituents
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek, Jarosław Piskorz, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  8th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Science "Retrospects, insights and prospects" (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 29-30.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Siarkowe i azotowe pochodne porfirazyn o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i technologii
  Autorzy:
  Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  III Sympozjum "Szkoła chemii medycznej" (rok: 2017, ), Wydawca: Wrocław
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Synthesis and characterization of novel 5,7-disubstituted 1,4-diazepine-2,3-dicarbonitriles as potential substrates leading to porphyrazine macrocycles
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek, Łukasz Popenda, Jarosław Piskorz, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (rok: 2014, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 15-18.05
  Status:
  Opublikowana
 9. Synthesis and characterization of novel sulfanyl tribenzoporphyrazines
  Autorzy:
  D. T. Młynarczyk, S. Lijewski, W. Szczołko, Ł. Sobotta, M. Gierszewski, Ł. Popenda, M. Sikorski, S. Jurga, J. Mielcarek, T. Gośliński
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: Perfecta Info
  Data:
  konferencja 18-20.09
  Status:
  Opublikowana
 10. Synthesis and optical properties of novel hyperbranched magnesium porphyrazine - singlet oxygen generation study
  Autorzy:
  M[ichał] Falkowski, Ł[ukasz] Popenda, M[ateusz] Gierszewski, S[tefan] Jurga, M[arek] Sikorski, Ł[ukasz] Sobotta, J[adwiga] Mielcarek, T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  7 Krajowa Konferencja Nanotechnologii. 7th Polish Conference on Nanotechnology (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 24-27.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Synthesis and physicochemical properties of novel denrimeric sulfanyl porhyrazine
  Autorzy:
  M[ichał] Falkowski, Ł[ukasz] Popenda, M[ateusz] Gierszewski, Ł[ukasz] Sobotta, M[agdalena] Stolarska, S[tefan] Jurga, M[arek] Sikorski, J[adwiga] Mielcarek, T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  5th Summer Symposium on Nanomaterials and their Application to Biology and Medicine (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 14-18.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Synthesis and physicochemical properties of novel denrimeric sulfanyl porhyrazine
  Autorzy:
  M[ichał] Falkowski, Ł[ukasz] Popenda, M[ateusz] Gierszewski, Ł[ukasz] Sobotta, M[agdalena] Stolarska, S[tefan] Jurga, M[arek] Sikorski, J[adwiga] Mielcarek, T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  Ampere NMR School (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 14-20.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Synthesis, characterization and reactivity of a novel sulfanyl porphyrazine derivative
  Autorzy:
  Dariusz T. Młynarczyk, Magdalena Stolarska, Wojciech Szczołko, Łukasz Sobotta, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  16th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 14-17.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 14. Carbon nanotube/sulfanyl porphyrazine hybrid deposited on a glassy carbon electrode - effect of nitro peripheral groups on NADH oxidation
  Autorzy:
  M[ichał] Falkowski, T[omasz] Rebis, J[arosław] Piskorz, M[ichał] Kryjewski, Ł[ukasz] Popenda, S[tefan] Jurga, J[adwiga] Mielcarek, G[rzegorz] Milczarek, T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  9th Polish - German Symposium on Pharmaceutical Sciences "Towards novel concepts in pharmaceutical sciences" (rok: 2017, ), Wydawca: Kraków 2017
  Data:
  konferencja 26-27.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 15. Elektrokatalityczne właściwości nowych dendrymerycznych pochodnych porfirazyny
  Autorzy:
  T. Rębiś, S. Lijewski, J. Nowicka, P. Kordas, G. Milczarek, T. Gośliński
  Konferencja:
  XIII Konferencja Elektroanaliza w teorii i praktyce (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Data:
  konferencja 5-6.06
  Status:
  Opublikowana
 16. Investigations of singlet and triplet states for sulfanyl porphyrazines with isophthaloxy substituents
  Autorzy:
  Mateusz Gierszewski, Sebastian Lijewski, Michał Falkowski, Gotard Burdziński, Jerzy Karolczak, Tomasz Gośliński, Marek Sikorski, Jadwiga Mielcarek
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: Perfecta Info
  Data:
  konferencja 18-20.09
  Status:
  Opublikowana
 17. Nanotechnologia i technologia postaci leku w zwiększaniu skuteczności fotosensybilizatorów dla potrzeb terapii fotodynamicznej
  Autorzy:
  Tomasz Gośliński, Beata Czarczyńska-Goślińska, Magdalena Stolarska, Mateusz Grajewski, Sebastian Lijewski
  Konferencja:
  II Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej" (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 17-19.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 18. Novel sulfanyl porphyrazines as potential building blocks for biomedicine and nanotechnology - NMR and physicochemical studies
  Autorzy:
  Ł[ukasz] Popenda, M[ichał] Falkowski, M[ateusz] Gierszewski, S[tefan] Jurga, M. Sikorski, T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  Euromar 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Brno : Masaryk University Press
  Data:
  konferencja 5-10.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 19. Pyrazine-2,3-dicarbonitrile derivatives and their reactivity in macrocyclization reaction towards pyrazinoporphyrazines
  Autorzy:
  Adam Tillo, Łukasz Popenda, Łukasz Sobotta, Michał Kryjewski, Stefan Jurga, Magdalena Stolarska, Tomasz Rębiś, Grzegorz Milczarek, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: Perfecta Info
  Data:
  konferencja 18-20.09
  Status:
  Opublikowana
 20. Synthesis and physico-chemical characterisation of dendrimeric phthalocyanines as potential photosensitizers
  Autorzy:
  A[dam] Tillo, M[agdalena] Stolarska, M[ichał] Kryjewski, Ł[ukasz] Popenda, S[tefan] Jurga, J[adwiga] Mielcarek, T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  26th Bilateral Symposium Poznan-Halle "From Molecular Medicine to Public Health - Translational Research in Cardiovascular Medicine and Oncology" (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 23-25-10.2015
  Status:
  Opublikowana
 21. Synthesis and physico-chemical properties of dendritic sulfanyl porphyrazines of potential applications in pharmacy
  Autorzy:
  Michał Falkowski, Jarosław Piskorz, Tomasz Rebis, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Grzegorz Milczarek, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  23rd Young Research Fellow Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 15-17.02.2016
  Status:
  Opublikowana
 22. Synthesis and physicochemical properties of novel sulfanyl porphyrazines functionalized with isophthaloxy substituents as potential building blocks for nanotechnology
  Autorzy:
  M. Falkowski, M. Gierszewski, S. Lijewski, Ł. Sobotta, M. Stolarska, Ł. Popenda, S. Jurga, M. Sikorski, J. Mielcarek, T. Gośliński
  Konferencja:
  4th Summer Symposium on Nanomaterials and their Application to Biology and Medicine (rok: 2014, ), Wydawca: NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University in Poznań
  Data:
  konferencja 15-18.06
  Status:
  Opublikowana
 23. Aminoporphyrazines with hyperbranched substituents as potential photosensitizers for photodynamic therapy
  Autorzy:
  E[welina] Wieczorek, A[dam] Tillo, D[ariusz] Młynarczyk, M[ichał] Falkowski, Ł[ukasz] Popenda, J[arosław] Piskorz, M[ichał] Kryjewski, W[ojciech] Szczołko, S[tefan] Jurga, M. Mielcarek, E[wa] Tykarska, T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  International Conference and Exhibition "NanoTech Poland" (rok: 2016, ), Wydawca: Poznań
  Data:
  konferencja 22-25.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 24. Badania spektralne i fotochemiczne wybranych porfirazyn siarkowych z rozbudowanym ugrupowaniem peryferyjnym w roztworach wodnych
  Autorzy:
  Mateusz Gierszewski, Michał Falkowski, Sebastian Lijewski, Tomasz Gośliński, Jadwiga Mielcarek, Marek Sikorski
  Konferencja:
  IX Poznańska Konferencja Naukowa "Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu" (rok: 2014, ), Wydawca: Cursiva
  Data:
  konferencja 5,12
  Status:
  Opublikowana
 25. Dendrimer-substituted sulfanyl porphyrazines as promising photosensitizers for PDT
  Autorzy:
  Dariusz T. Młynarczyk, Jarosław Piskorz, Sebastian Lijewski, Michał Falkowski, Magdalena Stolarska, Wojciech Szczołko, Łukasz Sobotta, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Krystyna Konopka, Nejat Düzgüneş, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  3rd EFMC Young Medicinal Chemist Symposium (rok: 2016, ), Wydawca: Manchester
  Data:
  konferencja 1-2.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 26. Dendrimers combined with porphyrazines as highly active photosensitizers for potential use in photodynamic therapy
  Autorzy:
  D[ariusz] T. Młynarczyk, J[arosław] Piskorz, S[ebastian] Lijewski, M[ichał] Falkowski, M[agdalena] Stolarska, Ł[ukasz] Popenda, E[welina] Wieczorek, A[dam] Tillo, W[ojciech] Szczołko, Ł[ukasz] Sobotta, M[ichał] Kryjewski, S[tefan] Jurga, K[rystyna] Konopka, N[ejat] Düzgüneş, J[adwiga] Mielcarek, T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  International Conference and Exhibition "NanoTech Poland" (rok: 2016, ), Wydawca: Poznań
  Data:
  konferencja 22-25.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 27. From porphyrazines and phthalocyanines with bulky peripheral substituents to hyperbranched dendrimers
  Autorzy:
  Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  9th Joint Meeting in Medicinal Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 7-10.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 28. Hyperbranched porphyrazines as potential building blocks for dendrimeric macromolecules - NMR study
  Autorzy:
  Ł[ukasz] Popenda, M[ichał] Falkowski, E[welina] Wieczorek, S[tefan] Jurga, J[arosław] Piskorz, J[adwiga] Mielcarek, T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  Ampere NMR School (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 14-20.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 29. Metallated sulfanyl porphyrazine/carbon nanotube hybrids deposited on glassy carbon electrode - effect of nitro periphal groups on NADH oxidation
  Autorzy:
  Michał Falkowski, Łukasz Popenda, Tomasz Rebis, Łukasz Sobotta, Ewelina Wieczorek, Dariusz T. Młynarczyk, Stefan Jurga, Michał P. Marszall, Jadwiga Mielcarek, Grzegorz Milczarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  International Conference and Exhibition "NanoTech Poland" (rok: 2017, ), Wydawca: Poznań
  Data:
  konferencja 1-3.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 30. Metallated sulfanyl porphyrazines as potential building blocks for biomedicine and nanotechnology - NMR and physicochemical studies
  Autorzy:
  Łukasz Popenda, Michał Falkowski, Tomasz Rębiś, Dariusz T. Młynarczyk, Stefan Jurga, Michał P. Marszałł, Grzegorz Milczarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  Ampere NMR School. Zakopane (rok: 2017, ), Wydawca: Poznań
  Data:
  konferencja 25.06-1.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 31. Porfirazyny z peryferyjnymi ugrupowaniami izoftaloksyalkilosulfanylowymi - charakterystyka i właściwości optyczne
  Autorzy:
  Magdalena Stolarska, Łukasz Sobotta, Michał Falkowski, Mateusz Gierszewski, Sebastian Lijewski, Stefan Jurga, Marek Sikorski, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  II Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej" (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 17-19.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 32. Porphyrazines possessing isophthaloxyalkylsulfanyl substituents - photochemical study
  Autorzy:
  M. Stolarska, Ł. Sobotta, M. Falkowski, D. Młynarczyk, S. Lijewski, W. Szczołko, J. Mielcarek, T. Gośliński
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: Perfecta Info
  Data:
  konferencja 18-20.09
  Status:
  Opublikowana
 33. Porphyrazines with peripheral isophthaloxyalkylsulfanyl substituents and their optical properties
  Autorzy:
  Michał Falkowski, Mateusz Gierszewski, Łukasz Sobotta, Magdalena Stolarska, Łukasz Popenda, Sebastian Lijewski, Stefan Jurga, Marek Sikorski, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  16th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 14-17.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 34. Porphyrinoid Tattoo Pigments with Various Missions
  Autorzy:
  Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  7th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences "Interdisciplinary research for pharmacy" (rok: 2013, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 24-25.05.2013
  Status:
  Opublikowana
 35. Potential substrates for diazepinoporphyrazines - synthesis and characterization of novel 5,7-disubstituted 1,4-diazepine-2,3-dicarbonitriles
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek, Łukasz Popenda, Jarosław Piskorz, Barbara Wicher, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: Perfecta Info
  Data:
  konferencja 18-20.09
  Status:
  Opublikowana
 36. Selected sulfur and nitrogen porphyrazines: from synthesis to physico-chemical properties and biological activity
  Autorzy:
  Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  Ninth International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines (ICPP-9) (rok: 2016, ), Wydawca: Nanjing
  Data:
  konferencja 3-8.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 37. Sulfanyl porhyrazines as model compounds for the series of hyperbranched dendrimeric derivatives - NMR study
  Autorzy:
  Ł. Popenda, M. Falkowski, S. Lijewski, D. Młynarczyk, T. Rębiś, J. Nowicka, E. Wieczorek, S. Jurga, G. Milczarek, T. Gośliński
  Konferencja:
  4th Summer Symposium on Nanomaterials and their Application to Biology and Medicine (rok: 2014, ), Wydawca: NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University in Poznań
  Data:
  konferencja 15-18.06
  Status:
  Opublikowana
 38. Sulfanyl porphyrazines as potential agents for photodynamic therapy - synthesis and physicochemical properites
  Autorzy:
  Michał Falkowski, Magdalena Stolarska, Mateusz Gierszewski, Sebastian Lijewski, Łukasz Sobotta, Jarosław Piskorz, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Marek Sikorski, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: Perfecta Info
  Data:
  konferencja 18-20.09
  Status:
  Opublikowana
 39. Synthesis and electrochemical properties of porphyrazines possessing isophthaloxybutylsulfanyl substituents and d-block metal ions in the center
  Autorzy:
  Joanna Nowicka, Sebastian Lijewski, Tomasz Rębiś, Łukasz Popenda, Łukasz Sobotta, Magdalena Stolarska, Stefan Jurga, Grzegorz Milczarek, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  VI Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2014, ), Wydawca: Perfecta Info
  Data:
  konferencja 18-20.09
  Status:
  Opublikowana
 40. Synthesis and physicochemical properties of diazepinoporphyrazines
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek, Jarosław Piskorz, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  17th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. Linz (rok: 2017, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 30.08-2.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 41. Aminoporphyrazines as potential photosensitizers for photodynamic therapy
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek, Jarosław Piskorz, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: Lublin
  Data:
  konferencja 15-17.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 42. Biomedical applications of dendrimers
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek, Dariusz Młynarczyk, Michał Falkowski, Adam Tillo, Sebastian Lijewski, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  25th Bilateral Poznań-Halle Symposium "Perspectives and challenges in medicine" (rok: 2013, ), Wydawca: Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 13-15.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 43. Dendrimeric phthalocyanine and pyrazinoporphyrazine derivatives as potential photosensitizers for photodynamic therapy (PDT)
  Autorzy:
  Adam Tillo, Dariusz T. Młynarczyk, Ewelina Wieczorek, Michał Falkowski, Łukasz Popenda, Barbara Wicher, Michał Kryjewski, Wojciech Szczołko, Anna Wzgarda, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński, Ewa Tykarska
  Konferencja:
  3rd EFMC Young Medicinal Chemist Symposium (rok: 2016, ), Wydawca: Manchester
  Data:
  konferencja 1-2.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 44. Dendrimeric tribenzoporphyrazines as promising photosensitizers for photodynamic therapy
  Autorzy:
  Dariusz T. Młynarczyk, Jarosław Piskorz, Adam Tillo, Sebastian Lijewski, Michał Falkowski, Magdalena Stolarska, Wojciech Szczołko, Łukasz Sobotta, Łukasz Popenda, Michał Kryjewski, Stefan Jurga, Krystyna Konopka, Nejat Düzgüneş, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  VIII Konwersatorium Chemii Medycznej (rok: 2016, ), Wydawca: Lublin
  Data:
  konferencja 15-17.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 45. Dendrimers in technology and bionanotechnology
  Autorzy:
  Michał Falkowski, Adam Tillo, Dariusz Młynarczyk, Ewelina Wieczorek, Aleksander Malinowski, Sebastian Lijewski, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  25th Bilateral Poznań-Halle Symposium "Perspectives and challenges in medicine" (rok: 2013, ), Wydawca: Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 13-15.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 46. Dendritic sulfanyl porphyrazine/multiwalled carbon nanotube hybrids depostited on glassy carbon electrodes - improved electrocatalytic response toward hydrogen peroxide reduction
  Autorzy:
  M[ichał] Falkowski, Ł[ukasz] Popenda, T[omasz] Rebis, J[arosław] Piskorz, E[welina] Wieczorek, D[ariusz] Młynarczyk, A[dam] Tillo, S[tefan] Jurga, J[adwiga] Mielcarek, G[rzegorz] Milczarek, T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  International Conference and Exhibition "NanoTech Poland" (rok: 2016, ), Wydawca: Poznań
  Data:
  konferencja 22-25.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 47. Magnezowa porfirazyna diazepinowa z peryferyjnymi ugrupowaniami 3,5-bisbenzyloksybenzylowymi jako potencjalny fotosensybilizator w terapii fotodynamicznej
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek, Jarosław Piskorz, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  BioOrg 2015. I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 5.12.2015
  Status:
  Opublikowana
 48. Novel porphyrazine derivatives with annulated pyrazine rings
  Autorzy:
  Adam Tillo, Łukasz Popenda, Michał Kryjewski, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  16th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 14-17.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 49. Synthesis and characterization of dendrimeric porphyrazines with annulated pyrazine rings
  Autorzy:
  A[dam] Tillo, D[ariusz] T. Młynarczyk, M[ichał] Kryjewski, W[ojciech] Szczołko, Ł[ukasz] Popenda, J[adwiga] Mielcarek, T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  5th Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 3-5.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 50. Synthesis and optical properties of novel A3B-type porphyrazine with dendritic periphery
  Autorzy:
  Dariusz T. Młynarczyk, Sebastian Lijewski, Magdalena Stolarska, Wojciech Szczołko, Łukasz Sobotta, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  8th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Science "Retrospects, insights and prospects" (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 29-30.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 51. Synthesis and photochemical properties of novel magnesium sulfanyl porphyrazine functionalized with isophthaloxyethyl groups
  Autorzy:
  Michał Falkowski, Mateusz Gierszewski, Sebastian Lijewski, Łukasz Sobotta, Magdalena Stolarska, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Marek Sikorski, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (rok: 2014, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 15-18.05
  Status:
  Opublikowana
 52. Synthesis and physico-chemical properties of dendritic sulfanyl porphyrazines of potential applications in nanomedicine
  Autorzy:
  Michał Falkowski, Łukasz Popenda, Tomasz Rebis, Jarosław Piskorz, Ewelina Wieczorek, Anna Wzgarda, Adam Tillo, Dariusz T. Młynarczyk, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Grzegorz Milczarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  3rd EFMC Young Medicinal Chemist Symposium (rok: 2016, ), Wydawca: Manchester
  Data:
  konferencja 1-2.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 53. Synthesis and physicochemical properties of porphyrazines with bulky and dendrimeric substituents of potential usage in medicine and technology
  Autorzy:
  T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  XI Meždunarodnaâ škola-konferenciâ molodyh učenyh po himii porfirinov i ih analogov (200 let otkrytiû hlorofilla) (rok: 2017, ), Wydawca: Ivanovo, Rosja
  Data:
  konferencja 19-23.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 54. Synthesis of novel dendritic sulfanyl pophyrazines - electrochemical and optical properties
  Autorzy:
  M[ichał] Falkowski, J[arosław] Piskorz, T[omasz] Rębiś, M[agdalena] Stolarska, Ł[ukasz] Sobotta, Ł[ukasz] Popenda, S[tefan] Jurga, G[rzegorz] Milczarek, J[adwiga] Mielcarek, T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  26th Bilateral Symposium Poznan-Halle "From Molecular Medicine to Public Health - Translational Research in Cardiovascular Medicine and Oncology" (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 23-25.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 55. Synthesis, characterization, photochemical studies and in vitro photodynamic activity of novel sulfanyl porphyrazines bearing isophthaloxybutyl substituents
  Autorzy:
  Sebastian Lijewski, Paulina Kordas, Mateusz Gierszewski, Łukasz Sobotta, Jarosław Piskorz, Małgorzata Kucińska, Marek Murias, Daniel Baranowski, Zofia Gdaniec, Marek Sikorski, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  25th Bilateral Poznań-Halle Symposium "Perspectives and challenges in medicine" (rok: 2013, ), Wydawca: Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 13-15.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 56. Liposomes as potential carriers for aminoporphyrazines
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek, Dariusz Młynarczyk, Michał Falkowski, Jarosław Piskorz, Izabella Kaczmarek, Jolanta Długaszewska, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  International Conference and Exhibition "NanoTech Poland" (rok: 2017, ), Wydawca: Poznań
  Data:
  konferencja 1-3.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 57. Liposomes as potential carriers for diazepinoporphyrazine photosensitizer
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek, Jarosław Piskorz, Izabella Kaczmarek, Jolanta Długaszewska, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  9th Polish - German Symposium on Pharmaceutical Sciences "Towards novel concepts in pharmaceutical sciences" (rok: 2017, ), Wydawca: Kraków
  Data:
  konferencja 26-27.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 58. Magnesium porphyrazine with annulated diazepine ring possessing peripheral 4-methoxyphenyl substituents as potential photosensitizing agents for photodynamic therapy
  Autorzy:
  E[welina] Wieczorek, J[arosław] Piskorz, Ł[ukasz] Popenda, S[tefan] Jurga, J[adwiga] Mielcarek, T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  26th Bilateral Symposium Poznan-Halle "From Molecular Medicine to Public Health - Translational Research in Cardiovascular Medicine and Oncology" (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 23-25.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 59. Magnesium porphyrazine with peripheral methyl(3,5-dibromobenzyl)amino substituents as potential synthon for the synthesis of dendritic macromolecules
  Autorzy:
  Ewelina Wieczorek, Jarosław Piskorz, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  16th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 14-17.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 60. Novel diazepine-fused tribenzoporphyrazine as a potential photosensitizer for photodynamic therapy
  Autorzy:
  D[ariusz] T. Młynarczyk, E[welina] Wieczorek, Ł[ukasz] Popenda, M[ichał] Falkowski, J[arosław] Piskorz, A[dam] Tillo, W[ojciech] Szczołko, S[tefan] Jurga, J[adwiga] Mielcarek, T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  International Conference and Exhibition "NanoTech Poland" (rok: 2017, ), Wydawca: Poznań
  Data:
  konferencja 1-3.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 61. Novel sulfanyl tribenzoporphyrazines with dendritic substituents and their in vitro activity in photodynamic therapy
  Autorzy:
  Dariusz T. Młynarczyk, Jarosław Piskorz, Sebastian Lijewski, Magdalena Stolarska, Wojciech Szczołko, Łukasz Sobotta, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Krystyna Konopka, Nejat Düzgüneş, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  23rd Young Research Fellow Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 15-17.02.2016
  Status:
  Opublikowana
 62. Porphyrazines with isophthaloxyalkylsulfanyl substituents and their photochemical properties
  Autorzy:
  M[agdalena] Stolarska, Ł[ukasz] Sobotta, M[ichał] Falkowski, S[ebastian] Lijewski, J[adwiga] Mielcarek, T[omasz] Gośliński
  Konferencja:
  8th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Science "Retrospects, insights and prospects" (rok: 2015, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 29-30.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 63. Spectral and photochemical properties of novel sulfanyl porphyrazines with extensive peripheral groups
  Autorzy:
  Mateusz Gierszewski, Sebastian Lijewski, Tomasz Gośliński, Jadwiga Mielcarek, Marek Sikorski
  Konferencja:
  6th International Conference of PhD students of Szczecin University "From a cell to an organism". Biology Panel (rok: 2013, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 25.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 64. Synteza oraz właściwości fotochemiczne nowych siarkowych porfirazyn z rozbudowanym ugrupowaniem aryloalkilowym
  Autorzy:
  Michał Falkowski, Magdalena Stolarska, Mateusz Gierszewski, Sebastian Lijewski, Łukasz Sobotta, Jarosław Piskorz, Łukasz Popenda, Stefan Jurga, Marek Sikorski, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  Konferencja Naukowa "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej" (rok: 2014, ), Wydawca: wydano na wydziale
  Data:
  konferencja 10-12.09
  Status:
  Opublikowana
 65. Właściwości foto- i elektrochemiczne nowych porfirazyn posiadających peryferyjne ugrupowania izoftaloksyalkilosulfanylowe
  Autorzy:
  Sebastian Lijewski, Tomasz Rębiś, Michał Falkowski, Paulina Kordas, Dariusz Młynarczyk, Mateusz Gierszewski, Łukasz Sobotta, Jarosław Piskorz, Marek Sikorski, Grzegorz Milczarek, Jadwiga Mielcarek, Tomasz Gośliński
  Konferencja:
  Szkoła Chemii Medycznej (rok: 2013, ), Wydawca: B.m.
  Data:
  konferencja 17-18.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Dendrimer structure diversity and tailorability as a way to fight infectious diseases
  Autorzy:
  Dariusz T. Mlynarczyk, Tomasz Kocki, Tomasz Goslinski
  Książka:
  Nanostructured Materials (rok: 2017, tom: VI, strony: 111-134), Wydawca: Intech
  Status:
  Opublikowana
 2. Nurses and Pharmacists in Interdisciplinary Team of Health Care Providers in Photodynamic Therapy
  Autorzy:
  Tomasz Kocki, Beata Czarczynska-Goslinska, Katarzyna Kocka, Magdalena Stolarska, Daria Wachowska, Sebastian Lijewski, Tomasz Koczorowski, Tomasz Goslinski
  Książka:
  Photomedicine (rok: 2017, tom: VII, strony: 113-133), Wydawca: Intech
  Status:
  Opublikowana