Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie transportu ładunku w nanostrukturach półprzewodnikowych z bramką skanującą

2012/05/B/ST3/03290

Słowa kluczowe:

transport kwantowy mikroskopia bramki sterującej modelowanie Schroedingera-Poissona kwantowy efekt Halla kropki kwantowe molekuły Wignera przejście elektronowa-ciecz / elektronowe ciało stałe kwantowe kontakty punktowe bilardy kwantowe

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_4: Transport w materii skondensowanej
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Bartłomiej Szafran 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 299 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-25

Zakończenie projektu: 2016-01-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. serwer wieloprocesorowy. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Imaging of double slit interference by scanning gate microscopy IF: 3,736
  Autorzy:
  K. Kolasinski, B. Szafran, and M. P. Nowak
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B 90, 165303 (2014) (rok: 2014, tom: 90, strony: 165303), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.90.165303 - link do publikacji
 2. Schrödinger-Poisson calculations for scanning gate microscopy of quantum rings based on etched two-dimensional electron gas IF: 3,664
  Autorzy:
  T. Chwiej and B. Szafran
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2013, tom: 87, strony: 85302), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.87.085302 - link do publikacji
 3. Imaging quantum-dot-confined electron density in transition to fractional quantum Hall regime IF: 2,19
  Autorzy:
  Wach, E., Zebrowski, D.P., Szafran, B.
  Czasopismo:
  Semiconductor Science and Technology (rok: 2015, tom: 30, strony: 15020), Wydawca: Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0268-1242/30/1/015020 - link do publikacji
 4. Quantum ring conductance sensitivity to potential perturbation in an external magnetic field IF: 3,664
  Autorzy:
  T. Chwiej, B. Szafran
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2014, tom: 89, strony: 195442), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.89.195442 - link do publikacji
 5. Signatures of spin-orbit coupling in scanning gate conductance images of electron flow from quantum point contacts IF: 3,736
  Autorzy:
  M. P. Nowak, K. Kolasinski, and B. Szafran
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2014, tom: 90, strony: 35301), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.90.035301 - link do publikacji
 6. Conductance microscopy of quantum dots weakly or strongly coupled to the conducting channel IF: 3,558
  Autorzy:
  K. Kolasinski, B. Szafran
  Czasopismo:
  New Journal of Physics (rok: 2014, tom: 16, strony: 053044, s.1-16), Wydawca: IOP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1367-2630/16/5/053044 - link do publikacji
 7. Charge density mapping of strongly correlated few-electron two-dimensional quantum dots by the scanning probe technique IF: 2,223
  Autorzy:
  E. Wach, D. Żebrowski, B. Szafran
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2013, tom: 25, strony: 335801:1-13), Wydawca: Institute of Physics (UK)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0953-8984/25/33/335801 - link do publikacji
 8. Multitip scanning gate microscopy for ballistic transport studies in systems with a two-dimensional electron gas IF: 3,736
  Autorzy:
  Kolasiński, K., Szafran, B., Hackens, B.
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2015, tom: 91, strony: 205314), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.91.205314 - link do publikacji
 9. Simulations of imaging of the local density of states by a charged probe technique for resonant cavities IF: 3,664
  Autorzy:
  K. Kolasiński and B. Szafran
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2013, tom: 88, strony: 165306), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.88.165306 - link do publikacji
 10. Wave-function description of conductance mapping for a quantum Hall electron interferometer IF: 3,736
  Autorzy:
  K. Kolasiński, B. Szafran
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2014, tom: 89, strony: 165306), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.89.165306 - link do publikacji
 11. Electron paths and double-slit interference in the scanning gate microscopy IF: 3,558
  Autorzy:
  K. Kolasiński, B. Szafran
  Czasopismo:
  New Journal of Physics (rok: 2015, tom: 17, strony: 63003), Wydawca: Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1367-2630/17/6/063003 - link do publikacji