Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Krajobraz nierówności społecznych. Analiza przestrzenna dawnego i współczesnego osadnictwa w rejonie V Katarakty Nilu

2012/05/N/HS3/01164

Słowa kluczowe:

krajobraz społeczeństwo osadnictwo Nubia Sudan

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mariusz Drzewiecki 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 74 687 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-27

Zakończenie projektu: 2014-06-06

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Jawgul - A Village Between Towers
  Autorzy:
  Mariusz Drzewiecki, Piotr Maliński
  Czasopismo:
  Sudan & Nubia (rok: 2013, tom: 17, strony: 101-108), Wydawca: The Sudan Archaeological Research Society
  Status:
  Opublikowana
 2. Diffi na wyspie Jawgul (III Katarakta Nilu, Sudan)
  Autorzy:
  Mariusz Drzewiecki, Beata Drzewiecka, Monika Elečková
  Czasopismo:
  Fontes Archaeologici Posnanienses (rok: 2015, tom: 50 lub 51, strony: 44953), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  Status:
  Złożona
 1. Krajobraz nierówności społecznych Projekt badawczy we wsi Jawgul jako przyczynek do studiów nad dawną i współczesną kulturą regionu Mahas (północny Sudan)
  Autorzy:
  Piotr Maliński, Mariusz Drzewiecki
  Książka:
  Bilad as-Sudan kultury i migracje (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 191-220), Wydawca: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW
  Status:
  Opublikowana