Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Początki zamków na Dolnym Śląsku w świetle badań nad chronologią warsztatu budowlanego (cegła, kamień, zaprawa)

2012/05/B/HS3/03704

Słowa kluczowe:

średniowiecze historia architektury zamki warsztat budowlany badania mineralogiczne

Deskryptory:

 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Chorowska 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 397 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-12

Zakończenie projektu: 2016-02-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Statyw foton cyrkon duo pro.
 2. dyski zewnętrzne.
 3. kamera mikroskopowa Opta-tech 3Mp wraz z licznikiem optycznym.
 4. Walizka z własnym oświetleniem.
 5. profesjonalny sprzęt fotograficzny (aparat fotograficzny Canon 70D + obiektyw).
 6. sita laboratoryjne.
 7. Młotek Schmidta.. Za kwotę 6 000 PLN
 8. Ręczny laserowy skaner 3D. Za kwotę 138 000 PLN
 9. demineralizator wody Solpure XIO z wyposażeniem.
 10. stacja graficzna (komputer PC).

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. The origins of the brick architecture in Silesia. Brick: size, composition, chronology
  Autorzy:
  M. Chorowska, M. Caban
  Czasopismo:
  Forum Urbes Medii Aevii (rok: 2016, tom: IX, strony: ), Wydawca: ARCHAIA Brno i Narodni Pamatkovy Ustav
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Mineralogy and technology of bricks used for the construction of the XII century ducal castle on the island of Wrocław (SW Poland).
  Autorzy:
  W. Bartz, M. Chorowska
  Czasopismo:
  Goescience Records (rok: 2016, tom: 3, strony: 45032), Wydawca: DeGruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/georec-2016-0001. - link do publikacji
 3. The Oldest Castle in the Town of Wrocław
  Autorzy:
  Małgorzata Chorowska
  Czasopismo:
  Forum Urbes Medii Aevi (rok: 2014, tom: VIII./1-2, strony: 182-191), Wydawca: Archaia Brno i Narodni Pamatkovy Ustav
  Status:
  Opublikowana
 4. Bricks from medieval castle in Ostrów Tumski – case study
  Autorzy:
  M. Chorowska, M. Caban, W. Bartz
  Czasopismo:
  Forum Urbes Medii Aevi (rok: 2016, tom: IX, strony: ), Wydawca: ACHAIA Brno i Narodni Pamatkovy Ustav
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Charakterization of the briks from the Medieval castle in Wrocław (SW Poland) and identification of the construction phases by petrographic analysis
  Autorzy:
  Wojciech Bartz, Małgorzata Chorowska, Maria Gąsior, Jacek Kościuk
  Konferencja:
  XXI Meeting of the Petrology Group (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
  Data:
  konferencja 16-19. 10.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Dylematy wokół zamku książęcego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych z lat 2011-2012 oraz 2014
  Autorzy:
  Małgorzata Chorowska
  Książka:
  KATEDRA, RATUSZ, DWÓR WIELKIE MIASTA A WŁADZA ŚWIECKA I KOŚCIELNA W KULTURZE ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY (rok: 2014, tom: 1, strony: 173-163), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowana
 2. Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy.
  Autorzy:
  Mariusz Caban, Małgorzata Chorowska
  Książka:
  Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X- XIII w.) (rok: 2016, tom: 1, strony: 313-337), Wydawca: Muzeum Początków Państwa Polskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Wrocławskie pałace śląskich Henryków – najmłodsze palatia na terenie Polski?
  Autorzy:
  Małgorzata Chorowska
  Książka:
  Gemma Gemmarum: Studia dedykowane Profesor Hannie Koćce-Krentz (rok: 2017, tom: 2, strony: 925-954), Wydawca: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  Status:
  Opublikowana
 4. The oldest dwelling tower of the Piasts' castle in Wroclaw
  Autorzy:
  Małgorzata Chorowska
  Książka:
  Urbs Turrita. Towers in Medieval Cities and Towns (tom: 3, strony: ), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Początki zamków na Śląsku – Wleń, Wrocław, Legnica
  Autorzy:
  M. Chorowska
  Książka:
  Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w. (rok: 2017, tom: 1, strony: 85-104), Wydawca: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
  Status:
  Opublikowana