Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Procesy katalityczne w elektrochemicznych źródłach energii

2012/05/D/ST4/01956

Słowa kluczowe:

nanoelektrochemia skaningowa mikroskopia elektrochemiczna elektrochemiczne źródła energii

Deskryptory:

 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach
 • ST4_2: Nanochemia
 • ST4_12: Kataliza

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wojciech Nogala 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 499 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-26

Zakończenie projektu: 2016-02-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Carbon Nanoparticulate Film Electrode Prepared by Electrophoretic Deposition. Electrochemical oxidation of Thiocholine and Topography Imaging with SECM Equipment in Dry Conditions IF: 4,086
  Autorzy:
  A. Celebanska, A. Lesniewski, J. Niedziolka-Jonsson, M. Kominiak, W. Nogala, G. Wittstock, M. Opallo
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2014, tom: 144, strony: 136-140), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2014.08.002 - link do publikacji
 2. Single molecule Raman spectra of porphycene isotopologues IF: 7,394
  Autorzy:
  S. Gawinkowski, M. Pszona, A. Gorski, J. Niedziółka-Jönsson I. Kamińska, W. Nogala, J. Waluk
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2016, tom: 8, strony: 3337-3349), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5NR08627B - link do publikacji
 3. Tailored gold nanostructure arraysas catalysts for oxygen reduction in alkaline media and single molecule SERS platform IF: 6,739
  Autorzy:
  W. Nogala, P. Kannan, S. Gawinkowski, M. Jönsson-Niedziolka, M. Kominiak, J. Waluk, M. Opallo
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5NR02077H - link do publikacji
 4. Patterning Cu nanostructures tailored for CO2 reduction to electrooxidizable fuels and oxygen reduction in alkaline media
  Autorzy:
  Magdalena Michalak, Agata Roguska, Wojciech Nogala, Marcin Opallo
  Czasopismo:
  Nanoscale Advances (rok: 2019, tom: 1, strony: 2645-2653), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9na00166b - link do publikacji