Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały porowate impregnowane metalami i złożonymi wodorkami metali jako nankompozyty funkcjonalne do magazynowania wodoru

2012/05/B/ST8/02915

Słowa kluczowe:

kompozyty funkcjonalne materiały porowate magazynowanie wodoru

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Czujko 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 575 825 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-28

Zakończenie projektu: 2016-06-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Piec do prowadzenia elektroosadzania. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. The effects of time and temperature on the arrangement of anodic aluminum oxide nanopores IF: 1,925
  Autorzy:
  W.J. Stępniowski, A. Nowak-Stępniowska, A. Presz, T. Czujko, R. A. Varin
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2014, tom: 91, strony: 44570), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2014.01.030 - link do publikacji
 2. A comparative study of electrochemical barrier layer thinning for anodic aluminum oxide grown on technical purity aluminum IF: 2,729
  Autorzy:
  W. J. Stępniowski, W. Florkiewicz, M. Michalska-Domańska, M. Norek, T. Czujko
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2015, tom: 741, strony: 80-86), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2015.01.025 - link do publikacji
 3. Fast Fourier transform based arrangement analysis of poorly organized alumina nanopores formed via self-organized anodization in chromic acid IF: 2,224
  Autorzy:
  Stępniowski WJ, Michalska-Domańska M, Norek M, Czujko T
  Czasopismo:
  Materials Letetrs (rok: 2013, tom: 117, strony: 69-73), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2013.11.099 - link do publikacji
 4. Fabrication and Geometric Characterization of Highly-Ordered Hexagonally Arranged Arrays of Nanoporous Anodic Alumina IF: 0,444
  Autorzy:
  1.Stępniowski W. J, Nowak-Stępniowska A, Michalska-Domańska M, Norek M, Czujko T, Bojar Z
  Czasopismo:
  Polish Journal of Chemical Technology (rok: 2013, tom: 16,1, strony: 63-69), Wydawca: Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/pjct-2014-0011 - link do publikacji
 5. Various Modifications of Electrochemical Barrier Layer Thinning of Anodic Aluminum Oxide
  Autorzy:
  W. J. Stępniowski, W. Florkiewicz, M. Norek, M. Michalska-Domańska, E. Kościuczyk, T. Czujko
  Czasopismo:
  International Journal of Chemical, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering (rok: 2014, tom: Vol:8 No:12, strony: 1396-1399), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology
  Status:
  Opublikowana