Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej

2012/05/B/HS3/04138

Słowa kluczowe:

kultura amfor kulistych kultura ceramiki sznurowej chronologia obrządek pogrzebowy Wyżyna Lubelska

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Włodarczak 

Liczba wykonawców projektu: 18

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 260 208 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-05

Zakończenie projektu: 2017-01-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Editor's foreword
  Autorzy:
  Aleksander Kośko, Anita Szczepanek, Piotr Włodarczak
  Czasopismo:
  Baltic-Pontic Studies (rok: 2018, tom: 23, strony: 5), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
 2. Corded Ware cultural complexity uncovered using genomic and isotopic analysis from 2 south-eastern Poland IF: 4,122
  Autorzy:
  Anna Linderholm, Gülşah Merve Kılınç , Anita Szczepanek, Piotr Włodarczak, Paweł Jarosz, Zdzislaw Belka, Jolanta Dopieralska, Karolina Werens, Jacek Górski , Mirosław Mazurek , Monika Hozer , Małgorzata Rybicka , Mikołaj Ostrowski, Jolanta Bagińska, Wiesław Koman, Ricardo Rodríguez-Varela , Jan Storå, Anders Götherström, Maja Krzewińska
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Chronometry of the Final Eneolithic cemeteries at Święte from the perspective of cultural relations among Lesser Poland, Podolia and the North-Western Black Sea region
  Autorzy:
  Piotr Włodarczak
  Czasopismo:
  Baltic-Pontic Studies (rok: 2018, tom: 23, strony: 178-212), Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/bps-2017-0018 - link do publikacji
 1. Małopolskie społeczności kurhanowe u schyłku neolitu i we wczesnej epoce brązu
  Autorzy:
  Piotr Włodarczak
  Książka:
  Vir Bimaris. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów miedzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (rok: 2019, tom: 1, strony: 519-532), Wydawca: Instytut Archeologii UAM
  Status:
  Opublikowana
 2. Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej
  Autorzy:
  Paweł Jarosz, Jerzy Libera, Piotr Włodarczak (red.)
  Książka:
  Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej (rok: 2016, tom: 1, strony: 562 strony), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Chronologia podgrupy wschodniolubelskiej kultury amfor kulistych w świetle oznaczeń radiowęglowych
  Autorzy:
  Andrzej Bronicki
  Książka:
  Vir Bimaris. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów miedzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (rok: 2019, tom: 1, strony: 201-228), Wydawca: Instytut Archeologii UAM
  Status:
  Opublikowana