Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

"Wpływ stopnia uporządkowania płaszczyzn grafenowych nano- i mikronapełniaczy węglowych na strukturę i właściwości kompozytów polimerowych"

2012/05/B/ST5/00386

Słowa kluczowe:

nanokompozyty antracyt grafit grafen struktura właściwości fizyczne

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Henryk Galina 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 682 409 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-25

Zakończenie projektu: 2016-03-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Trójwalcarka laboratoryjna. Za kwotę 35 000 PLN
 2. Analizator wielkości cząstek. Za kwotę 123 900 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Synergy in hybrid polymer/nanocarbon composites. A review. IF: 3,012
  Autorzy:
  Urszula Szeluga, Bogumiła Kumanek, Barbara Trzebicka
  Czasopismo:
  Composites Part A: Applied Science and Manufacturing (rok: 2015, tom: 73, strony: 204-231), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compositesa.2015.02.021 - link do publikacji
 2. The Influence of Structural Order of Anthracite Fillers on the Curing Behavior, Morphology, and Dynamic IF: 1,482
  Autorzy:
  S. Pusz, U. Szeluga, B. Nagel, S. Czajkowska, H. Galina, J. Strzezik
  Czasopismo:
  Polymer Composites (rok: 2015, tom: 36 (2), strony: 336-347), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pc.22948 - link do publikacji
 1. Epoxy/carbon composites. The curing behaviour and morphology depended on the degree of structure order
  Autorzy:
  U. Szeluga, S. Pusz, B. Nagel, S. Czajkowska, B. Mossety-Leszczak, H. Galina
  Konferencja:
  International Multidisciplinary Scientific GeoConferences 14 th SGEM 2014, Micro and Nano Technologies and Advances in Biotechnology (rok: 2014, ), Wydawca: STEF92 Technology Ltd.
  Data:
  konferencja 17-26 czerwiec 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Hybrid epoxy composites with carbon nanotubes and graphene nanoplatelets
  Autorzy:
  U. Szeluga, S. Pusz, B. Kumanek, S. Czajkowska
  Konferencja:
  International Multidisciplinary Scientific GeoConferences 15th SGEM 2015, Micro and nano technologies and advanced in biotechnology (rok: 2015, ), Wydawca: STEF92 Technology Ltd.
  Data:
  konferencja 18-24 czerwiec 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Application of coals of various ranks as fillers of polymer composites
  Autorzy:
  Urszula Szeluga, Sławomira Pusz, Bogumiła Kumanek, Lidia Kurzeja
  Konferencja:
  67th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology "Coal and Organic Petrology - New Perspectives and Application" (rok: 2015, ), Wydawca: Schwaizerbart Science Publishers, Stuttgart
  Data:
  konferencja 5-11 września 2015, Potsdam, Niemcy
  Status:
  Opublikowana
 4. Optical properties of anthracites – changes under oxidation
  Autorzy:
  S. Pusz, H. Krztoń, B. Kumanek, S. Czajkowska, U. Szeluga, J. Strzezik, A. Krztoń
  Konferencja:
  67th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology "Coal and Organic Petrology - New Perspectives and Application" (rok: 2015, ), Wydawca: Schweizerbrat Science Publishers, Stuttgart
  Data:
  konferencja 5-11 września 2015, Potsdam, Niemcy
  Status:
  Opublikowana
 5. Influence of the structure of anthracite fillers on their dispersibility and interaction with epoxy matrix
  Autorzy:
  U. Szeluga, S. Pusz, S. Czajkowska, B. Nagel, H. Galina
  Konferencja:
  CNPComp2013 – 6th International Conference On Carbon Nanoparticle Based Composites (rok: 2013, ), Wydawca: Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V.
  Data:
  konferencja 22-15 wrzesień 2013
  Status:
  Opublikowana
 6. Carbon Materials of layered structures as micro- and nanofillers of polymer composites.
  Autorzy:
  U. Szeluga, S. Pusz, B. Nagel, S. Czajkowska
  Konferencja:
  Nanocomposites MoDeSt Workshop (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
  Data:
  konferencja 8-10 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 7. Morphology and thermo-mechanical properties of epoxy composites with glassy carbon
  Autorzy:
  S. Pusz, U. Szeluga, B. Nagel, S. Czajkowska, J. Myalski
  Konferencja:
  International Multidisciplinary Scientific GeoConferences 14 th SGEM 2014, Micro and nano technologies and advanced in biotechnology (rok: 2014, ), Wydawca: STEF92 Technology Ltd.
  Data:
  konferencja 17-26 czerwiec 2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Thermally treated anthracites as fillers of polimer matrices
  Autorzy:
  S. Pusz, U. Szeluga, B. Nagel, S. Czajkowska, H. Galina
  Konferencja:
  65th Annual Meeting of International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP) and 30th Annual Meeting of The Society for Organic Petrology (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
  Data:
  konferencja 25 sierpień-4 wrzesień 2013
  Status:
  Opublikowana