Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanocebulki węglowe jako nowa matryca do materiałów gromadzących ładunek elektryczny oraz układów fotowoltaicznych - synteza i charakterystyka właściwości fizykochemicznych

2012/05/E/ST5/03800

Słowa kluczowe:

nanocebulki węglowe polimery przewodzące kompozyt kondensator fotowoltaika

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_22: Chemia supramolekularna
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marta Płońska-Brzezińska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 1 178 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-30

Zakończenie projektu: 2019-01-29

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Correlation between the catalytic and electrocatalytic properties of nitrogen-doped carbon nanoonions and the polarity of the carbon surface: Experimental and theoretical investigations IF: 8,821
  Autorzy:
  Grzegorz S. Szymański, Marek Wiśniewski, Piotr Olejnik, Stanisław Koter, Edison Castro, Luis Echegoyen, Artur P. Terzyk, Marta E. Plonska-Brzezinska
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2019, tom: 151, strony: 120-129), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2019.05.069 - link do publikacji
 2. Postsynthetic treatment of carbon nano-onions: surface modification by heteroatoms to enhance their capacitive and electrocatalytic properties IF: 8,821
  Autorzy:
  Olena Butsyk, Piotr Olejnik, Elkin Romero, Marta E. Plonska-Brzezinska
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2019, tom: 147, strony: 90-104), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2019.02.063 - link do publikacji
 3. Carbon Nano-Onions: A Review of Recent Progress in Synthesis and Applications IF: 3,173
  Autorzy:
  Marta E. Plonska-Brzezinska
  Czasopismo:
  ChemNanoMat (rok: 2019, tom: 5, strony: 568-580), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cnma.201800583 - link do publikacji
 4. Nanoforest: polyaniline nanotubes modified with carbon nano-onions as a nanocomposite material for high-performance solid-state supercapacitors IF: 2,935
  Autorzy:
  Piotr Olejnik, Marianna Gniadek, Luis Echegoyen, Marta E. Plonska-Brzezinska
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2018, tom: 10, strony: 1408-1427), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym10121408 - link do publikacji
 5. Nanostructural catalyst: metallophthalocyanine and carbon nano-onion with enhanced visible-light photocatalytic activity towards organic pollutants IF: 3,07
  Autorzy:
  Elzbieta Regulska, Piotr Olejnik, Halyna Zubyk, Justyna Czyrko-Horczak, Manuel N. Chaur, Monika Tomczykowa, Olena Butsyk, Krzysztof Brzezinski, Luis Echegoyen and Marta E. Plonska-Brzezinska
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2020, tom: 10, strony: 10910-10920), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0ra00896f - link do publikacji
 6. A new perspective on carbon nano-onion/nickel hydroxide/oxide composites: Physicochemical properties and application in hybrid electrochemical systems IF: 0,812
  Autorzy:
  Diana M. Bobrowska, Krzysztof Brzezinski, Luis Echegoyen, Marta E. Plonska-Brzezinska
  Czasopismo:
  Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures (rok: 2017, tom: 25, strony: 193-203), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1536383X.2016.1267151 - link do publikacji
 7. Carbon Nanoonion-Ferrocene Conjugates as acceptors in organic photovoltaic devices
  Autorzy:
  Diana M. Bobrowska, Halyna Zubyk, Elzbieta Regulska, Elkin Romero, Luis Echegoyen, Marta E. Plonska-Brzezinska
  Czasopismo:
  Nanoscale Advances (rok: 2019, tom: 1, strony: 3164-3176), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9na00135b - link do publikacji
 8. Carbon nano-onions: Unique carbon nanostructures with fascinating properties and their potential applications IF: 1,918
  Autorzy:
  O. Mykhailiv, H. Zubyk, M. E. Plonska-Brzezinska
  Czasopismo:
  Inorganica Chimica Acta (rok: 2017, tom: 468, strony: 49-66), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ica.2017.07.021 - link do publikacji
 9. Chemical vs. electrochemical synthesis of carbon nano-onion/polypyrrole composites for supercapacitor electrodes IF: 5,696
  Autorzy:
  Mykhailiv O., Imierska M., Petelczyc M., Echegoyen L., Plonska-Brzezinska M. E.
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2015, tom: 21, strony: 5783-5793), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201406126 - link do publikacji
 10. Improvement of the Structural and Chemical Properties of Carbon Nano-onions for Electrocatalysis IF: 2,937
  Autorzy:
  O. Mykhailiv, H. Zubyk, K. Brzezinski, M. Gras, G. Lota, M. Gniadek, E. Romero, L. Echegoyen, M. E. Plonska‐Brzezinska
  Czasopismo:
  ChemNanoMat (rok: 2017, tom: 3, strony: 583-590), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cnma.201700161 - link do publikacji
 11. Triple helical collagen-like peptide interactions with selected polyphenolic compounds IF: 3,84
  Autorzy:
  M. E. Plonska-Brzezinska, D. M. Bobrowska, A. Sharma, P. Rodziewicz, M. Tomczyk, J. Czyrko, K. Brzezinski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 95443-95453), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ra15469c - link do publikacji
 12. Boron-doped polygonal carbon nano-onions: synthesis and applications in electrochemical energy storage IF: 5,771
  Autorzy:
  O. Mykhailiv, K. Brzezinski, B. Sulikowski, Z. Olejniczak, M. Gras, G. Lota, A. Molina-Ontoria, M. Jakubczyk, L. Echegoyen, M. E. Plonska-Brzezinska
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2017, tom: 23, strony: 7132-7141), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201700914 - link do publikacji
 13. Carbon Nano-Onion and Zinc Oxide Composites as an Electron Transport Layer in Inverted Organic Solar Cells IF: 3,384
  Autorzy:
  Diana M. Bobrowska, Edison Castro, Luis Echegoyen, Marta E. Plonska-Brzezinska
  Czasopismo:
  ChemNanoMat (rok: 2020, tom: 6, strony: 248-257), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cnma.201900561 - link do publikacji
 14. Combined high permittivity and high electrical conductivity of carbon-onion/polyaniline composites IF: 2,252
  Autorzy:
  A. N. Papathanassiou, M. e. Plonska-Brzezinska, O. Mykhailiv, L. Echegoyen, I. Sakellis
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2015, tom: 209, strony: 583-587), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2015.08.020 - link do publikacji
 15. Electric properties of carbon nano-onion/polyaniline composites: a combined electric modulus and ac conductivity study IF: 2,772
  Autorzy:
  A. N. Papathanassiou, O. Mykhailiv, L. Echegoyen, I. Sakellis, M. E. Plonska-Brzezinska
  Czasopismo:
  J. Phys. D: Appl. Phys (rok: 2016, tom: 49, strony: 285305), Wydawca: IOPscience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0022-3727/49/28/285305 - link do publikacji
 16. Influence of the Synthetic Conditions on the Structural and Electrochemical Properties of Carbon Nano-onions IF: 3,36
  Autorzy:
  Mykhailiv O., Lapinski A., Molina-Ontoria A., Regulska E., Echegoyen L., Dubis A. T., Plonska-Brzezinska M. E.
  Czasopismo:
  ChemPhysChem (rok: 2015, tom: 16, strony: 2182-2191), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cphc.201500061 - link do publikacji
 17. Onion-like Carbon Nanostructures: An overview of Bio-applications IF: 3,519
  Autorzy:
  Diana M. Bobrowska, Piotr Olejnik, Luis Echegoyen, Marta E. Plonska-Brzezinska
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2019, tom: 26, strony: 44944), Wydawca: Bentham Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867325666181101105535 - link do publikacji
 1. Preparation and study of composites including carbon nano-onions for supercapacitors
  Autorzy:
  D. Brus, O. Mykhailiv, L. Echegoyen, M. E. Plonska-Brzezinska
  Konferencja:
  The VII International Scientific-Technical conference "Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry" (rok: 2014, ), Wydawca: Lviv Polytechnic National University
  Data:
  konferencja 19-24 May
  Status:
  Opublikowana
 2. The influence of carbohydrates on the structure and properties of carbon nano-onions
  Autorzy:
  O. Mykhailiv, D. Brus, L. Echgeoyen, M. E. Plonska-Brzezinska
  Konferencja:
  The VII International Scientific-Technical conference "Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry" (rok: 2014, ), Wydawca: Lviv Polytechnic National University
  Data:
  konferencja 19-24 May
  Status:
  Opublikowana
 1. Carbon Nanoonions
  Autorzy:
  Marta E. Plonska-Brzezinska, Luis Echegoyen
  Książka:
  CRC Concise Encyclopedia of Nanotechnology (rok: 2016, tom: 2, strony: 802-815), Wydawca: Taylor & Francis, CRC Press
  Status:
  Opublikowana
 2. Carbon nano-onions
  Autorzy:
  Diana Brus, Olena Mykhailiv, Luis Echegoyen, Marta E. Plonska-Brzezinska
  Książka:
  Carbon Nanomaterials Sourcebook, Graphene, Fullerenes, Nanotubes, and Nanodiamonds (rok: 2016, tom: 1, strony: 275-302), Wydawca: Taylor & Francis, CRC Press
  Status:
  Opublikowana
 3. Endohedral and Exohedral Single-layered Fullerenes
  Autorzy:
  Diana M. Bobrowska, Marta E. Plonska-Brzezinska
  Książka:
  Synthesis and Applications of Nanocarbons (rok: 2021, tom: I, strony: 25-62), Wydawca: John Wiley & Sons, Ltd.
  Status:
  Opublikowana