Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanocebulki węglowe jako nowa matryca do materiałów gromadzących ładunek elektryczny oraz układów fotowoltaicznych - synteza i charakterystyka właściwości fizykochemicznych

2012/05/E/ST5/03800

Słowa kluczowe:

nanocebulki węglowe polimery przewodzące kompozyt kondensator fotowoltaika

Deskryptory:

  • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
  • ST5_22: Chemia supramolekularna
  • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Płońska-Brzezińska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 1 178 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-30

Czas trwania projektu: 60 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony